Pyrokontrol

Pyrokontrol

Jsme odborníky s bohatými zkušenostmi z oboru
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revizí elektro, chemických látek a odpadového hospodářství.

Naše služby Soudní znalectví
Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Požární ochrana

Elektro revize

Elektro revize

Životní prostředí

Životní prostředí

Odborné články

Archiv článků

Opatření zaměstnavatelů proti šíření koronaviru ve vzdělávání

Opatření zaměstnavatelů proti šíření koronaviru ve vzdělávání

Bioplynové stanice BOZP Oborové Prevence rizik Školení

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci uvedl, že ekonomika musí nadále fungovat, takže se zákazy pracovišť zatím netýkají, nicméně zaměstnavatelé jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, a to i v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 na jeho pracovištích. Naši klienti, mezi které patří i nadnárodní společnosti se sídly v zahraničí, přijali dodatečná opatření proti šíření koronaviru na pracovištích zejména omezením akcí, při kterých dochází k osobnímu kontaktu více osob jako jsou porady, školení nebo nařízením práce z domova, tzv. homeoffice či prováděním porad a školení přes videokonferenční služby.

Naši klienti

o které Pyrokontrol dlouhodobě pečuje,
chcete podobné služby, neváhejte nás kontaktovat

Lékárny po celé republice

Dodavatelé