Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M.

1je zakladatelkou firmy a majitelkou ochranné známky PYROKONTROL pro Českou republiku,

 • středoškolské vzdělání ukončila maturitou na střední zdravotnické škole, oboru všeobecná zdravotní sestra,
 • po absolvování střední školy získala praxi na ARO,
 • promovala v inženýrském oboru "Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu" na stejnojmenné katedře Vysoké školy báňské v Ostravě, která je dodnes jedinou vysokou školou v ČR nabízející akreditovaný obor pro hasičský záchranný sbor ministerstva vnitra ČR (HZS MV ČR),
 • obhájila diplomovou práci v oblasti psychologického řešení posttraumatických stavů zásahových jednotek, toto téma ve své práci řešila jako první v republice a zformovala základní axiomy, na kterých je psychologická pomoc zásahovým jednotkám v dnešní době postavena,
 • po ukončení studia pracovala u HZS MV ČR jako inspektorka, kde mimo jiné aktivity vedla tým profesionálních hasičů do celostátní soutěže v hasičském sportu,
 • v roce 1991 založila, ve spolupráci s americkým výrobcem moderních halonových hasiv, firmu PYROKONTROL (bližší informace o historii firmy zde),
 • v roce 1992 byl na VŠB-TUO poprvé otevřen doktorandský obor "Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu", na který byla přijata a v roce 1997 byla po úspěšné obhajobě doktorandské práce mezi jeho prvními absolventy a získala i jako první žena v ČR, akademicko-vědecký titul "doktor",
 • ve své doktorandské práci se jako první v ČR zabývala perspektivami náhrad halonových hasiv, které budou šetrné k ozónové vrstvě země,
 • od roku 1997 pracuje jako soudní znalec v oborech požární ochrana, bezpečnost práce,  chemické látky a směsi, provádí posudky pro kriminální policii, soudy, advokátní kanceláře, pojišťovny, právnické a fyzické osoby,
 • zkušenosti s funkčností "právního systému" ČR čerpala také jako přísedící senátu krajského soudu v oblasti trestního práva,
 • v průběhu praxe publikovala do odborných časopisů požárně bezpečnostního inženýrství,
 • vystupuje s odbornými přednáškami na mezinárodních konferencích a seminářích,
 • vedla diplomanty k obhájení diplomových prací a vypracovávala oponentské posudky na diplomové práce studentů,
 • podílí se na tvorbě norem a právních předpisů,
 • pořádá mezinárodní konference a semináře a provádí lektorskou činnost,
 • spolupracuje na projektech OSHA (evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci) pro ČR,
 • ve roce 2015 absolvovala studium LL.M. (Master of Laws) pro rozšíření právních dovedností na Central European Management Institut London, plně akreditovaným členem IADL (International Association for Distance Learning), členem EADL (European Association for Distance Learning), členem AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR, členem AMSP (Asociace malých a středních podniků) a kolektivním členem ČMA (Česká manažerská asociace) (více informací zde), pro další rozvoj kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti soudního znalce,
 • ocenění za charitativní činnost jmenováním čestným doktorem od Cambridge Learning Church & Institute v roce 2016.

Zahraniční pobyty a stáže:

 • Slovenská republika, Bratislava - VVUBP, VUPO, VUJE,
 • SRN, Diesseldorf - bezpečnostní značení,
 • SRN, Disseldorf, Henkel gmbh - podniková JPO,
 • SRN, Köln am Rhein, TOTAL WALTHER - hasební média,
 • SRN, Frankfurt am Main - ochrana a bezpečnost bankovních domů,
 • AT, Wien, Shrack Seconet - EPS, zabezpečovací systémy,
 • AT, Ratingen, Deugra - zabezpečovací systémy,
 • NL, Rotterdam - Lelystat, BOZP a PO ve stavebnictví,
 • UK, London - polygon PO, zajištění PO v historických a uměleckých objektech, BOZP ve školství,
 • B, Antverpen - výzkumné středisko pro hasební látky a zejména LW (light water),
 • SP, Barcelona - bombers,
 • SP, Samos - prevence proti požárům,
 • SP, Fuerteventura - zajištění hotelových komplexů proti požárům a evakuace osob,
 • F, Paris, Osny - ANDRIEN, extincteur France,
 • Israel, Haifa, Tel Aviv - zajištění osob a majetku v případě terorismu,
 • USA - Pyrogel, PYROCOOL, FM - 100, FM - 200,
 • UK, Cambridge, Oxford, Winsor - bezpečnostní zajištění historických památek,
 • Španělsko, Bilbao - OSHA centrála evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci,
 • I, Terst, Universita di Trieste - zapojení dětí do ochrany zdraví (BOZP, PO),
 • SP, Tenerife - Canarias Cultural international language school - Tenerife, Santa Cruz de Tenerife,
 • Finsko, Jyväskylän yliopisto (univerzita) - prevence jaderných havárií,
 • AT, Saalbach - bezpečnost trakčních zařízení,
 • Portugalsko, Funchal - mezinárodní bezpečnostní opatření.

Lingvistické dovednosti:

 • ruština,
 • němčina,
 • angličtina,
 • španělština.

Osvědčení a další doklady dosažené kvalifikace ve formě CV-EUROPASS zašleme na vyžádání.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.