Racionalizace nákladů

Racionalizace nákladů

Revizní technici a vzdělávací střediska v honbě za ziskem provádějí revizní úkony nebo školení nad taxativně stanovený legislativní rámec. Dokonce si sami bez legislativní opory stanovují četnost těchto úkonů, čímž mystifikují zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se např. každoročně zúčastňují školení obsluhy vysokozdvižnžch vozíků nebo “řidičů referentů”. V naší praxi se s tímto jevem bohužel často setkáváme.

Pro naše klienty poskytujeme v rámci konzultační činnosti provedení auditu stavu na:

zajištění revizí vyhrazeného technického zařízení (elektro, plynu, tlakových nádob stabilních, zdvihacího zařízení),
kontrol technických zařízení (vysokozdvižných vozíků, pracovních plošin, speciálního zařízení, strojírenského zařízení a podobně),
zákonného obecného školení, speciálních školení a odborných příprav zaměstnanců.

Výsledkem je racionalizace nákladů firmy tak, aby vícenáklady byly eliminovány.