Všeobecné obchodní podmínky pro online služby

Obchodní podmínky pro online služby a prodej videozáznamů z webinářů na stránce www.pyrokontrol.cz:

 1. Úvodní ustanovení

  • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro prodej videozáznamů z webinářů (dále jen "produkt") na webové stránce www.pyrokontrol.cz, provozované Dr. Ing. Janou MATUROVOU, se sídlem na adrese uvedené na stránce www.pyrokontrol.cz, IČO: 42068606, dále jen "Provozovatel" nebo "Pyrokontrol trading & consulting®".
  • 1.2. Vstupem na webovou stránku www.pyrokontrol.cz nebo nákupem produktu prostřednictvím této stránky souhlasíte s těmito VOP. Pokud nesouhlasíte s některým ustanovením těchto VOP, nenakupujte a nepoužívejte tuto webovou stránku.

 1. Objednávky a platební podmínky

  • 2.1. Pro provedení objednávky produktu musíte být plnoletí nebo mít souhlas zákonného zástupce.
  • 2.2. Objednávku produktu provedete vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce www.pyrokontrol.cz a odesláním objednávky Provozovateli. Objednávka je závazná od okamžiku, kdy je Provozovatelem potvrzena.
  • 2.3. Cena produktu je uvedena na webové stránce www.pyrokontrol.cz. Platba za produkt se provádí prostřednictvím zvolené platební metody uvedené na webové stránce.
  • 2.4. Po obdržení platby bude odeslán odkaz na stažení videozáznamu na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce. Odkaz je určen pouze pro osobní, nekomerční použití a nemá být sdílen s třetími stranami.

 1. Dodání produktu

  • 3.1. Po provedení platby bude produkt k dispozici ke stažení v elektronické podobě na odkazu zaslaném na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce.
  • 3.2. Provozovatel nezodpovídá za technické problémy, které by mohly ovlivnit stažení nebo zobrazení produktu způsobené vaším internetovým připojením nebo jinými vnějšími faktory.

 1. Záruka a reklamace

  • 4.1 Reklamace může být podána v případě vadného produktu, nesprávného dodání nebo technických problémů s online službou.
  • 4.2 Pro podání reklamace je možné využít následujících možností:

   • našeho kontaktního formuláře na webu www.pyrokontrol.cz,
   • e-mail: pyrokontrol@pyrokontrol.cz
   • GSM: +420 777 842 221

  • 4.3 Termín pro vyřízení reklamace je 30 dní od obdržení reklamace.

  • 4.4 Způsob vyřízení reklamace může být

   • vrácení peněz,
   • výměna produktu,
   • nebo jiná forma odškodnění dle dohovoru obou stran.

  • 4.5 Vyloučení z reklamace nastává pokud je online produkt reklamován po delší době než 30 dní od dodání přístupových údajů.
  • 4.6 Odstoupení od smlouvy je možné u zboží, které není vadné, ale zákazník si nákup rozmyslel, jen v případě, že nebylo možné elektronický produkt konzumovat.

  • 4.7 Výše uvedené je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, týkají ochrany spotřebitelů a řešení reklamací.
  • 4.8 Zákazníci mají možnost sledovat stav své reklamace a komunikovat s vámi ohledně vyřizování viz článek 4.2.

 1. Ochrana osobních údajů

  • 5.1. Provozovatel bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souladu se zákony České republiky a EU.
  • 5.2. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v našem Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce www.pyrokontrol.cz.

 1. Změny obchodních podmínek

  • 6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění. Nová verze VOP nahradí předchozí verze, a to od data zveřejnění na webové stránce.

 2. Závěrečná ustanovení

  • 7.1. Tyto VOP tvoří celkovou dohodu mezi vámi a Provozovatelem ohledně nákupu produktu a nahrazují všechny předchozí dohody, ústní nebo písemné.
  • 7.2. Pokud by některé ustanovení těchto VOP bylo považováno za neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.
  • Na vztahy upravené těmito VOP se vztahuje právo České republiky. Spory vyplývající z těchto VOP se budou řešit před soudem České republiky.

Důrazně doporučujeme, aby každý zákazník pečlivě prostudoval tyto obchodní podmínky před zakoupením produktu.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.