ODBORNÝ KURZ – provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu

ODBORNÝ KURZ – provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu
.

URČENÍ KURZU:

 • Pro všechny zaměstnavatele provozující bioplynové stanice a jejich zaměstnance pověřené obsluhou, údržbou nebo odpovědností za jejich bezpečný provoz.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, na základě §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem ve smyslu prováděcího předpisu pro provozy s nebezpečním výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb.

ÚČASTNÍK ZÍSKÁ:

 • Teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Fyzikální podstata výbuchového děje, horní a dolní mez výbušnosti metanu a nebezpečné vlastnosti jednotlivých složek bioplynu.
 • Seznámení s obsahem dokumentace o ochraně před výbuchem ve smyslu NV č. 406/2004 Sb., se zaměřením na technologii bioplynových stanic, vystavování “V” příkazů, vzory dokumentů.
 • OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č. 406/2004 Sb.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

OSNOVA KURZU:

 • 08:30 – úvod a prezence,
 • 09:00 – kasuistiky a legislativní rámec provozu BPS
 • 09:30 – teoretické základy vzniku výbušné atmosféry a její iniciace
 • 11:00 – popis technologie BPS
 • 12:00 – oběd
 • 12:30 – analýza rizikových míst
 • 13:00 – organizační opatření pro minimalizaci nebezpečí výbuchu
 • 13:30 – technická opatření pro minimalizaci nebezpečí výbuchu
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

NUTNÉ INFORMACE PRO VYSTAVENÍ OSVĚDČENÍ:

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní zařazení účastníka

 Úhrada kurzu

  • Cena kurzu 4.500,- Kč bez DPH, 5.445,- Kč včetně DPH
  • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
  • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
  • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.