Školitel obsluh přenosných řetězových pil a křovinořezů

Školitel obsluh přenosných řetězových pil a křovinořezů
.

Určení kurzu

 • Pro všechny uživatele přenosných řetězových pil a křovinořezů, interní i externí odborně způsobilé osoby, provádějící vlastní školení jejich obsluh.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě školení jiných zaměstnanců.
 • Uživateli přenosných řetězových pil a křovinořezů je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, obvykle preferována varianta zavedení kvalifikačních požadavků pro provádění školení obsluh námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následné proškolení obsluh, ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně způsobilou osobou dle zavedené systematiky.

Absolvent získá

 • Znalosti pro zapracování kvalifikačních požadavků pro obsluhy konkrétních ručních motorových pil a křovinořezů, a to v daných místních provozních podmínkách konkrétního pracoviště.
 • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami školení obsluh přenosných řetězových pil a křovinořezů, včetně vyhotovení průkazné dokumentace školení ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, dle prováděcího nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,  a na základě průvodní dokumentace od výrobce konkrétních přenosných řetězových pil a křovinořezů.
 • Osvědčení o absolvování kurzu pro školitele obsluh přenosných řetězových pil a křovinořezů s platností na 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Osnova kurzu

 • 08:30 – 08,55 – prezence účastníků
 • 09:00 – úvod do technických zařízení
 • 09:30 – průvodní a provozní dokumentace přenosných řetězových pil dle ČSN EN ISO 11681 a křovinořezů dle ČSN EN ISO 11806 (dále jen ŘPK)
 • 10:00 – kvalifikační požadavky a prokazatelné vedení dokumentace ke školení obsluhy ŘPK dle NV č. 339/2017 Sb.
 • 10:30 – teoretické a praktické požadavky na obsluhy ŘPK dle právních a ostatních předpisů, místní provozní bezpečnostní předpis dle NV č. 378/2001 Sb.
 • 12:00 – identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik při práci s ŘPK na konkrétních pracovištích ve smyslu §§ 101-102 zákoníku práce v platném znění
 • 13:00 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů
 • 14:00  – předpokládané ukončení kurzu

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.000,- Kč bez DPH, 7.260,- Kč včetně DPH
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
 • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“ či jakékoliv „zaknihování“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.