ODBORNÝ KURZ – provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu

ODBORNÝ KURZ – provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu
.

URČENÍ KURZU:

 • Pro všechny zaměstnavatele provozující bioplynové stanice a jejich zaměstnance pověřené obsluhou, údržbou nebo odpovědností za jejich bezpečný provoz.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, na základě §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem ve smyslu prováděcího předpisu pro provozy s nebezpečním výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb.

ÚČASTNÍK ZÍSKÁ:

 • Teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Fyzikální podstata výbuchového děje, horní a dolní mez výbušnosti metanu a nebezpečné vlastnosti jednotlivých složek bioplynu.
 • Seznámení s obsahem dokumentace o ochraně před výbuchem ve smyslu NV č. 406/2004 Sb., se zaměřením na technologii bioplynových stanic, vystavování “V” příkazů, vzory dokumentů.
 • OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č. 406/2004 Sb.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

OSNOVA KURZU:

 • 08:30 – úvod a prezence,
 • 09:00 – kasuistiky a legislativní rámec provozu BPS
 • 09:30 – teoretické základy vzniku výbušné atmosféry a její iniciace
 • 11:00 – popis technologie BPS
 • 12:00 – oběd
 • 12:30 – analýza rizikových míst
 • 13:00 – organizační opatření pro minimalizaci nebezpečí výbuchu
 • 13:30 – technická opatření pro minimalizaci nebezpečí výbuchu
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

NUTNÉ INFORMACE PRO VYSTAVENÍ OSVĚDČENÍ:

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní zařazení účastníka

 Úhrada kurzu

  • Cena kurzu 6.000,- Kč bez DPH, 7.260,- Kč včetně DPH
  • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
  • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
  • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.