Zkoušky z vyspělosti v BOZP

Zkoušky z vyspělosti v BOZP

Jsou prázdniny, venku tropická vedra, kdo může je u vody, a kdo nemůže, hledá nějaký chladnější koutek, kde by to ještě 14 dní přežil.

Naši klienti čerpají zaslouženou dovolenou, a my OZO v prevenci rizik se chystáme na opakovanou zkoušku. Letos již potřetí. Mnozí z nás vzorně absolvovali zkoušku z odborné způsobilosti již v roce 2007, kdy se bláhově domnívali, že je to poprvé a naposledy. A nebylo. Se změnou zákona přišla nařízená perioda pro opakování zkoušky 1x za 5 let. Podnikatelská školící lobby se o to zasadila na MPSV a na zkoušku musí povinně všichni bez odmlouvání. Mě to čeká v listopadu a termín jsme si s kolegou Valtou museli zamluvit rok dopředu, z pohodlnosti a praktičnosti, v Českých Budějovicích. Samozřejmě každé pětileté období přináší na konci i pro potřetí zkoušeného novinky v rozšíření počtu testových otázek, přidání ústních otázek a vyhledávání porušení BOZP na předložených fotografiích.

A tak si říkám, k čemu je to pro mě přínosné? Absolvovala jsem 10 let studia (magisterské, doktorandské) na příslušné vysoké škole (VŠB-TUO, FBI), 20 let jsem soudním znalcem v oboru bezpečnost práce, požární ochrana a chemické látky, vedu odborné kurzy, a v BOZP pracuji od skončení školy. Odpověď je snadná, v ničem, pouze musím věnovat sepsání práce v prevenci rizik určitý čas, prokousat se testovými otázkami vytvořenými akreditovanou osobou, rezervovat si den volna na vykonání zkoušky, vyplňovat různé formuláře a uhradit poplatek za vykonanou zkoušku v částce cca 7.000,-Kč.

A ptám se znovu, jaký bude výsledek? Při čekání na vykonání zkoušky v předsálí hotelu zjistím, že se o hrdý název OZO v PR rizik uchází také lidé, kteří o BOZP slyšeli jen vzdáleně, nebo pracují v oboru strojním, kde nikdy nepřijdou do kontaktu s problematikou chovu skotu, či dostali befél ke své jiné práci od zaměstnavatele zkoušku vykonat, aby ušetřil za kvalitního člověka z oboru BOZP. Opět si odpovím, můj znalostní a zkušenostní záběr v BOZP bude stejný jako před zkouškou odborné způsobilosti. Krátkodobá paměť některé údaje typu "druhy kotelen a jejich výkon" pobere, ale pak uchazeč opět sklouzne do svých zaběhaných pracovních kolejí a bude se dalších 5 let věnovat svým klientům.

Proč zrovna zase my v BOZP v ČR? Proč? Proto… V porovnání s našimi sousedy na Slovensku má odstupňování kvalifikace na technika BOZP a autorizovaného technika BOZP rozhodně svůj význam. Pochopitelně jednotnou kvalitu na provedení zkoušek odborné způsobilosti zajišťuje Národní inspektorát práce, tedy stát, oproti našim soukromým „akreditovaným osobám“.

V neposlední řadě musím zmínit i oblast PO, kde zkoušku odborné způsobilosti garantuje MV – GŘ HZS, tedy opět stát. Obdobná situace je u odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými látkami a směsmi (vysoce toxickými), kdy uchazeč vykonává případnou zkoušku, pokud nemá odborné vzdělání v oblasti chemie, před komisí KHS, tedy opět před státem. Získaná kvalifikace v PO a v oblasti CHLaS není omezena, z čehož mi logicky vyplývá, že vykonání „státní zkoušky“ má vyšší validitu než u soukromé osoby. Paradoxně je ale oblast BOZP tak rozsáhlá, že podle ust. §349, Zákoníku práce, zahrnuje i oblast PO, hygiemy a chemie či odpadů. Neměli by se tedy konečně naši legislativci nad tímto paradoxem zamyslet a ponechat výkon zkoušky odborné způsobilosti na státu s tím, že by postačilo vykonání jedné zkoušky po získání prokazatelné odborné praxe 1 roku u absolventů magisterského studia příslušné vysoké školy (VŠB-TUO, FBI), u ostatních technických magisterských oborů po praxi nejméně 3 roky, a u absolventů středních technických a nižších vysokých technických škol by byla zkouška povolena až po 5 letech souvislé praxe v oboru? Prvotní nápor uchazečů pro vykonání zkoušky u MPSV by byl zpočátku vyšší, ale později by se vše stabilizovalo obdobně jako u zkoušky odborné způsobilosti v PO a u CHlaS.

A kdo by sledoval kvalitu OZO v PR? No přece na to máme další úřad, tedy stát, a odborníky na SÚIP, a v krajích pak inspektory OIP. Pokud ale chtějí inspektoři kontrolovat práci OZO v PR, musí mít oproti nim nejvyšší odborné vysokoškolské vzdělání, delší praxi, a hlubší a širší znalosti v oblasti BOZP.

Je to jednoduché řešení? Je. A jsme opět na začátku u podnikatelsko-klientelistické lobby. Do listopadu 2018 změna určitě nebude, takže mí milí kolegové, věnujte svůj drahocenný čas a peníze přípravě na třetí zkoušku odborné způsobilosti. A ano, to se, tedy alespoň akreditovaným společnostem, vyplatí.

Přidejte komentář