Technické vzdělání u koordinátorů BOZP na stavbě

Technické vzdělání u koordinátorů BOZP na stavbě

Asi před půl rokem jsme zaznamenali pozoruhodné názory od držitelů akreditace oprávněných podle NV č. 592/2006 Sb., v PZ, k vykonání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti uznávání vzdělání technického zaměření podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., v PZ, ust. §10:

(2) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) je

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření.

Chápu snahu držitelů akreditace o získání co možná nejvyššího počtu uchazečů o zkoušku odborné způsobilosti, ale … Byly snahy, aby koordinátora BOZP na staveništi mohly vykonávat osoby bez středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou, které by technické zaměření nahradily dlouholetou praxí na stavbě a maturitní zkoušku by vykonaly z 1, slovy jednoho, technického předmětu na některé spřátelené střední škole. Postupně se názory díkybohu ustálily na požadavku minimálně střední školy s maturitou a vykonání 1 maturitní zkoušky z odborného předmětu na technické střední škole.

V současné době rozhoduje o uznání středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou technického zaměření odborná zkušební komise držitele akreditace až před zahájením zkoušky. Z logiky věci, „vyhodí“ vás zkušební komise od zkoušky až před jejím zahájením? Asi ne, že?

NV č. 592/2006 Sb., v PZ, § 6

(1) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona, která podá přihlášku k provedení zkoušky (dále jen "uchazeč"). Splnění uvedených předpokladů ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.

Aby bylo jasno i v této oblasti, oslovili jsme s dotazem MPSV ČR. Obdrželi jsme odpověď, která byla konzultována i s MŠMT ČR, viz příloha. Názor obou ministerstev se ustálil na závěru, že skutečně postačí ke splnění podmínky středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou vykonat 1 maturitní zkoušku z technického předmětu. Velkým pozitivem je, že tato maturitní zkouška by měla být vykonána na technických školách stavebního zaměření.

Ale víme, jak to v našem státě chodí…, obejít nebo přivřít 1 nebo 2 oči nad čímkoliv, se stává jakýmsi pravidlem. Snad si i budoucí koordinátoři BOZP na staveništi uvědomují, jakou na sebe přebírají trestně právní odpovědnost za BOZP na stavbě.

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.