Soudní znalectví

Pro orgány činné v trestním řízení, obhajoby nebo zaměstnavatele v rámci správních řízení vypracovává, již od roku 1998, soudní znalkyně Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M., objektivní znalecké posudky, které jsou základním nástrojem pro soudní nebo správní moc zorientovat se v odborných konsekvencích konkrétního případu.

Naše znalecké posudky v oboru požárně bezpečnostního inženýrství, chemie a elektro nebyly od roku 1998 nikdy zpochybněny a ve 100% případů vedly k jejich citacím ve výrocích soudů nebo správních orgánů.

V květnu roku 2014 byla paní Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M., jmenována 1. místopředsedkyní sekce BOZP a PO Komory soudních znalců ČR.

 

Připravena je pro Vás od října 2014 webová stránka Kanceláře soudní znalkyně www.maturova.cz, kde budou zveřejňovány závěry šetření státních orgánů a soudů, výňatky ze znaleckých posudků a odborná doporučení.

Kontaktovat soudní znalce Dr. Ing. Janu Maturovou, LL.M., a Ing. Bc. Miroslava Valtu, Ph.D., MBA, můžete rovněž na adrese znalec@maturova.cz.