Zkoušky odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

.

Náplň:

Pravidelné přezkoušení odborné způsobilosti osob v obsluze, montážích a údržbě vyhrazených elektrických zařízení.

Určeno pro:

osoby bez elektrotechnické kvalifikace:

  • Školení pro pracovníky seznámené dle §3
  • Školení pro pracovníky poučené dle §4
  • Zkouška odborné způsobilosti projektantů v elektrotechnice – §10

osoby s elektrotechnickou kvalifikací:

  • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky znalé – §5
  • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky provádějící samostatnou činnost v elektrotechnice – §6
  • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací v elektrotechnice – §7
  • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací v elektrotechnice provádějící práce dodavatelským způsobem – §8

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Povinné pro všechny osoby pracující na vyhrazených elektrických zařízeních v souvislosti s ustanoveními §103 zákoníku práce a vyhláškou č. 50/1978 Sb., s nařízenou periodicitou nejdéle 3 roky.

Doklady:

Účastník získá znalosti a osvědčení, které jej opravňuje k provádění úkonů na elektrických zařízeních dle dosaženého stupně. Obsahem je dále zápis ze zkoušky, test, tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy, pokud je tato součástí objednávky.

  • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.