Školitel obsluh zemních a stavebních strojů

Školitel obsluh zemních a stavebních strojů
.

Určení kurzu

 • Pro všechny uživatele zemních a stavebních strojů, interní i externí odborně způsobilé osoby, provádějící vlastní školení obsluh zemních a stavebních strojů.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě školení jiných zaměstnanců.
 • Uživateli zemních a stavebních strojů je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, obvykle preferována varianta zavedení kvalifikačních požadavků pro provádění školení obsluh námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následné proškolení obsluh, ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně způsobilou osobou dle zavedené systematiky.

Absolvent získá

 • Znalosti pro zapracování kvalifikačních požadavků pro obsluhy konkrétních zemních a stavebních strojů, a to v daných místních provozních podmínkách konkrétního pracoviště.
 • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami školení obsluh motorových vozíků, včetně vyhotovení průkazné dokumentace školení ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, minimální normové hodnoty ČSN ISO 7130 a na základě průvodní dokumentace od výrobce stroje.
 • Osvědčení o absolvování kurzu pro školitele obsluh ručních manipulačních vozíků s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Osnova kurzu

 • 08:30 – 08,55 – prezence účastníků
 • 09:00 – úvod do technických zařízení
 • 09:30 – průvodní a provozní dokumentace zemních a stavebních strojů (dále jen ZSS)
 • 10:00 – kvalifikační požadavky a prokazatelné vedení dokumentace ke školení obsluhy ZSS dle vyhlášky č. 77/1965 Sb. a dle ČSN ISO 7130
 • 10:30 – teoretické a praktické požadavky na obsluhy dle ČSN ISO 7130 a dle průvodní dokumentace ZSS
 • 12:00 – identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik při práci s ZSS na konkrétních pracovištích,
 • 13:00 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů,
 • 14:00  – předpokládané ukončení kurzu

Cena

 • Ceny kurzů máme zpravidla spojené s počtem účastníků.
 • Každý účastník od nás obdrží tištěné podklady v kroužkové vazbě a tištěné osvědčení.
 • Cena za jednoho účastníka je 4.500 Kč bez DPH,
 • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.