Systematický přístup k provozu technických zařízení

Oblast vyhrazených elektrických zařízení je komplexní a klade na provozovatele největší nároky z hlediska zajištění provozu ze všech druhů vyhrazených technických zařízení.

V našem článku, uveřejněném ve "Sborníku přednášek XVII. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017",  rozebíráme všechny základní legislativní a normativní požadavky, které je nutné jak při plánování zajištění provozu, tak v případě kontroly jejich plnění ze strany HZS, vzít v úvahu, včetně příkladů z praxe a rozhodli jsme se o něj s Vámi podělit:

VALTA, Miroslav, MATUROVÁ, Jana, ed. Systematický přístup k provozu technických zařízení. In: Sborník přednášek XVII. ročníku mezinárodní konference: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017. Ostrava: SPBI,2017, s. 6. ISBN 978-80-7385-182-8.

Přidejte komentář