Dokumentace o začlenění do kategorie činností

Legislativní požadavek

  • § 28, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
  • povinné pro právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požární nebezpečím, nicméně pro doložení stavu požární ochrany tento dokument vypracováváme i pro naše smluvní klienty provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Dokumentace o začlenění do kategorie činností obsahuje:

  • označení  druhu provozované  činnosti a  uvedení místa,  kde je tato činnost provozována,
  • uvedení údajů  o provozované činnosti  rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,
  • přiřazení charakteristik,  kterými jsou definovány  činnosti se zvýšeným  požárním nebezpečím  a s  vysokým požárním nebezpečím (§ 4, odst. 2 a 3, zákona o požární ochraně) k činnosti a místu podle písmene a),
  • prohlášení  právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby o začlenění.

Cena zpracování

  • pro klienty bez paušálu od 2500,- Kč za jeden provoz podle jeho složitosti.