Provoz VTZ podle nové legislativy

Provoz VTZ podle nové legislativy
.

Určení kurzu

Kurz se zabývá provozem všech druhů vyhrazených technických zařízení (dále VTZ), pro interní i externí osoby, provádějící úkony v oblasti prevenci rizik k prokazatelnému splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě odpovědností za provoz jednotlivých druhů VTZ, pro naplnění objektivních zákonných povinností zaměstnavatele:

 • Vlastníků, provozovatelů a uživatelů objektů a VTZ.
 • Facility management jak externí tak interní.
 • Management společností a vedoucí zaměstnanci firem odpovědných za řízení provozu VTZ.
 • Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně.
 • Osoby pověřené odpovědností za provoz jednotlivých druhů VTZ.

Forma a místo konání kurzu

 • podle vypsaného kurzu, obvykle vzdálená forma. 

Absolvent získá

 • Znalosti a přehled o povinnostech plynoucích z nové právní úpravy dle zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení,  právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v oblasti provozu VTZ, včetně revizních techniků a jimi dodávaných revizních zpráv.
 • Podklady pro doložení splnění objektivní odpovědnosti zaměstnavatele, ve smyslu §102 a §103 Zákoníku práce, včetně dokumentace ke školení zaměstnanců, pověřených odpovědností za bezpečný provoz jednotlivých druhů zařízení:
  • tematický plán a časový rozvrh školení,
  • prezenční listiny s datem, jménem a příjmením, včetně podpisů jak školených, tak školitelů,
  • testy pro prokazatelné ověření získaných znalostí,
  • výtah z prezentace jako podklad k výpiskům.
 • OSVĚDČENÍ o absolvování školení pro pověřené zaměstnance podle právních požadavků Zákoníku práce, Zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a předpisů souvisejících, s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce 1/2 roku od dne konání kurzu.

Provozovateli a uživateli všech druhů, tříd a skupin VTZ je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, obvykle preferována varianta zavedení nových legislativních požadavků pro zajištění bezpečného provozu jednotlivých druhů VTZ, například ve formě směrnice nebo řádu preventivní údržby, námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následný výkon ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně vedenou pověřenou osobou dle zavedené směrnice, které musí být podle nové legislativy provozovatelem každého druhu VTZ (elektrická, plynová, tlaková a zdvihací) určené.

Osnova kurzu

 • 8,30 – 8,55 – prezentace, občerstvení
 • 9,00 – 10,00 – zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
 • 10,00 – 11,00 – Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • 11,00 11,30 – Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • 11,30 – 12,00 – Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • 12,00 13,00 – Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • od 13,00 hodin – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů,
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

Nutné informace pro vystavení osvědčení účastníka kurzu

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další údaje, které bude objednatel k identifikaci ještě požadovat

 Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.000,- Kč bez DPH, 7.260,- Kč včetně DPH
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
 • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.