Školení a přezkoušení odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Školení a přezkoušení odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
.

Náplň:

 • Odborný kurz ve smyslu §12 pro trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků uvedených v této vyhlášce, soustavné doplňování jejich znalostí v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, zejména v oblasti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně technických norem, souvisejících s jejich činností.
 • Pravidelné přezkoušení odborné způsobilosti dle §14 osob v obsluze, montážích a údržbě vyhrazených elektrických zařízení.
 • Předmětem přezkoušení jsou:
  a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, související s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
  b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
  c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Určeno pro:

osoby bez elektrotechnické kvalifikace:

 • Školení pro pracovníky seznámené dle §3
 • Školení pro pracovníky poučené dle §4
 • Zkouška odborné způsobilosti projektantů v elektrotechnice – §10

osoby s elektrotechnickou kvalifikací:

 • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky znalé – §5
 • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky provádějící samostatnou činnost v elektrotechnice – §6
 • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací v elektrotechnice – §7
 • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací v elektrotechnice provádějící práce dodavatelským způsobem – §8

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Povinné pro všechny osoby pracující na vyhrazených elektrických zařízeních v souvislosti s ustanoveními §103 zákoníku práce a vyhláškou č. 50/1978 Sb., s nařízenou periodicitou nejdéle 3 roky.

Doklady:

 • Účastník získá znalosti a osvědčení, které jej opravňuje k provádění úkonů na elektrických zařízeních dle dosaženého stupně. Obsahem je dále zápis ze zkoušky, test, tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy, pokud je tato součástí objednávky. V době pandemie je prováděno vzdáleně formou ústního přezkoušení.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Do poznámky přihlášky kromě údajů formuláře prosím uveďte:

 • datum a místo narození,
 • vzdělání v elektrotechnice (Odborné učiliště OU, Střední odborné s maturitou SO, vysokoškolské VŠ),
 • datum zahájení praxe v elektrotechnice.

 Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 4.500,- Kč bez DPH, 5.445,- Kč včetně DPH
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
 • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.