Požární evakuační plán

Požární evakuační plán

Legislativní požadavek

 • § 33, vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace ? Únikové a evakuační plány,
 • Požární   evakuační  plán  se   zpracovává  pro  objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18) nebo kde   se  provozují   činnosti  s   vysokým  požárním   nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě  stanovení podmínek požární  bezpečnosti (např. §  30), i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Požární evakuační plán upravuje:

 • určení  osoby, která  bude  organizovat  evakuaci, a  místo, ze kterého bude evakuace řízena,
 • určení  osob  a  prostředků,  s  jejichž  pomocí  bude evakuace prováděna,
 • určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě  zvířata  budou  soustřeďovat,  a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
 • způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
 • určení  místa,  na  kterém   se  bude  soustřeďovat  evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,
 • grafické  znázornění   směru  únikových  cest   v  jednotlivých podlažích.

Cena zpracování

 • od 2500,- Kč za kus podle složitosti provozu.

Náhled grafické části PEP dle ČSN ISO 23601 v záhlaví článku.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.