Environment

Oblast odpadového hospodářství zahrnuje komplexní zajištění organizace, mimo fyzickou likvidaci odpadů, kterým je:

 • metodická, organizační a řídící činnost podle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství,
 • v součinnosti a po dohodě se zadavatelem jednání s příslušnými úřady,
 • vypracování tematických plánů a časových rozvrhů pro zaškolení osob, které provádí manipulaci s nebezpečnými odpady a odpady,
 • vypracování požadované zákonné dokumentace na úseku odpadového hospodářství,
 • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů,
 • poskytování pomoci zadavateli při evidenci a hlášení na úseku odpadového hospodářství (ISPOP),
 • pravidelné kontroly a sledování, zda zařízení používaná k nakládání s odpady splňují požadavky na bezpečnost, spolehlivost a požární ochranu, včetně navržení opatření ke zlepší závadného stavu,
 • v součinnosti se zadavatelem poskytování informací dozorovým a kontrolním orgánům o odpadovém hospodářství organizace.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.