Školitel uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Školitel uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
.

Určení kurzu

 • Pro všechny uživatelské společnosti nebo externí školitele uživatelů osobních ochranných prostředků proti pádu.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě školení jiných zaměstnanců.
 • Zaměstnavateli uživatelů všech druhů systémů zachycení pádu ve smyslu ČSN EN 365 je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich používání, obvykle preferována varianta zavedení kvalifikačních požadavků pro provádění školení uživatelů námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následné školení, ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně způsobilou osobou dle zavedené systematiky.
 • Blíže také náš odborný článek „Kvalifikace školitelů uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou“ na toto téma.

Absolvent získá

 • Znalosti pro zpracování dokladů ke splnění kvalifikačních požadavků pro uživatele všech druhů systémů proti pádu a jejich součástí uvedených v ČSN EN 365, a to v daných místních provozních podmínkách konkrétního pracoviště.
 • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami školení uživatelů všech druhů systémů proti pádu dle ČSN EN 365 a norem souvisejících, včetně vyhotovení průkazné dokumentace školení ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, na základě požadavků zvláštního právního předpisu pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou NV č. 362/2005 Sb.
 • Osvědčení o absolvování kurzu pro školitele uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Osnova kurzu

 • 08:30 – 08,55 – prezence účastníků
 • 09:00 – úvod do technických zařízení a práce ve výšce a nad volnou hloubkou ve smyslu NV č. 362/2005 Sb.
 • 09:30 – průvodní a provozní dokumentace OOPP proti pádu, kvalifikační požadavky uživatelů
 • 11:00 – technologický postup dle NV č. 362/2005 Sb., na základě vyhodnocení rizik
 • 11:30 – řádné používání všech součástí všech typů systémů ochrany osob proti pádu uživateli ve smyslu ČSN EN 365,
 • 12:30 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů,
 • 13:00 – předpokládané ukončení kurzu

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.