Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice

Legislativní požadavek

 • § 32, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 • povinné pro všechny právnické a podnikající fyzické osoby.

Požární poplachové směrnice obsahují:

 • postup činnosti osoby, která zpozoruje požár,
 • způsob a místo ohlášení požáru (např. osobně v recepci hotelu),
 • způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance,
 • postup osob při vyhlášení požárního poplachu (např. zajištění evakuace a pomoci při zdolávání požáru),
 • telefonní číslo ohlašovny požárů (pokud je zřízena),
 • telefonní čísla tísňového volání,
 • telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody,
 • zjištění telefonních čísel je součástí dodávky.

Cena zpracování

 • pro klienty bez paušálu od 500,- Kč za kus podle složitosti.
 • Náhled

PPS