Školitel uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Školitel uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Určení kurzu

 • Pro všechny uživatelské společnosti nebo externí školitele uživatelů osobních ochranných prostředků proti pádu.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě školení jiných zaměstnanců.
 • Zaměstnavateli uživatelů všech druhů systémů zachycení pádu ve smyslu ČSN EN 365 je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich používání, obvykle preferována varianta zavedení kvalifikačních požadavků pro provádění školení uživatelů námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následné školení, ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně způsobilou osobou dle zavedené systematiky.
 • Blíže také náš odborný článek „Kvalifikace školitelů uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou“ na toto téma.

Absolvent získá

 • Znalosti pro zpracování dokladů ke splnění kvalifikačních požadavků pro uživatele všech druhů systémů proti pádu a jejich součástí uvedených v ČSN EN 365, a to v daných místních provozních podmínkách konkrétního pracoviště.
 • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami školení uživatelů všech druhů systémů proti pádu dle ČSN EN 365 a norem souvisejících, včetně vyhotovení průkazné dokumentace školení ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, na základě požadavků zvláštního právního předpisu pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou NV č. 362/2005 Sb.
 • Osvědčení o absolvování kurzu pro školitele uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Osnova kurzu

 • 08:30 – 08,55 – prezence účastníků
 • 09:00 – úvod do technických zařízení a práce ve výšce a nad volnou hloubkou ve smyslu NV č. 362/2005 Sb.
 • 09:30 – průvodní a provozní dokumentace OOPP proti pádu, kvalifikační požadavky uživatelů
 • 11:00 – technologický postup dle NV č. 362/2005 Sb., na základě vyhodnocení rizik
 • 11:30 – řádné používání všech součástí všech typů systémů ochrany osob proti pádu uživateli ve smyslu ČSN EN 365,
 • 12:30 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů,
 • 13:00 – předpokládané ukončení kurzu

Účast na kurzu

 • Odborný kurz bude probíhat prostřednictvím internetového webináře, realizovaným službou WHEREBY, prostým odkazem bez nutnosti instalace jakýchkoli aplikací a má nejnižší nároky na internetové připojení. která nejlépe běží ve webovém prohlížeči Google Chrome a spolehlivě běží také na prohlížečích Opera a Firefox.
 • Pro účel testu spojení jsme pro Vás připravili testovací místnost, kde si můžete spojení naší služby s počítačem, z kterého budete kurz sledovat, sami otestovat.
 • Pokud je Vaše připojení chráněno firemním firewallem s blokováním domén nebo pokud při testovacím připojení zaznamenáte jakýkoli problém (neuvidíte své video z kamery nebo nebude funkční ukazatel používání mikrofonu u druhé ikony zleva v dolní ovládací části obrazovky), domluví se s Vámi naše asistentka na termínu společného testu spojení přímo ve virtuální školicí místnosti, kde bude kurz probíhat a společně bychom odstranili případné technické potíže při testu spojení s počítačem, na kterém bude výklad sledován tak, aby v den kurzu vše proběhlo hladce.
 • Doporučujeme počítač s webkamerou a dostatečným připojením k internetu, přičemž minimální rychlost připojení (příjem i odesílání dat) je 2.0 Mbps.

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.
 • STORNO poplatek je, po přijetí platby zálohové faktury a vystavení řádné faktury, 20% z ceny kurzu.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.
 • Úprava údajů na osvědčení vystaveném dle závazné přihlášky bude zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 1000,- Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.