Školení a kurzy

Pro širokou veřejnost, zaměstnavatele, zaměstnance, odborně způsobilé osoby nebo kontrolní či revizní techniky připravujeme odborné kurzy k rozšíření jejich dosavadních znalostí a dovedností pro naplnění legislativních požadavků, zejména těch podle zákoníku práce a předpisů na něho navazujících. Všechny kurzy jsou připravované na základě rozsáhlých, více než 17ti letých živých zkušenností soudního znalce ze soudních síní a účastníkům dávají úhel pohledu praktických řešení konkrétních situací, které jsou při plnění úkolů v dané problematice neocenitelné.

Kurzy a školení provádíme i v jazyce anglickém pro zahraniční partnery.