Pyrokontrol

Pyrokontrol

Jsme odborníky s bohatými zkušenostmi z oboru
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revizí elektro, chemických látek a odpadového hospodářství.

Naše služby Soudní znalectví
Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Požární ochrana

Elektro revize

Elektro revize

Životní prostředí

Životní prostředí

Odborné články

Archiv článků

Studium na naší Alma mater

Studium na naší Alma mater

BOZP Oborové Požární ochrana

Dovolím si tento příspěvek věnovat skvělé paní inženýrce chemie a specialistce elektro, která dlouhé roky příkladně vykonává činnosti v prevenci rizik a požární ochraně, a v tomto školním roce se rozhodla si ještě doplnit své dosavadní rozsáhlé znalosti dalším magisterským studiem kombinovaného oboru na FBI, VŠB-TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) je jedna ze sedmi fakult VŠB–TUO, která navazuje na tradici sahající až do roku 1968, kdy vzniknul první samostatný studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, a to pod vedením Fakulty hornicko – geologické, pouze jako katedra. Samostatná fakulta univerzity však vznikla až v roce 2002. FBI poskytuje studijní programy v bakalářském, (navazujícím) magisterském i doktorandském stupni studia. Studenti jsou vyučováni ve všech úrovních studia formou prezenčního i kombinovaného programu.

Naši klienti

o které Pyrokontrol dlouhodobě pečuje,
chcete podobné služby, neváhejte nás kontaktovat

Lékárny po celé republice

Dodavatelé