Zhodnocení ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.

Vypracování zhodnocení ekologické újmy, kdy se jedná o novu povinnost vyplývající ze zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v PZ, a nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Zákon upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti. NV stanovuje způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření.

Jsme oprávněni pro Vás vypracovat zhodnocení ekologické újmy tak, aby výsledná cena byla adekvátní rozsahu Vašich činností (provoz je míněno místnost, kde jsou činnosti provozovány):

  • nejjednodušší varianta – zhodnocení jednoho jednoduchého provozu do 2 látek včetně – 2.000 Kč,
  • středně složitá varianta – zhodnocení do tří provozů, s omezením pěti látek na provoz – 1.000 Kč/ provoz a látku – například dva provozy, každý o 3 látkách je výsledná cena 6.000 Kč,
  • nejsložitější varianta –  zhodnocení více než tří provozů, bez omezení počtu látek – 1.000 Kč/ provoz a látku – například pět provozů, každý po 6ti látkách je výsledná cena 35.000 Kč.
Pro přesnou kalkulaci nás prosím kontaktujte zde.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.