Dokumentace o začlenění do kategorie činností

Legislativní požadavek

 • § 28, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 • povinné pro právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požární nebezpečím, nicméně pro doložení stavu požární ochrany tento dokument vypracováváme i pro naše smluvní klienty provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Dokumentace o začlenění do kategorie činností obsahuje:

 • označení  druhu provozované  činnosti a  uvedení místa,  kde je tato činnost provozována,
 • uvedení údajů  o provozované činnosti  rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,
 • přiřazení charakteristik,  kterými jsou definovány  činnosti se zvýšeným  požárním nebezpečím  a s  vysokým požárním nebezpečím (§ 4, odst. 2 a 3, zákona o požární ochraně) k činnosti a místu podle písmene a),
 • prohlášení  právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby o začlenění.

Cena zpracování

 • pro klienty bez paušálu od 2500,- Kč za jeden provoz podle jeho složitosti.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.