ODBORNÝ KURZ pro inspekční techniky zařízení dětských hřišť

ODBORNÝ KURZ pro inspekční techniky zařízení dětských hřišť

URČENÍ KURZU

 • Pro všechny provozovatele zařízení dětských hřišť, interní i externí inspekční techniky provádějící kontroly jejich technického stavu v souladu 6.2 ČSN EN 1176-7.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, Zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem.
 • Pro provozovatele zařízení dětských hřišť je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, preferována varianta zavedení systematiky, provedením hlavní roční prohlídky zařízení dětských hřišť, zavedením provozní dokumentace ve smyslu článku 8.2 ČSN EN 1176-7 a průvodní dokumentace zařízení, soudními znalci v oboru a dále proškolení vlastních zaměstnanců k provádění následných periodických úkonů odborně způsobilým personálem v souladu se zákoníkem práce.

ÚČASTNÍK ZÍSKÁ

 • Znalosti pro orientaci v průvodní dokumentaci zařízení dětských hřišť dle řady norem ČSN EN 1176 před jejich uvedením do provozu včetně obsahu průvodní dokumentace.
 • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami roční hlavní prohlídky zařízení dětských hřišť v souladu 6.2 ČSN EN 1176-7 včetně vyhotovení průkazné provozní dokumentace ve smyslu §2, NV č. 378/2001 Sb., podle minimální normové hodnoty a průvodní dokumentace zařízení.
 • Osvědčení o absolvování kurzu pořádaného znaleckou kanceláří pro provádění roční hlavní prohlídky zařízení dětských hřišť ve smyslu článku 6.2 ČSN EN 1176-7 s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

OSNOVA KURZU

 • 8:30 – prezence účastníků
 • 9:00 – úvod do legislativního rámce provozu zařízení dětských hřišť (dále jen ZDH)
 • 9:30 – průvodní dokumentace dodavatele ZDH dle řady norem ČSN EN 1176
 • 11:00 – požadavky na provedení roční hlavní prohlídky ZDH ve smyslu kapitoly 6 ČSN EN 1176-7
 • 12:30 – provozní dokumentace ZDH ve smyslu kapitoly 8 ČSN EN 1176-7
 • 13:00 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

NUTNÉ INFORMACE PRO VYSTAVENÍ OSVĚDČENÍ

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další informace, které bude objednatel u účastníka požadovat

Účast na kurzu

 • Odborný kurz bude probíhat prostřednictvím internetového webináře, realizovaným službou WHEREBY, prostým odkazem bez nutnosti instalace jakýchkoli aplikací a má nejnižší nároky na internetové připojení. která nejlépe běží ve webovém prohlížeči Google Chrome a spolehlivě běží také na prohlížečích Opera a Firefox.
 • Pro účel testu spojení jsme pro Vás připravili testovací místnost, kde si můžete spojení naší služby s počítačem, z kterého budete kurz sledovat, sami otestovat.
 • Pokud je Vaše připojení chráněno firemním firewallem s blokováním domén nebo pokud při testovacím připojení zaznamenáte jakýkoli problém (neuvidíte své video z kamery nebo nebude funkční ukazatel používání mikrofonu u druhé ikony zleva v dolní ovládací části obrazovky), domluví se s Vámi naše asistentka na termínu společného testu spojení přímo ve virtuální školicí místnosti, kde bude kurz probíhat a společně bychom odstranili případné technické potíže při testu spojení s počítačem, na kterém bude výklad sledován tak, aby v den kurzu vše proběhlo hladce.
 • Doporučujeme počítač s webkamerou a dostatečným připojením k internetu, přičemž minimální rychlost připojení (příjem i odesílání dat) je 2.0 Mbps.

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.
 • STORNO poplatek je, po přijetí platby zálohové faktury a vystavení řádné faktury, 20% z ceny kurzu.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.
 • Úprava údajů na osvědčení vystaveném dle závazné přihlášky bude zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 1000,- Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.