Byznys v BOZP z pohledu soudního znalce

V Listině základní práv a svobod, vyhlášené předpisem č. 2/1993, je v článku  31 uvedeno, že ?Každý má právo na ochranu zdraví?. Neříká se bohužel za jakých podmínek a v jakém rozsahu. Blíže bezpečnost a ochranu zdraví při práci specifikuje až zákon č. 262/2006 Sb., v PZ, zákoník práce, a to pouze ve vztahu k zaměstnavateli a zaměstnancům. Dalším právním předpisem, který ukládá  zaměstnavateli povinnost zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, je zákon č. 309/2006 Sb., v PZ, ?O bezpečnosti práce?. V ustanovení §9, zákona č. 309/2006 Sb., v PZ, je uvedena i další povinnost zaměstnavatele k plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilým zaměstnancem nebo odborně způsobilou fyzickou osobou.

Uložením povinností pro zaměstnavatele v prevenci rizik, a to zákonem ?O bezpečnosti práce?, nastal v České republice byznys pro akreditované fyzické nebo právnické osoby k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti a její opakování po pěti letech. Od roku 2007 vydalo MPSV pro získávání odborné způsobilosti v  prevenci rizik již 26 akreditací (informace z webu OSHA). Garanty (odborníky v BOZP) akreditované osoby jsou vesměs pro mě neznámá jména, byť se v oboru aktivně pohybuji 22 let. Některé osoby nemají dokonce ani vysokoškolské vzdělání a VŠ vzdělání v jediném relevantním oboru na VŠB-TU Ostrava, fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI) snad mají pouze tři garanti. Dále bych mohla pokračovat v hodnocení odborného vzdělání a skutečné praxe u členů zkušební komise, jejichž jmenný seznam není na webu dostupný. Raději bohudíky, protože bychom se mnohdy velmi divili.

Dokonce osoby zainteresované v oblasti akreditace z MPSV nebo Komory BOZP a PO, a samozřejmě bez příslušného odborného vysokoškolského vzdělání, si dovolí veřejně a písemně urážet absolventy FBI, že s nimi mají jen špatné zkušenosti na rozdíl od ?bezpečáků? se vzděláním mimo obor.

Nemohu nezmínit, že zkoušce odborné způsobilosti se musí podrobit každý, kdo chce pracovat v oblasti prevence rizik, a tedy chránit životy a zdraví lidí. Podmínky pro získání odborné způsobilosti z mého pohledu nenastavili naši zákonodárci pro uchazeče téměř žádné. Doložit doklad o praxi 3 roky v BOZP od ?kohokoliv? nebo ?jakékoliv? maturitní vysvědčení, není pro mě dostatečná záruka odborného vzdělání a dostatečné praxe. Stát, potažmo osoby, které zákon tvořily a v předstihu počítaly pro sebe s dobrým byznysem, se naivně snažily veřejnosti namluvit, že stanovením podmínek pro získání jakési pochybné kvalifikace v BOZP se zvýší její úroveň (viz. článek z 29. prosince 2011) Naopak, úroveň zůstala stejná, jen se rozmohl byznys akreditovaných osob při pořádání přípravných kurzů ke zkoušce a při vybírání plateb za provedenou zkoušku (cena se pohybuje mezi 6 ? 7 tisíci korun).

Zkoušku jsem musela absolvovat samozřejmě i já, a to již 2x. Jaký odborný přínos pro mě měla a jak zvýšila mou cenu na trhu? Obojí nebylo žádné, byla to pouze otázka peněz, ztráty času a degradace mého vystudovaného oboru. Někteří kolegové mi sdělili, že ji považují za ?potupnou?. Rozhodně musím souhlasit. Konkrétně mě zkoušeli tři důchodci, bývalí inspektoři OIP, kteří pravděpodobně sami nikdy jako ?terénní pracovníci v prevenci rizik? nepůsobili a mimo ?vedlejší přivýdělek ke svému platu státního úředníka? asi nevypracovali samostatně žádnou dokumentaci z oblasti BOZP, tak na mě alespoň úroveň jejich znalostí působila.

Proč se tvůrci zákonných požadavků neinspirovali zákonem č. 133/1985 Sb., v PZ, o požární ochraně? Musím se přiznat, že hasiči jsou má srdeční záležitost, a to i proto, že jejich činnost je naprosto logická a pro občana a stát přínosná. V zákoně o PO nejsou na uchazeče o zkoušku stanoveny žádné požadavky. Uchazeč si vybírá mezi pozicí technika PO a vyšší kvalifikací odborně způsobilé osoby v PO, zkouška je jednorázová před komisí stanovenou MV ČR a bezplatná. Pravidla ke zkoušce jsou stejná pro všechny uchazeče a jednoznačně uvedená v příloze vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., nebo na internetu. Navíc absolventi ?střední a vysoké školy PO? obdrží osvědčení o odborné způsobilosti po absolvování školy na vyžádání. Tedy v PO není žádný byznys jako u BOZP.

Dlouhodobě se pokouším změnit tento systém, ale stále narážím na tvrdý odpor osob, které se samozvaně pasovaly do role osvícených z hlediska BOZP a hájících svůj byznys nebo stav. Dlouhodobě navrhuji:

 • Absolventi VŠB-TUO, FBI, by získali odbornou způsobilost na základě žádosti automaticky po doložení skutečné odborné praxe minimálně v trvání 3 roky, označováni by byli jako odborně způsobilé osoby v BOZP,
 • Absolventi ostatních vysokých škol technického zaměření (chemie, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví) by získali odbornou způsobilost na základě vykonané zkoušky před komisí MPSV složenou z odborníků z VŠB-TUO, FBI a po doložení skutečné odborné praxe minimálně v trvání 5 let, označováni by byly jako odborně způsobilé osoby v BOZP,
 • Absolventi středních škol technického zaměření (chemie, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví) by získali odbornou způsobilost na základě vykonané zkoušky před komisí MPSV složenou z odborníků z VŠB-TUO, FBI a po doložení skutečné odborné praxe minimálně 8 let, označováni by byli jako technici BOZP, opakovanou zkoušku před komisí MPSV by skládali po pěti letech,
 • Ostatní uchazeči by nemohli v oboru BOZP pracovat jako kvalifikované osoby, tedy technici BOZP nebo odborně způsobilé osoby v BOZP.

Pokud se čtenář pozastavuje nad mou tvrdostí a délkou praxe mnou navrženou, vycházím se svých zkušeností, kdy jsem zaměstnávala nebo vychovala mnoho odborníků v BOZP a jednoznačně musím prohlásit, že samostatně pracovat v oblasti požadavků § 349, zákona č. 262/2006 Sb., ZP, mohu po opravdu náročné praxi nechat OZO v PR až po 5ti letech. Nicméně problematika BOZP je tak obsáhlá, že ji jeden ?OZO? neobsáhne. Cituji:

"(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví."

Dále navrhuji, aby stát stanovil zaměstnavatelům z hlediska ochrany zdraví povinný bezpečnostní audit podle počtu zaměstnanců a provozované rizikové práce v rozmezí 1 ? 5 let, který by mohla provést pouze osoba jmenovaná státem, která absolvovala VŠB-TUO, FBI minimálně v magisterském studiu, či doktorandském studiu nebo soudní znalec v oborech bezpečnost práce a požární ochrana, absolvent technické VŠ minimálně v magisterském studiu, či doktorandském studiu.

Požadavek to není rozhodně přehnaný, protože podle základní listiny práv a svobod musí jít především o lidské zdraví a životy, ne jen o byznys. Obdobné audity jsou například finanční, a ruku na srdce, ty rozhodně zdraví, životy a majetek neochrání. ;)

11 komentářů ke článku “Byznys v BOZP z pohledu soudního znalce”

 1. Prosím, jen slušně napsal:

  Vážený pane Mickey, chci Vás upozornit, že nejste na diskusi pologramotných zastydlých puberťáků, kteří si před sebou honí triko, jakou větší stupiditu kdo vypotí.
  Sám za sebe jsem rád, že se touto problematikou začal konečně někdo zabývat. Placení úředníci, kteří by měli podle podnětů činit, tak nedělají a shovávají se za své nadřízené, SÚIP, ministerstvo a podobně. Ne, že to nejde, ale ono to jde, a jsem rád, že paní doktorka se v tom angažuje. Tak jí přece nebude házet klacky pod nohy a posílat vugarismy.
  Sám za sebe prohlašuji na svou čest a svědomí, že když jsem po paní doktorce potřeboval radu, opakovaně mi ji poskytla, a to ihned a bezplatně.
  Doporučuji Vám, pane Mickey, rychle zvážit setrvání v bezpečnosti práce, protože ani já, jako výše komentující, nechci být spojován v oboru BOZP s takovým hulvátem a nevzdělancem, jako jste Vy. R. Szwyrtek

 2. Odebírat osvědčení napsal:

  Jen by mě zajímalo, kolik bylo odebráno dokladů – osvědčení za to co někteří podnikavci v bezpečnosti a požární ochraně provozují. Pokuty to jo, to je přínos pto úředníky, ale taky něco zlepšit, to už ne, to se jim nehodí do krámu. To by byla námaha. Ruka ruku tam myje mezi sebou. Například http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=791994, nebo http://www.novinky.cz/domaci/325936-zemanuv-milionovy-sponzor-dostal-od-ministra-vyznamny-post-ve-statni-sprave.html. Alf Dosoudil

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Hezký večer, pane Dosoudile, asi Vás potěším, protože zrovna tento problém mě zajímal před vánoci a proto jsme oslovili SÚIP a GŘ HZS a požádali o informaci, kolik bylo osvědčení odebraných za nekvalitní práci. Článek mám skoro dopsaný a s výsledkem Vás budu ještě chvíli napínat, než ho zveřejním. Překvapení to rozhodně nebude. A se zbytkem s Vámi souhlasím. JM

 3. honimíra nejchytřejší - mickeyfinn@seznam.cz napsal:

  máte dojem že je moc ozo, chtěla byste vyžrat všechno sama ?
  Chtělo by to trochu skromnosti, přestaňte si prosím otírat svá ústa o zkušené bozp, praxe je daleko víc než vaše Ostravská fakulta.

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Hezký den, paní Honimíro či Mickey Finne, v překladu divoký býčku, víte, každodenně komunikuji se skvělými OZO v PR, kteří mají chuť a odhodlání v našem oboru něco změnit. Za svou praxi jsem ale nedostala podobný e-mail, jaký jste mi poslala/poslal Vy. Máme demokracii a každý může svobodně projevit svůj názor, pod který se může bez následků podepsat. Nu což, není OZO jako OZO, že? My, OZO v PR, který tento obor vykonáváme s láskou a z přesvědčení, samozřejmě chceme, aby takoví hulváti jako jste Vy, kteří se vyjadřují na takové nízké úrovni (odborné, české…), neměli mezi námi místo. My si opravdu nenecháme náš obor znevažovat takovými „OZO“.

   Vy mě znáte? Nedejbože osobně? Asi těžko, protože pak byste věděla/věděl, že zrovna já nic vyžrat nechci, protože kdybych se zítra sebrala a odjela na Hawaii, mohu tam v blahobytu a hlavně klidu dožít do 130 let. Myslíte si, že když chce někdo napravit škody, které tady nastolil pokřivený zákon č. 309/2006 Sb., v PZ, jež neselektoval plevel od zrna, musí být neskromný? Ubezpečuji Vás, že kdyby byli všichni tak skromní a pracovití jako já, ať už jsou z jakékoliv školy, náš obor by vzkvétal. A také bych Vás chtěla ještě ubezpečit, že rozhodně praxe bez školy není víc než škola a praxe. JM

 4. Naprostý souhlas napsal:

  Zdravím a chválím, už aby se tím někdo zabýval. Už mě nebaví lidem vysvětlovat, že nejsem tupý bezpečák jako za socialismu a když se zabývám požární bezpečností staveb, že nekontroluji hasičáky. Degradace, hnus, bída… Každý je OZO, ať štrykuje ponožky nebo učí hru na housle. A kompetentní k tomu mlčí, protože jim tento stav vyhovuje. Však oni také nejsou bůhvíjací odborníci, které ze sebe dělají. Chce to zmenu!!! Radim

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Hezký den, pane Radime, děkuji za povzbuzení. Mám podobné pocity jako Vy. Navíc opravdu i mezi OZO v PR jsou „brouci pytlíci – práce všeho druhu“, a mnohdy jsou i velmi arogantní. To jsou Ti, kterým se šlape na „kuří oko“, a tak kolem sebe kopou. Velmi si vážím mladých kolegů, kteří přichází s konstruktivními nápady, a velmi si vážím i starších kolegů v důchodovém věku, kteří nám drží palce a předávají zkušenosti. Mohu Vám slíbit, že se o změnu zasadím. JM

 5. Vladan Sejček napsal:

  Děkuji za odpověď, paní doktorko, ale co stěmi, co nemají technické vzdělání? Pomáhá mi manželka, která má ekonomckou školu. A co teď? VS

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Hezký den, pane Sejčku, v ničem není problém. Já se ve svém návrhu zabývám pouze OZO v PR. Takže ten, kdo nemá dostatečné vzdělání pro prevenci rizik, může zastávat pozici „manažera BOZP“, kontaktní osoby pro oblast BOZP a podobně. Nicméně nedosáhne na pozici technik BOZP nebo OZO v PR. Pokud tato osoba bude mít zájem pracovat jako OZO v PR, dnes jí už nic nebrání, aby začala studovat a věnovala své odborné přípravě 6-7 let na VŠ a odbornost získala. Ze své „bohaté“ praxe vím, že je spousta různých sekretářek, personalistek, jiných manažerek lidských zdrojů a budoucích rádoby podnikatelů, které vyšle zaměstnavatel ke zkouškám odborné způsobilosti. Zkoušky na OZO v PR rozklepaně udělají. Nicméně stav takových „rychlokvašek“ je tristní. Nevěřícně zírám, když v takových firmách provádím bezpečností audit a zjišťuji, že se vesměs dokumentace kopíruje z internetu a je zpracovateli úplně jedno, zda ještě v roce 2014 uvádí povinnosti zaměstnavatelů podle §133a, zákoníku práce. A to opravdu nejde! Nemohu si pomoci, ale musím trvat na tom, že označení OZO v PR si musí uchazeč zasloužit.
   Rozhodně bych byla i ráda, kdyby bylo zpřísněno živnostenské podnikání, a „službu“ v PR mohli poskytovat pouze kvalitní OZO. Pokud si zaměstnavatel zaměstná nedostatečně znalého zaměstnance, kterého nebude externě kontrolovat např. formou bezpečnostního auditu, je to jeho riziko, a pokuty hradí zaměstnavatel. Ale pokud někdo nabízí svou odbornost za úplatu, musí počítat s tím, že na něho budou kladeny vysoké nároky zejména s platností NOZ (Nového Občanského Zákoníku). A takový už život je. JM

 6. Vladan Sejček napsal:

  Dobrý den, nemám vysokou školu FBI, a myslím si že je to protěžování vysokoškoláků na úkor ostatních. Chápu, že znalosti jsou znalosti, ale ty mám taky díky praxi. VS

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Hezký den, pane Sejčku, určitě nejsou mé požadavky přehnané. Představte si, že absolventi FBI studují VŠ 6 let, tedy stejně dlouho jako lékaři. Proto je zcela na místě, aby byli preferováni oproti ostatním OZO v PR, zejména středoškolákům, a to ještě z humanitních oborů. Každá profese má své elity, které si hájí. Rozhodně by se Vám nelíbilo, kdyby Vám v nemocnici řekli, že MUDr. Vopršálek má dovolenou a operovat za něho bude sanitářka Vomáčková, která má praxi s dezinfekcí při ředění roztoků k vytírání podlah. To bylo na odlehčení. Nicméně absolvent FBI má ze školy poměrně solidní teoretické znalosti ze všech technických oborů, které díky výpočetní technice dovede rychle a odborně propojit. Pokud takový absolvent má dobré kvalitní vedení, po získání praxe může plnit ty nejsložitější úkoly v prevenci rizik, tak jak jsou nastavené současné standardy. Rozumí totiž zákonitostem fyzikální chemie, statiky, hydromechaniky, termodynamiky, strojírenství, elektrotechniky a podobně. To ostatní OZO, které nemají o zmíněných předmětech ani ponětí, protože je nikdy ve škole neabsolvovali, nemohou pochopit. Praxe je rozhodně důležitá, ale bez příslušného vzdělání netvoří celek kvalifikačních požadavků. Žádné OZO v PR se nemůže ohánět tím, že se naučilo pár testových otázek, někde zkopírovalo MPBP, odtrpělo si ústní zkoušku, a je z něho odborník. Upřímně Vám musím říci, že u svých spolužáků a kamarádů lékařů, právníků, lékárníků, veterinářů, bankéřů…, jsem s oborem BOZP jen k smíchu. A proto ho chci změnit! JM

Přidejte komentář