Vyhrazená zdvihací zařízení – sporné otázky v zařazení

Při přípravě na audit námi zajišťovaných oblastí podle normy OHSAS 18001, vyvstala u jednoho našeho klienta sporná otázka v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení, konkrétně jaká zařízení jsou vyhrazená. Šlo o zařazení poloautomatických manipulátorů s nosností větší než uvádí vyhláška č. 19/1979 Sb.

V této souvislosti jsem tedy zaslal dotaz na jediný úřad, který je podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, kompetentní k vydávání stanovisek v oblasti bezpečnosti a ochrany práce, potažmo provozu vyhrazených i ostatních technických zařízení a to  v následujícím znění:

"Pracuji v oboru prevence rizik a při provádění kontroly u našeho klienta vyvstaly sporné otázky týkající se vyhrazených zdvihacích zařízení (dále jen VZZ):

  1. Podléhá povinnosti provádět revize zdvihacích zařízení, které jsou součástí výrobní linky? Jde o manipulačního robota s nosností 5,4 t. V dokumentaci od výrobce je nazván jako manipulační robot a slouží pro přepravu palet s betonovými výrobky z konce výrobní linky na skladovací plochu, vzdálenost cca 20m. Musí tedy být nutně každá zdvihací část výrobní linky, spadající specifikací podle odst. 1, §2 vyhlášky č. 19/1979 Sb.  zařazena do VZZ? Na základě odstavce 2 l), §2, vyhlášky č. 19/1979 Sb. tato povinnost totiž není.
  2. Povinnost začlenit do systému bezpečné práce ve smyslu ČSN ISO 12480-1 se týká pouze VZZ, definovaných v §2, odst. (1), vyhlášky č. 19/1979 Sb. nebo všech zdvihacích zařízení (včetně těch definovaných v odstavci (2))?

Vzhledem ke vzniklým rozporům prosím o Vaše odborné stanovisko, jakožto kompetentního úřadu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci."

Státní Úřad Inspekce práce se vyjádřil plně v souladu s naším stanoviskem, které nyní dáváme k dispozici pro odbornou veřejnost:

Vyjádření SUIP

Vyjádření SUIP

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.