Historie firmy

Firmu PYROKONTROL trading & consulting založila v r. 1991 paní Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M., jako českého zástupce amerického výrobce halonového hasiva pod obchodním názvem FMTM. Výrobní závod na hasicí přístroje a servis nejkvalitnějšího hasiva, které kdy bylo v naší republice k hasebním účelům používáno, byl vybudován na Slovensku v městečku Pobedim u Trenčína.

Počátkem 90. let minulého století postupně vznikala také začínajícím podnikatelům a stávajícím organizacím zákonná povinnost mít zajištěnou oblast požární ochrany, bezpečnosti práce a nově i životního prostředí osobou kvalifikovanou, proto jsme začali jako jedni z prvních v České republice, nabízet zabezpečení zaměstnvatelů, právnických a podnikajících fyzických osob v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a agendy spojené s manipulací s chemickými látkami a směsmi, včetně odpadového hospodářství jako komplexní balíček služeb.

Po rozpadu Česko-Slovenské federativní republiky v roce 1993 nebyl dovoz hasících přístrojů ze Slovenska díky celním poplatkům udržitelný jako konkurence schopný produkt, proto byl jejich dovoz nejprve omezen a posléze úplně zastaven. Firma PYROKONTROL zaměřila svou činnost  výhradně na oblast poskytování služeb.

První sídlo

Naše první sídlo firmy bylo v Ostravě, která je považována za "kolébku oborů požárně bezpečnostního inženýrství", se svým jediným studijním oborem FBI u nás na Technické univerzitě Ostrava - Vysoké škole báňské, s kterou udržujeme dobré pracovní kontakty.

Současnost

Dnes máme pobočky v Ostravě a v Českých Budějovicích a zabeezpečujeme klienty po celé České republice stálým kolektivem spolupracovníků. S klientem jednáme otevřeně, bez různých obchodně taktických kliček, podstupujeme s ním tvrdou realitu při jednání s úřady, auditory, právníky nebo likvidátory pojišťoven.

Naší firemní politikou je, že chceme být nejlepší v našem oboru, a proto na sobě neustále pracujeme, zvyšujeme si kvalifikaci, studujeme nové trendy v oboru, účastníme se mezinárodních jednání a konferencí, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší služby na trhu.

Rozšiřujeme také oblasti působnosti, naposledy oblast odborného vzdělávání - pořádání speciálních technických  a právních kurzů ke zvýšení kvalifikace posluchaců v oblasti BOZP, PO a práva. Dále nově podle rostoucích požadavků klientů provádíme bezpečnostní audity, aby si mohli ověřit, jak kvalitně mají zajištěné povinnosti v bezpečnosti práce, požární ochraně a životním prostředí (nejedná se o audity ISO, OHSAS nebo EMS, které nejsou požadovány českou legislativou a mají pouze informativní charakter pro obchodní partnery).

Jsme připraveni kontrolovat pro vás i nadále úroveň služeb revizních techniků všech druhů vyhrazených technických zařízení tak, aby jste dostali za své peníze kvalitně odvedenou práci.