Pyrokontrol

Pyrokontrol

Jsme odborníky s bohatými zkušenostmi z oboru
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revizí elektro, chemických látek a odpadového hospodářství.

Naše služby Soudní znalectví
Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Požární ochrana

Elektro revize

Elektro revize

Životní prostředí

Životní prostředí

Odborné články

Archiv článků

Jak se vyznat v předpisech EU

Jak se vyznat v předpisech EU

Často kladené otázky Legislativa

Významný klient z odvětví energetiky nás požádal o radu, jak se má vyznat v předpisech EU a jejich členění pro výkon pracovních povinností OZO v PR. Byť se tento dotaz zdál zprvu „jednodušší“, po bližším pátrání, které by usnadnilo orientaci v práci vykonávané OZO v PR a PO, popř. v životním prostředí, jsme zjistili, že vyžaduje více než povrchní znalosti struktury evropského práva. Na druhou stranu je pro náš obor výhodou, že základní PO je včleněna do oblasti BOZP, a tedy se bude OZO v PR převážně setkávat s předpisy na ochranu života a zdraví a životního prostředí.

Naši klienti

o které Pyrokontrol dlouhodobě pečuje,
chcete podobné služby, neváhejte nás kontaktovat

Lékárny po celé republice

Dodavatelé