Pyrokontrol

Pyrokontrol

Jsme odborníky s bohatými zkušenostmi z oboru
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revizí elektro, chemických látek a odpadového hospodářství.

Naše služby Soudní znalectví
Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Požární ochrana

Elektro revize

Elektro revize

Životní prostředí

Životní prostředí

Odborné články

Archiv článků

Jak je to tedy s tím e-learningem?

Jak je to tedy s tím e-learningem?

BOZP Často kladené otázky Oborové Požární ochrana Školení a kurzy

V roce 2016 jsme se věnovali jako znalci v oboru bezpečnost práce a požární ochrana podrobně tématice provádění školení o BOZP a PO formou e-learningu. Toto téma, zda ano či ne, nebo ano jen v některých částek a tématech, vyvolalo mnoho odborných diskuzí, a v neposlední řadě i urážek a agresivního chování od firem, které výroba e-learningových kurzů živí a na svých webových stránkách je prezentovaly jako jedinou možnou rychlou a možnou variantu ke splnění povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Naši klienti

o které Pyrokontrol dlouhodobě pečuje,
chcete podobné služby, neváhejte nás kontaktovat

Lékárny po celé republice

Dodavatelé