O nás

Kdo jsme

Dovolte, abychom se Vám představili. Jsme firma PYROKONTROL trading & consulting, zastoupená

Dr. Ing. Janou MATUROVOU, LL.M.,

se sídlem na adrese Chvalkov 8,  374 01  Trhové Sviny, která je členem Komory soudních znalců ČR, Hospodářské komory ČR a České společnosti pro jakost, evidovaná podle §71 odst.2 živnostenského zákona místně příslušným Městským úřadem Trhové Sviny pod identifikačním číslem 42068606 a Finančním úřadem pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Trhových Svinech pod daňovým identifikačním číslem CZ5761181074.

Jsme firma s dynamickým kolektivem hájícím zájmy bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, působící na českém a slovenském trhu již od roku 1991. Našimi klienty jsou vážené a uznávané firmy ve svých oborech. Bližší informace najdete v sekci reference.

 

  
 

Co umíme

Nejkomplexnější zajištění podnikajících fyzických, právnických  a soukromých osob na českém a slovenském trhu spojením oblastí:

Proč vybrat právě nás

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně, prevenci rizik (BOZP) nebo autorizovaná osoba k provádění revizí technických zařízení je pro Vás stejně důležitý člen Vašeho týmu, jako například účetní, právník nebo manager. Jejich nekvalitní prací Vám totiž mohou vzniknout nemalé škody. Stejně jako není "člověk jako člověk", tak není ani práce osob odborně způsobilých srovnatelně kvalitní. Jako v každém oboru lze dělat věci v zásadě dvěma způsoby. A to dobře nebo špatně.  Průměr už se také netoleruje. Je tedy jen na Vás, koho zvolíte a komu dáte mu svou důvěru.

S námi získáte:

  • zajištění Vašich činností lidmi s nejvyšším dosažitelným vzděláním v nabízených oborech a soudním znalcem s mnohaletými zkušenostmi u soudů, se státními zástupci, kriminální policií, státními orgány nebo advokátních kanceláří,
  • výhodu spolupráce se soudním znalcem, který dobře ví co musíte plnit a také jak, aby jste se vyvarovali zbytečných problémů při řešení i těch nejhorších možných scénářů, bližší informace a doklady  k deklarovaným činnostem naleznete v sekci lidé,
  • hájení Vašich zájmů při jednání s orgány činnými v trestním řízení, požární ochraně nebo inspekcí práce, zejména v souvislosti s platností nového občanského zákoníku,
  • motivační školení, při kterých jsou důrazně vysvětlována nejen práva, ale hlavně povinnosti zaměstnancům, vedoucím zaměstnancům, dodavatelům služeb, kdy většinou každý zná svá práva, ale zcela pomíjí své povinnosti,
  • slevy na revizní práce při objednávce našeho komplexního balíčku služeb,
  • 24h nonstop pohotovostní službu pro řešení Vašich problémů,
  • zajištění našimi službami všech Vašich poboček po celé ČR jedním subjektem, čímž docílíte jednotnosti zavedeného systému a kontrolu nad jeho dodržováním.

Kde působíme

www mapa PYROKONTROL