Provoz VTZ podle nové legislativy

Provoz VTZ podle nové legislativy
.

Určení kurzu

 • Vlastníci a provozovatelé objektů a vyhrazených technických zařízení (dále VTZ).
 • Facility management jak outsourcingový tak interní.
 • Management společností a vedoucí zaměstnanci firem odpovědných za řízení provozu VTZ.
 • Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně.

Forma a místo konání kurzu

 • podle vypsaného kurzu, obvykle vzdálená forma. 

Absolvent získá

 • Znalosti a přehled o povinnostech plynoucích z nové právní úpravy dle zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení,  právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v oblasti provozu VTZ, včetně revizních techniků a jimi dodávaných revizních zpráv.
 • OSVĚDČENÍ o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance podle právních požadavků Zákoníku práce, Zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících, s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce 1/2 roku od dne konání kurzu.

Osnova kurzu

 • 8,30 – 8,55 – prezentace, občerstvení
 • 9,00 – 11,00 – zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
 • 11,00 – 11,30 – prováděcí právní předpis pro provoz VTZ tlakových
 • 11,30 12,00 – prováděcí právní předpis pro provoz VTZ plynových
 • 12,00 – 12,30 – prováděcí právní předpis pro provoz VTZ zdvihacích
 • 12,30 13,00 – prováděcí právní předpis pro provoz VTZ elektrických
 • od 13,00 hodin – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů,
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

Nutné informace pro vystavení osvědčení účastníka kurzu

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další údaje, které bude objednatel k identifikaci ještě požadovat

 Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.000,- Kč bez DPH, 7.260,- Kč včetně DPH
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
 • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.