Environment

Oblast odpadového hospodářství zahrnuje komplexní zajištění organizace, mimo fyzickou likvidaci odpadů, kterým je:

  • metodická, organizační a řídící činnost podle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství,
  • v součinnosti a po dohodě se zadavatelem jednání s příslušnými úřady,
  • vypracování tematických plánů a časových rozvrhů pro zaškolení osob, které provádí manipulaci s nebezpečnými odpady a odpady,
  • vypracování požadované zákonné dokumentace na úseku odpadového hospodářství,
  • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů,
  • poskytování pomoci zadavateli při evidenci a hlášení na úseku odpadového hospodářství (ISPOP),
  • pravidelné kontroly a sledování, zda zařízení používaná k nakládání s odpady splňují požadavky na bezpečnost, spolehlivost a požární ochranu, včetně navržení opatření ke zlepší závadného stavu,
  • v součinnosti se zadavatelem poskytování informací dozorovým a kontrolním orgánům o odpadovém hospodářství organizace.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.