Školitel obsluh mobilních zdvižných pracovních plošin

Školitel obsluh mobilních zdvižných pracovních plošin
.

Určeno pro:

 • Pro všechny uživatele mobilních zdvižných pracovních plošin (dále jen MEWP), interní i externí odborně způsobilé osoby provádějící školení zaměstnanců obsluhující MEWP.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě školení zaměstnanců obsluhujících MEWP.
 • Uživateli MEWP je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, obvykle preferována varianta zavedení kvalifikačních požadavků pro provádění školení obsluh námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následné proškolení obsluh, ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně způsobilou osobou dle zavedené metodiky.

Absolvent získá

 • Nutné informace a pokyny, které musí zaměstnavatel předat zaměstnancům při výkonu práce ve výšce a nad volnou hloubkou za použití MEWP.
 • Nutné informace k povoleným a zakázaným manipulacím s MEWP ve smyslu ČSN ISO 18893.
 • Podklady pro doložení splnění objektivní odpovědnosti zaměstnavatele (uživatele MEWP), ve smyslu §102 a §103 Zákoníku práce, včetně dokumentace ke školení obsluh podle aktualizované normy ČSN ISO 18878:
  • tematický plán a časový rozvrh školení,
  • prezenční listiny s datem, jménem a příjmením, včetně podpisů jak školených, tak školitelů,
  • testy pro prokazatelné ověření získaných znalostí,
  • výtah z prezentace jako vzor k vlastnímu školení.
 • Osvědčení v ČJ a AJ o absolvování kurzu pro školitele obsluh MEWP s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání školení, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Osnova kurzu

 • 08:30 – 08,55 – prezence účastníků
 • 09:00 – úvod do technických zařízení
 • 09:20 – práce ve výšce a nad volnou hloubkou ve smyslu NV č. 362/2005 Sb.
 • 10:00 – průvodní a provozní dokumentace MEWP
 • 10:20 – ČSN ISO 18893 (275006) – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady,  prohlídky, údržba a provoz
 • 11:00 – Rozsah seznámení obsluh s návody od výrobců používaných MEWP a obvyklých OOPP proti pádu
 • 11:20 – ČSN ISO 18878 – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy
 • 12:30 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů, testy
 • 13:00 – předpokládané ukončení školení

Nutné informace pro vystavení osvědčení

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další údaje, které bude objednatel o účastníkovi požadovat

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.