Značení potrubí

Značení potrubí

Podle požadavků přílohy NV č. 101/2005 Sb., Průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě (dále jen „vedení”), musí zaměstnavatel zajistit, aby:

 1. Vedení musí být chráněno proti mechanickému nebo tepelnému namáhání a korozi v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
 2. Vedení musí být chráněno proti mechanickému nebo tepelnému namáhání a korozi v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
 3. Ústí-li vedení pro nebezpečné látky a přípravky do prostoru, kde může dojít k ohrožení osob, musí být uzavírací zařízení, pokud není zaslepeno, zdvojeno.
 4. Vyústění pojistných ventilů vedení musí být vyvedeno do prostoru, kde nemůže dojít k ohrožení zaměstnanců ani dalších osob, které se mohou v prostoru zdržovat.
 5. Vedení musí být na viditelných místech označeno bezpečnostními značkami (dále jen „značka”) v závislosti na druhu, teplotě a směru dopravy látek nebo přípravků.
 6. Pro vykonávání prací spojených se zásahem do vedení, jímž se dopravují nebezpečné látky nebo přípravky, musí být vypracován samostatný technologický postup.
 7. Průlezné nebo průchodné kanály, otvory a kolektory, v nichž je nutné provádět pravidelnou kontrolu, údržbu nebo opravy, musí být větratelné, podle potřeby odvodněné a bezpečně přístupné, včetně zajištění dostatku prostoru pro práce v nich a potřebného osvětlení.
 8. Potrubí, jimiž se rozvádějí nebezpečné látky, musí být pod komunikacemi a při přechodu dutých podzemních prostor uložena v ochranných trubkách.

Tedy “Vedení (potrubí)  musí   být   na  viditelných   místech   označeno bezpečnostními    značkami    (dále    jen    “značka”)  v závislosti na druhu, teplotě  a směru dopravy látek nebo přípravků a to minimálně dané normovou hodnotou.”

To znamená, že musí být jednoznačné, o jaké potrubí se jedná. U novějších budov (kde stavební povolení bylo vydáno po 1.8.1991) by mělo být potrubí označeno podle
ČSN 13 00 72:

Norma ČSN 13 00 72 platí pro projekci a novou výstavbu zahajovanou po dni nabytí její účinnosti (1.8.1991). Norma není závazná pro rekonstrukce a dostavby. Pro Vás je tedy rozhodující datum zahájení stavby dané budovy.

Barvy definované normou (buď po celé délce potrubí nebo barevnými pruhy tak, aby bylo na všech místech potrubí jednoznačné, jaké médium přenáší – pravidelně po 5-10ti metrech):

 • červená – barva pro PO – potrubí pro hydranty nebo suchovody,
 • tmavě modrá – barva pro pitnou vodu,
 • světle zelená – barva pro užitkovou vodu,
 • stříbřitá šeď – barva pro vodní páru,
 • světle modrá – barva pro vzduchové rozvody,
 • žlutá – okrová – barva pro rozvody hořlavých i nehořlavých plynů,
 • hnědá – hořlavé kapaliny,
 • černá – ostatní.

Šířka barevného pruhu a pásu se určuje podle průměru potrubí – do 100 mm šířkou min. 150mm a za ním šipku stejné barvy se směrem proudění.

1229300001 1229300002 1229300003 1229300004 1229300005 1229300006 1229300007 1229300008 1229300009 1229300010

U objektů, kde stavební povolení bylo vydáno před 1.8.1991, pro vás není závazné ustanovení ČSN 13 00 72, nicméně musíte splnit požadavek NV č. 101/2005 Sb., a to znamená, že musí být z označení potrubí patrné jaký druh, teplota (např. teplá nebo studená voda) a směr proudění přenášené médium má a pro jednotnost doporučuji se i u těchto objektů řídit normovou hodnotou ČSN 13 00 72 viz. výše.

Výše uvedené povinnosti pro Vás splníme na klíč. Pro zaslání cenové nabídky využijte kontaktního formuláře:

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.