ODBORNÝ KURZ pro inspekční techniky zařízení dětských hřišť

ODBORNÝ KURZ pro inspekční techniky zařízení dětských hřišť
.

URČENÍ KURZU

 • Pro všechny provozovatele zařízení dětských hřišť, interní i externí inspekční techniky provádějící kontroly jejich technického stavu v souladu 6.2 ČSN EN 1176-7.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, Zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem.
 • Pro provozovatele zařízení dětských hřišť je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, preferována varianta zavedení systematiky, provedením hlavní roční prohlídky zařízení dětských hřišť, zavedením provozní dokumentace ve smyslu článku 8.2 ČSN EN 1176-7 a průvodní dokumentace zařízení, soudními znalci v oboru a dále proškolení vlastních zaměstnanců k provádění následných periodických úkonů odborně způsobilým personálem v souladu se zákoníkem práce.

ÚČASTNÍK ZÍSKÁ

 • Znalosti pro orientaci v průvodní dokumentaci zařízení dětských hřišť dle řady norem ČSN EN 1176 před jejich uvedením do provozu včetně obsahu průvodní dokumentace.
 • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami roční hlavní prohlídky zařízení dětských hřišť v souladu 6.2 ČSN EN 1176-7 včetně vyhotovení průkazné provozní dokumentace ve smyslu §2, NV č. 378/2001 Sb., podle minimální normové hodnoty a průvodní dokumentace zařízení.
 • Osvědčení o absolvování kurzu pořádaného znaleckou kanceláří pro provádění roční hlavní prohlídky zařízení dětských hřišť ve smyslu článku 6.2 ČSN EN 1176-7 s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

OSNOVA KURZU

 • 8:30 – prezence účastníků
 • 9:00 – úvod do legislativního rámce provozu zařízení dětských hřišť (dále jen ZDH)
 • 9:30 – průvodní dokumentace dodavatele ZDH dle řady norem ČSN EN 1176
 • 11:00 – požadavky na provedení roční hlavní prohlídky ZDH ve smyslu kapitoly 6 ČSN EN 1176-7
 • 12:30 – provozní dokumentace ZDH ve smyslu kapitoly 8 ČSN EN 1176-7
 • 13:00 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

NUTNÉ INFORMACE PRO VYSTAVENÍ OSVĚDČENÍ

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další informace, které bude objednatel u účastníka požadovat

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.