Charita

Občanské sdružení Dlouhá cesta

Jsou nás desítky, stovky, tisíce. Maminky a tatínkové, kterým odešlo dítě z tohoto světa dříve, než stačilo dospět a zestárnout. Někdy nečekaně a rychle, jako rána z čistého nebe, někdy pomalu a pozvolna, po zoufalém boji s těžkou nemocí. Vždy však s nesmírnou bolestí a smutkem těch nejbližších.

Občanské sdružení Dlouhá cesta vzniklo v roce 2005 z iniciativy maminek, které chvíle spojené s odchodem dítěte prožívaly společně.

Naším posláním je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Naše pomoc je přístupná i všem ostatním členům rodiny.

Pokud chcete finančně podpořit provoz a aktivity našeho občanského sdružení, č. účtu je 2032560001/5500, v.s. 100.

Nabízíme vám různé možnosti podpory naší činnosti. Všem, kteří se rozhodnete nás podpořit, velmi děkujeme. Nemáme zatím registraci u MPSV jako sociální služba, proto je pro nás velmi obtížné získávat finance ze státního rozpočtu a jsme vděčni za jakoukoliv podporu prostřednictvím individuálních nebo firemních dárců či sponzorů. Oceňujeme i dobrovolnou spolupráci rodičů a odborníků.

Pokud se rozhodnete pro některou z následujících možností, rádi se s vámi setkáme a představíme projekty a akce našeho sdružení osobně. Kontaktujte nás na e-mail: dlouhacesta@dlouhacesta.cz nebo tel. +420 602 186732.

Možnosti podpory jsou následující:

 • stát se generálním partnerem vybraného konkrétního projektu /Nejste sami, Svépomocná setkání, Barevný anděl, Vzpomínkové akce, Rekondiční víkendy/
 • stát se jedním z hlavních partnerů vybraného konkrétního projektu
 • poskytnout prostředky na financování pronájmu a provozu kanceláře a financování mzdy prvního stálého zaměstnance .
 • poskytnout prostory k pronájmu kanceláře v Praze.
 • nabídnout věcné dary /vybavení kanceláře, knihy/
 • zapojit se do spolupráce jako dobrovolník /hledáme  právníka/

Konto Bariéry Nadace Charty 77

Stěžejní projekt Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY - je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již sedmnáct let účastní desetitisíce dárců, kteří svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta BARIÉRY.

Konto BARIÉRY - za sedmnáct let činnosti rozdělilo více než 231 miliónů korun, podpořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází Konto BARIÉRY při formování nových projektů. Doplňuje stát tam, kde jeho pomoc není dostatečná. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí s pracovním uplatněním a plnohodnotným životem.

Pokud Vám není osud našich méně šťastných bližních lhostejný, stejně jako nám, máte možnost přispět. I malý příspěvek může mnoho změnit.

Konto BARIÉRY
Raiffeisenbank, Václavské nám. 43, Praha 1
Číslo účtu: 17111444/5500 (pravidelní dárci, veřejná sbírka)
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Číslo účtu: 777777222/0800 (sponzorské dary)
Číslo účtu: 555111222/0800 (pro dárce adresných zásilek na podporu projektů Konta BARIÉRY)

Centrum BAZALKA - komplexní péče o děti s těžkým zdravotním postižením z Jihočeského kraje

Nabízíme ucelenou rehabilitaci, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a rehabilitace:
denní a týdenní stacionář – pomáháme rodinám v náročné péči o děti s postižením
ZŠ speciální a MŠ speciální - poskytujeme vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého žáka
nestátní zdravotnické zařízení - obor fyzioterapie – cílenou rehabilitací se snažíme dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat zdravotní stav
Jsme nestátní nezisková organizace, která funguje díky podpoře individuálních a firemních dárců. Naše služby aktuálně využívá bezmála 40 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 – do 26 let:
- s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné)
- s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.
Centrum BAZALKA tvoří dvě obecně prospěšné společnosti – Centrum BAZALKA, o.p.s. a Centrum BAZALKA - Základní škola speciální Světluška Mateřská škola speciální, o.p.s.

Obě společnosti mají stejné zakladatele: Ing. Vandu Polívkovou, Bc. Věru Srdečnou a Martinu Koudelkovou.

Protože obě společnosti úzce spolupracují, používáme v komunikaci většinou společný název - Centrum BAZALKA. Název přímo odkazuje na jedinečný koncept ošetřovatelské péče, ve kterém pracujeme - Bazální stimulaci®. V centru klademe velký důraz na rodinnou atmosféru, individuální přístup a spolupráci s rodinou. Pomáháme s péčí o zdravotně postižené děti, čímž podporujeme zdravý chod celé rodiny. A bazálním (základním) pilířem společnosti je právě rodina. Název se také hlásí k samotné bylince bazalce, která je znamením lásky, zdraví a moudrosti.

Centrum BAZALKA, o.p.s.
U Jeslí 198 / 13
České Budějovice, 370 01
info@centrumbazalka.cz

IČ: 26 064 073
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 84

Číslo účtu veřejné sbírky je: 700014615/8040   

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.