Školitel obsluh mobilních zdvižných pracovních plošin

Školitel obsluh mobilních zdvižných pracovních plošin

Určeno pro:

 • Pro všechny uživatele mobilních zdvižných pracovních plošin (dále jen MEWP), interní i externí odborně způsobilé osoby provádějící školení zaměstnanců obsluhující MEWP.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě školení zaměstnanců obsluhujících MEWP.
 • Uživateli MEWP je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, obvykle preferována varianta zavedení kvalifikačních požadavků pro provádění školení obsluh námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následné proškolení obsluh, ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně způsobilou osobou dle zavedené metodiky.

Absolvent získá

 • Nutné informace a pokyny, které musí zaměstnavatel předat zaměstnancům při výkonu práce ve výšce a nad volnou hloubkou za použití MEWP.
 • Nutné informace k povoleným a zakázaným manipulacím s MEWP ve smyslu ČSN ISO 18893.
 • Podklady pro doložení splnění objektivní odpovědnosti zaměstnavatele (uživatele MEWP), ve smyslu §102 a §103 Zákoníku práce, včetně dokumentace ke školení obsluh podle aktualizované normy ČSN ISO 18878:
  • tematický plán a časový rozvrh školení,
  • prezenční listiny s datem, jménem a příjmením, včetně podpisů jak školených, tak školitelů,
  • testy pro prokazatelné ověření získaných znalostí,
  • výtah z prezentace jako vzor k vlastnímu školení.
 • Osvědčení v ČJ a AJ o absolvování kurzu pro školitele obsluh MEWP s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání školení, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Osnova kurzu

 • 08:30 – 08,55 – prezence účastníků
 • 09:00 – úvod do technických zařízení
 • 09:20 – práce ve výšce a nad volnou hloubkou ve smyslu NV č. 362/2005 Sb.
 • 10:00 – průvodní a provozní dokumentace MEWP
 • 10:20 – ČSN ISO 18893 (275006) – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady,  prohlídky, údržba a provoz
 • 11:00 – Rozsah seznámení obsluh s návody od výrobců používaných MEWP a obvyklých OOPP proti pádu
 • 11:20 – ČSN ISO 18878 – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy
 • 12:30 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů, testy
 • 13:00 – předpokládané ukončení školení

Nutné informace pro vystavení osvědčení

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další údaje, které bude objednatel o účastníkovi požadovat

Účast na kurzu

 • Odborný kurz bude probíhat prostřednictvím internetového webináře, realizovaným službou WHEREBY, prostým odkazem bez nutnosti instalace jakýchkoli aplikací a má nejnižší nároky na internetové připojení. která nejlépe běží ve webovém prohlížeči Google Chrome a spolehlivě běží také na prohlížečích Opera a Firefox.
 • Pro účel testu spojení jsme pro Vás připravili testovací místnost, kde si můžete spojení naší služby s počítačem, z kterého budete kurz sledovat, sami otestovat.
 • Pokud je Vaše připojení chráněno firemním firewallem s blokováním domén nebo pokud při testovacím připojení zaznamenáte jakýkoli problém (neuvidíte své video z kamery nebo nebude funkční ukazatel používání mikrofonu u druhé ikony zleva v dolní ovládací části obrazovky), domluví se s Vámi naše asistentka na termínu společného testu spojení přímo ve virtuální školicí místnosti, kde bude kurz probíhat a společně bychom odstranili případné technické potíže při testu spojení s počítačem, na kterém bude výklad sledován tak, aby v den kurzu vše proběhlo hladce.
 • Doporučujeme počítač s webkamerou a dostatečným připojením k internetu, přičemž minimální rychlost připojení (příjem i odesílání dat) je 2.0 Mbps.

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.
 • STORNO poplatek je, po přijetí platby zálohové faktury a vystavení řádné faktury, 20% z ceny kurzu.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.
 • Úprava údajů na osvědčení vystaveném dle závazné přihlášky bude zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 1000,- Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.