Racionalizace nákladů

Racionalizace nákladů

Revizní technici a vzdělávací střediska v honbě za ziskem provádějí revizní úkony nebo školení nad taxativně stanovený legislativní rámec. Dokonce si sami bez legislativní opory stanovují četnost těchto úkonů, čímž mystifikují zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se např. každoročně zúčastňují školení obsluhy vysokozdvižnžch vozíků nebo “řidičů referentů”. V naší praxi se s tímto jevem bohužel často setkáváme.

Pro naše klienty poskytujeme v rámci konzultační činnosti provedení auditu stavu na:

zajištění revizí vyhrazeného technického zařízení (elektro, plynu, tlakových nádob stabilních, zdvihacího zařízení),
kontrol technických zařízení (vysokozdvižných vozíků, pracovních plošin, speciálního zařízení, strojírenského zařízení a podobně),
zákonného obecného školení, speciálních školení a odborných příprav zaměstnanců.

Výsledkem je racionalizace nákladů firmy tak, aby vícenáklady byly eliminovány.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.