Kontroly technických zařízení

Kontroly technických zařízení

Povinnost provádět pravidelně (minimálně 1x 12měsíců) je v právním řádu ČR zakotvena v prováděcím předpisu §4, zákona č. 309/2006 Sb., kterým je NV č. 378/2001 Sb., v návaznosti i na NV č. 101/2005 Sb.

Nabízíme pravidelné kontroly všech technických zařízení, které používáte, včetně vyhotovení požadované dokumentace právními předpisy.

Výpis těch nejpoužívanějších:

  • žebříky – označení, zaevidování, kontrola technického stavu,  protokoly o kontrole,
  • regály – označení, zaevidování, kontrola technického stavu,  protokoly o kontrole, v případě neexistence průvodní dokumentace od výrobce provedeme zátěžovou zkoušku s protokolem, více informací zde,
  • nářadí – označení, zaevidování, kontrola technického stavu,  protokoly o kontrole,
  • složitá a složitější strojní zařízení – označení, zaevidování, kontrola technického stavu dle průvodní dokumentace od výrobce,  protokoly o kontrole. V případě neexistence dokumentace od výrobce pro Vás vypracujeme místní provozní bezpečnostní předpis se záznamníkem kontrol a nejdůležitějšími kontrolními úkony, včetně určení jejich periodicity na základě Vašich místních podmínek,
  • prohlídka ocelových/kovových konstrukcí podle požadavků technických norem,
  • kontrola manipulačních prostředků ručních – mechanických, elektrických, pneumatických, hydraulických, plynových a podobně, jako jsou paletizační vozíky, čtyřkolové vozíky, dvoukolové vozíky, speciální vozíky, přepravní prostředky na materiál.