Provoz VTZ podle nové legislativy

Provoz VTZ podle nové legislativy

Určení kurzu

Kurz se zabývá provozem všech druhů vyhrazených technických zařízení (dále VTZ), pro interní i externí osoby, provádějící úkony v oblasti prevenci rizik k prokazatelnému splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě odpovědností za provoz jednotlivých druhů VTZ, pro naplnění objektivních zákonných povinností zaměstnavatele:

 • Vlastníků, provozovatelů a uživatelů objektů a VTZ.
 • Facility management jak externí tak interní.
 • Management společností a vedoucí zaměstnanci firem odpovědných za řízení provozu VTZ.
 • Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně.
 • Osoby pověřené odpovědností za provoz jednotlivých druhů VTZ.

Forma a místo konání kurzu

 • podle vypsaného kurzu, obvykle vzdálená forma. 

Absolvent získá

 • Znalosti a přehled o povinnostech plynoucích z nové právní úpravy dle zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení,  právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v oblasti provozu VTZ, včetně revizních techniků a jimi dodávaných revizních zpráv.
 • Podklady pro doložení splnění objektivní odpovědnosti zaměstnavatele, ve smyslu §102 a §103 Zákoníku práce, včetně dokumentace ke školení zaměstnanců, pověřených odpovědností za bezpečný provoz jednotlivých druhů zařízení:
  • tematický plán a časový rozvrh školení,
  • prezenční listiny s datem, jménem a příjmením, včetně podpisů jak školených, tak školitelů,
  • testy pro prokazatelné ověření získaných znalostí,
  • výtah z prezentace jako podklad k výpiskům.
 • OSVĚDČENÍ o absolvování školení pro pověřené zaměstnance podle právních požadavků Zákoníku práce, Zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a předpisů souvisejících, s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce 1/2 roku od dne konání kurzu.

Provozovateli a uživateli všech druhů, tříd a skupin VTZ je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, obvykle preferována varianta zavedení nových legislativních požadavků pro zajištění bezpečného provozu jednotlivých druhů VTZ, například ve formě směrnice nebo řádu preventivní údržby, námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následný výkon ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně vedenou pověřenou osobou dle zavedené směrnice, které musí být podle nové legislativy provozovatelem každého druhu VTZ (elektrická, plynová, tlaková a zdvihací) určené.

Osnova kurzu

 • 8,30 – 8,55 – prezentace, občerstvení
 • 9,00 – 10,00 – zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
 • 10,00 – 11,00 – Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • 11,00 11,30 – Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • 11,30 – 12,00 – Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • 12,00 13,00 – Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • od 13,00 hodin – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů,
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

Nutné informace pro vystavení osvědčení účastníka kurzu

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další údaje, které bude objednatel k identifikaci ještě požadovat

Účast na kurzu

 • Odborný kurz bude probíhat prostřednictvím internetového webináře, realizovaným službou WHEREBY, prostým odkazem bez nutnosti instalace jakýchkoli aplikací a má nejnižší nároky na internetové připojení. která nejlépe běží ve webovém prohlížeči Google Chrome a spolehlivě běží také na prohlížečích Opera a Firefox.
 • Pro účel testu spojení jsme pro Vás připravili testovací místnost, kde si můžete spojení naší služby s počítačem, z kterého budete kurz sledovat, sami otestovat.
 • Pokud je Vaše připojení chráněno firemním firewallem s blokováním domén nebo pokud při testovacím připojení zaznamenáte jakýkoli problém (neuvidíte své video z kamery nebo nebude funkční ukazatel používání mikrofonu u druhé ikony zleva v dolní ovládací části obrazovky), domluví se s Vámi naše asistentka na termínu společného testu spojení přímo ve virtuální školicí místnosti, kde bude kurz probíhat a společně bychom odstranili případné technické potíže při testu spojení s počítačem, na kterém bude výklad sledován tak, aby v den kurzu vše proběhlo hladce.
 • Doporučujeme počítač s webkamerou a dostatečným připojením k internetu, přičemž minimální rychlost připojení (příjem i odesílání dat) je 2.0 Mbps.

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.
 • STORNO poplatek je, po přijetí platby zálohové faktury a vystavení řádné faktury, 20% z ceny kurzu.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.
 • Úprava údajů na osvědčení vystaveném dle závazné přihlášky bude zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 1000,- Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.