ODBORNÝ KURZ pro inspekční techniky zařízení dětských hřišť

ODBORNÝ KURZ pro inspekční techniky zařízení dětských hřišť
.

URČENÍ KURZU

 • Pro všechny provozovatele zařízení dětských hřišť, interní i externí inspekční techniky provádějící kontroly jejich technického stavu v souladu 6.2 ČSN EN 1176-7.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, Zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem.
 • Pro provozovatele zařízení dětských hřišť je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, preferována varianta zavedení systematiky, provedením hlavní roční prohlídky zařízení dětských hřišť, zavedením provozní dokumentace ve smyslu článku 8.2 ČSN EN 1176-7 a průvodní dokumentace zařízení, soudními znalci v oboru a dále proškolení vlastních zaměstnanců k provádění následných periodických úkonů odborně způsobilým personálem v souladu se zákoníkem práce.

ÚČASTNÍK ZÍSKÁ

 • Znalosti pro orientaci v průvodní dokumentaci zařízení dětských hřišť dle řady norem ČSN EN 1176 před jejich uvedením do provozu včetně obsahu průvodní dokumentace.
 • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami roční hlavní prohlídky zařízení dětských hřišť v souladu 6.2 ČSN EN 1176-7 včetně vyhotovení průkazné provozní dokumentace ve smyslu §2, NV č. 378/2001 Sb., podle minimální normové hodnoty a průvodní dokumentace zařízení.
 • Osvědčení o absolvování kurzu pořádaného znaleckou kanceláří pro provádění roční hlavní prohlídky zařízení dětských hřišť ve smyslu článku 6.2 ČSN EN 1176-7 s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

OSNOVA KURZU

 • 8:30 – prezence účastníků
 • 9:00 – úvod do legislativního rámce provozu zařízení dětských hřišť (dále jen ZDH)
 • 9:30 – průvodní dokumentace dodavatele ZDH dle řady norem ČSN EN 1176
 • 11:00 – požadavky na provedení roční hlavní prohlídky ZDH ve smyslu kapitoly 6 ČSN EN 1176-7
 • 12:30 – provozní dokumentace ZDH ve smyslu kapitoly 8 ČSN EN 1176-7
 • 13:00 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

NUTNÉ INFORMACE PRO VYSTAVENÍ OSVĚDČENÍ

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další informace, které bude objednatel u účastníka požadovat

CENA

 • Ceny kurzů máme zpravidla spojené s počtem účastníků.
 • Každý účastník od nás obdrží osvědčení, podklady a vzorovou dokumentaci v elektronické podobě.
 • Cena za jednoho účastníka je 4.500 Kč bez DPH,
 • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.