Školení osob odpovědných za vyhrazená elektrická zařízení dle ČSN EN 50 110-1

Školení osob odpovědných za vyhrazená elektrická zařízení dle ČSN EN 50 110-1
.

Náplň:

Účastník kurzu získá znalosti k zajištění odpovědnosti za provoz VEZ, včetně informací o povinných údajích revizních zpráv elektro pro zpětnou kontrolu kvality práce revizních techniků, periodicit revizí a kontrol, průvodní a provozní dokumentace, tvorbu místních provozních bezpečnostních předpisů.

Určeno pro:

Je určen pro zaměstnance, kteří byli pověřeni odpovědností za bezpečný provoz vyhrazených elektrických zařízení dle ČSN EN 50 110-1 a NV č. 101/2005 Sb.

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Školení je pro provozovatele elektrických spotřebičů na základě ustanoveními zákoníku práce v souvislostí s prevencí rizik, NV č. 101/2005 Sb. a ČSN EN 50 110-1 povinné. Doporučená periodicita je 2 roky.

Doklady:

Zaměstnavatel obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a testy vyplněné jeho zaměstnanci s osvědčením o absolvování školení.

  • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zpracování osobních údajů.