Proč to nejde v BOZP a PO lépe a jinak?

Se svými poznatky jsem se chtěla se širokou veřejností podělit již před mnoha lety. Ale teprve teď mě k napsání přivedl podvod, který jeden náš bývalý klient, a to zřejmě již delší dobu, provádí s námi zpracovanou dokumentací BOZP a PO.

Nemáte peníze na zajištění oblasti BOZP a PO kvalitní osobou odborně způsobilou? A nebo se vám nechce platit za jejich služby? Nevadí, spousta firem si poradí snadno. Stačí s takovouto osobou odborně způsobilou v prevenci rizik nebo v požární ochraně uzavřít legální smlouvu o dílo se splatností faktur např. 60 dní, a nechat si rychle a kvalitně chybějící dokumentaci vypracovat a to včetně provedení všech školení. Potom už jenom stačí si dokumentaci zkopírovat a odborné firmě dát výpověď " z jakéhokoliv důvodu". Stává se to často, i mě takto kdysi podvedl jeden rádoby podnikatel Ing. Klímek z Ostravy, majitel bezpečnostní služby, za spoluúčasti bývalého policisty, kterého asi pro tyto případy zaměstnával. A představte si, že obdobně mě chtěl ošidit  i provozovatel SIKA - KOUPELNY v Ostravě Ing. Tkáč. Ten byl natolik drzý, že zapřel i to, že mu má firma prováděla služby v PO, školila jeho, jeho přítelkyni a jeho zaměstnance a vypracovala dokumentaci PO, vč. jeho zastupování při kontrole HZS MSK, kde jsem byla navíc osobně přítomna:).
Podat trestní oznámení? Podat žalobu k soudu? Ano, ale snad v právním státě. Zkuste to u nás. Ale nejdříve si spočítejne vynaložené náklady, které se vám kvůli vymáhání několika tisíc vůbec, ale vůbec nevyplatí:). Třeba takový Ing. Tkáč si platí služby advokátní kanceláře, aby všechny podvedené dodavatele prací "poslala do patřičných mezí" a výkon práva zdržovala co nejvíce. Otázkou je, zda není lepší být poctivý a slušný bez právníků. Ale to je věc osobní cti.

Další vykukové si vámi zpracovanou dokumentaci BOZP a PO zase mezi sebou kopírují a tak se vaše dílo stává jakousi bezplatnou putovní pomůckou pro neplniče právních norem. Co na tom, že text zcela neodpovídá jimi provozované činnosti. Důležitá je titulní strana, kde bez ostychu zfalšují vaše údaje jako zpracovateli, data vypracování a dokonce i podpis. V době digitální techniky není problém zhotovit jakékoliv falsum.  Ovšem existují i „dobré duše“, které vám toto falsum přepošlou, aby vás tak varovali.   Díky jim za to. Tuto kauzu jsem řešila právě dnes s Lesy na Hluboké, kde již od r. 2008 nevykonáváme OOZ v PR a PO kvůli jejich insolvenci. A představte si, že jsem jim údajně ještě v únoru r. 2010 zpracovávala a rovněž si sama sobě schválila "Identifikaci a hodnocení rizik" do výběrového řízení. Co na to říkali dotázaní v Lesích Hluboká? Přece oni tu dokumentaci potřebovali předložit, tak si ji upravili, aby byla do výběrového řízení přijata. A co já? Můžu se zase rozčílit, ale to je tak asi všechno, co mi reálně zbývá. Čtenář se mnou může pochopitelně nesouhlasit s tím, že se mohu domáhat svého práva u obecného soudu. To opravdu můžu, ale to je tak zase všechno, co můžu...

Abych nepsala jenom o sobě, poslední dobou se zase vyrojili různí podvodníci, kteří podvádí firmy pomocí internetu. S oblibou, zejména na školská zařízení, posílají různé, téměř výhružné maily, o tom, že si školy neplní své povinnosti v oblasti BOZP, PO nebo životním prostředí, a že oni jediní jsou jim, samozřejmě za úplatu, ochotni pomoci vypracovat dokumentaci nebo provést školení, a tak je zachránit před problémy. Platí se předem na účet a pak se již nic neděje. Tento týden jsem se dozvěděla o novém případu učitelek MŠ z Českých Budějovic, které jeden takový podvodník vylákal na školení o PO, peníze zinkasoval dopředu a na školení pochopitelně nikdo jako školitel nepřišel. Svůj čin měl dokonale promyšlený, protože neměl ani rezervovanou školící místnost. A co s tímto? Namítnete, že nemají být lidé a firmy tak důvěřiví. Určitě, souhlasím. Ale pak už nemůžete věřit nikomu a ničemu...

Dostávám se k poslednímu tématu, které mě bolí již spoustu let. A to je odborná způsobilost v oblasti BOZP a PO. Sama jsem absolventka oboru techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu na VŠB - TU v Ostravě. Tedy kvalifikaci mám a jsem na to také patřičně hrdá. Ale co říci na to, že na stejnou úroveň staví zákon  č. 133/1985 Sb., v platném znění, zákon o PO, i absolventa kurzu (dokonce ani ten kurz není povinný), který vykoná zkoušky a obdrží osvědčení MV s odborností technik PO nebo osoba odborně způsobilá v PO? Pro tuto práci není předepsaná ani střední škola a ani žádná praxe. Výsměchem je i to, že úřady práce platí uchazečům o zaměstnaní drahé rekvalifikační kurzy právě v oboru PO. Mívám pocit, že odbornou způsobilost v PO má již každý druhý občan v ČR a říká si expert nebo specialista….  V BOZP je situace lepší po nabytí účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. Zde musí mít uchazeč o zkoušku pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik alespoň střední školu a 3 roky praxe. Ale i tady opět firmy kalkulují a raději vyšlou ke zkouškám odborné způsobilosti svou vlastní sekretářku, personalistku, účetní apod., než by si zajistily výkon kvalitní OOZ v PR. A tak to bude u nás zanedlouho v oblasti BOZP podobné jako v oblasti PO.

VŠB-TU, fakulta bezpečnostního inženýrství v Ostravě, zajišťuje vzdělání v různých oborech a typech studijních programů. Bohužel, absolventi, pokud nejsou vysláni ke studiu svým zaměstnavatelem, práci ve vystudovaném oboru těžce seženou. Žádostí o přijetí do pracovního poměru nebo o praxi mám spoustu.

Jak tedy zlepšit úroveň a kvalitu ochrany života a majetku u nás? Pomoci by mohli OIP, HZS, auditoři OHSAS, EMS  při svých kontrolách, nicméně i oni se řídí platnou legislativou. Zbývá tedy úprava oborových předpisů PO a BOZP tak, aby bylo zohledněno vysokoškolské vzdělání, například tím, že osobou odborně způsobilou v PO nebo BOZP může být pouze absolvent oboru zaměřeného na požárně bezpečnostní inženýrství, například jako je tomu u ČKAIT. K tomu je nutná lobby k prosazení takových změn v poslanecké sněmovně a ta bohužel u nás chybí.  Zapracovat  v poslanecké sněmovně mohl dávno také Ing. Klučka, poslanec ČSSD z Opavy,  v bezpečnostním výboru. Pokud bude společností brána  ochrana životů, zdraví a majetku jako "nutné zlo", stav věcí se v dohledné době nezmění.

8 komentářů ke článku “Proč to nejde v BOZP a PO lépe a jinak?”

 1. Miroslav VALTA napsal:

  Hezký den, pane Bednáriku,
  děkuji za Váš vyčerpávající komentář. Jak říkáte, vše je o penězích. Zda by se úroveň stavu PBI zvedla z prachu po přesměrování toku peněz na MV je dle mého názoru sporné, nicméně kontroly nejen HZS nyní nejdou do takové hloubky a nejsou v takovém rozsahu, aby mohly cokoli na tomto stavu změnit.

  Podle mého názoru jde především o vnímání bezpečnosti (jak požární tak pracovní) naší společností jako něčeho obtěžujícího a bránícího normálnímu fungování.

  Důkazem tohoto stavu smýšlení je i ústavní stížnost bývalého ombudsmana, pana doktora Otakara Motejla (budiž mu země lehká) na vydání vyhlášky č. 23/2008 Sb.

 2. Mirek Bednárik napsal:

  Vážení kolegové,

  Pozorně jsem si přečet Vaše příspěvky. Nemůžu říci,že nemáte pravdu.
  Mám také mnoholeté zkušenosti v tomto oboru a to především v PO.
  Sloužil jsem 20 let ve statní správě u HZS.
  S praxe Vám můžu sdělit,že každý úředník HZS si velice dobře rozmyslí zda udělí pokutu ve smyslu sankčního paragrafu zákona o PO.
  Každý postup ve smyslu správního řádu schvaluje ředitel,nikoliv pracovník,který má dojem,že došlo bezprostředně k porušení právního předpisu.
  Odvolacím orgánem je pro podnikatele smírčí soud ke kterému se může kdykoliv postižená osoba odvolat. Pokud by k tomu došlo,tak soud to shodí ze stolu s rizikem,že jsou právníci schopni vymáhat od pracovníků státní správy náklady na řízení.
  Rozhodnutí o pokutě zpracovává ředitel na základě podkladů svých podřízených.
  Za posledních 15 let se mi nestalo,že by byla uložena pokuta. Pokud ano, tak pouze bloková třeba v případě požáru proti,které není odvolání.
  Tyto skutečnosti právníci velice dobře znají. Snaha podnikatelů je pouze se omezit na nutné zlo,aby bylo jasné co si kde potom v následní kontrole dále vymyslí kontrolní orgán a pro klid duše mu udělají co si řekne. Je to začarovaný kruh.
  Jinak takto pláčete na špatném hrobě.
  Navrhněte MV ČR,aby výtěžek z případných pokut byl součástí rozpočtu MV.
  Uvidíte ten mazec. Myslím,že eliminace různých podvodníku a lidí který o tom nemají ani páru bude značná.
  Za dob socializmu- nechci to obhajovat byl příjem z pokut v rozpočtu příslušného okresního úřadu. Jednoduše přišel přednosta a chtěl výsledky-finanční. Tak se rozdávaly pokuty na potkání. Tenkrát byl odvolacím orgánem KRAJ. Pokud někdy pípnul,tak mu ještě přidaly.
  Nehledal bych chybu v podnikatelích, ale ve špatném sytému státní správy.
  Co se týká kvality osob poskytujících služeb v oboru BOZ a PO v mnoha případech je to katastrofa. Je to způsobeno tím,že doklad o odborné způsobilosti mohou vystavovat různé školicí střediska. Kde se oprávnění prodává za peníze a nikoliv za vědomosti.
  Na druhé straně odebírání dokladu odborné způsobilosti je v pravomoci pouze ministersva a nikoliv toho kdo ho vydal a certifikoval.
  Pokud by to fungovalo tím způsobem,že nedojde k odebrání oprávnění nejen OZO,ale i certifikační organizaci tak byl úroveň vypadala trochu jinak.

  Doufám,že jsem Vás moc neobtěžoval.

  S pozdravem Mirek Bednárik

 3. Václav Syrový napsal:

  Dobrý večer paní doktorko. Děkuji za pohlazení. Od odborníka to potěší tím více. Mě už jenom uklidňuje, že asi příští rok skončím a do té doby to už nějak vydržím. Ještě chci napsat panu Neugebauerovi k té diskuzi o el. zař. po nové normě a vyhláškách má naprostou pravdu ve svých úvahách a zdůvodněních a ušetřil mě spoustu času dalším studováním a navíc jsem si uvědomil nějaké chyby ve svých dokumentech o el. zař. které dodávám zákazníkům. Přeji hezký večer a příjemný víkend. Syrový.

 4. Václav Syrový napsal:

  Vážená paní doktorko a kolegové. Pracuji v oblasti BOZP 41 roků a z toho 21 soukromě a s tím co popisujete se setkávám dnes a denně někdy ve větším někdy v menším měřítku, ale kudy z toho ven mě není jasné, ale cesta kterou popisujete se mě nezdá moc úspěšná. Jeden malý příklad. Udělal jsem zákazníkovi smlouvu s lékařem na provádění PLP (ZPP)(také krásná ukázka „legislativní práce“ zákonodárci udělají zákon a teprve když nebude účinnosti tak zjistí že používá termíny jiné než Úmluva MOP a při další novele se termín vrací k původnímu názvu) asi před deseti lety, pět roků nevyužíval moje služby s tím, že si vše budou dělat sami. Před týdnem mě pozvali, že jim přijede kontrola z OIP na BOZP a že by potřebovali dát dohromady dokumentci BOZP. Majitel ěm suveréně sdělil, že mě všechno zaplatí jen ať klidně dělám. a Při návštěvě v sídle firmy mě manželka ( dělá personalistku, účetní a vedoucí provozovny) majitele sdělila, že to není potřeba všechno dělat, že počkají až bude po kontrole a podle toho co kontrola zjistí, tak to že budou chtít po mě udělat, že mluvila s inspektrkou a ta jim řekla, že nemusí mít žádné obavy, že bude kontrolovat jenom základní věci!!!!!!! A majiteli jsem marně vysvětloval, že já jim bezpečnost nemohu udělat, pouze dokumentaci, ale bezpečnost že si musí dělat sami, v rozsahu svých funkcí!!!!! Takže někoho naučit literu zákona je obtížné, takřka nemožné, ale vysvětlit někomu aby pochopil „ducha zákona“ to je úplně zázrak. A jak z toho ven. Když navíc chodí různí odborníci ( např. revizní technici) kteří vidí jako nejvyšší právní normu svoji vyhlášku, a že nad tou vyhlášku a normami je ještě nějaké nařízení vlády nebo zákon( např. 262,309,458, 174, 251 roky neuvádím pro odborníky, a pod.)o tom nemají ani páru a všechny věci které jsem jim na základě jejich znalosti udělal označují za zbytečnosti. Tak přeji pěkný víkend. Václav Syrový, poradce BOZP, Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, 723 170 164.

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Hezkou sobotu, pane Syrový, děkuji Vám za Váš názor, ráda čtu Vaše komentáře např. na BOZPinfo 🙂 . Máte pravdu, zaměstnavatelé zejména středních a malých firem, nemají zvláštní právní povědomí o svých povinnostech. Také řešíme, jako Vy, některé „horké problémy“. U našich stálých klientů to není problém, protože je pravidelně informujeme, kde jim hrozí možný postih. Horší je to s firmou, která nás osloví a má představu, že BOZP nebo PO jim dáme do pořádku ke státní kontrole přes noc. Úsměvné je, když k tomu ještě dodají, že máme stejně všechno v počítači, takže to nebude tak složité 😀 . Prosím, u těchto zákazníků všichni kolegové zbystřete! Tak rychle to zvládne snad jen „garážový bezpečák nebo hasič“. Zbytečně a pro někoho, kdo si neplné své zákonné povinnosti, se můžete dostat do špatného povědomí OIP, HZS, ŽP… nebo přijít o své osvědčení o odborné způsobilosti. Pár tisíc, které vám nakonec zákazník nemusí ani zaplatit, za to nestojí. Prosím, zbystřete i u takových budoucích zákazníků, kteří se vám snaží na radu právníků vmanipulovat do smlouvy abyste „ručili za to, že provoz objednatele odpovídá platné legislativě“. To je sice pěkně obecně napsané, ale z vaší strany nerealizovatelné. Byť nejsem právník, je tento požadavek kulišáckým uvrtáním do všech pokut a problémů s tím souvisejících. To opravdu nejde.
   Pane Syrový, přeji Vám ve Vaší práci hodně úspěchů a solidní zákazníky. JM

 5. Moc děkuji za podporu, pane inženýre, bohužel trh v naší profesi je o penězích a ne o kvalitě. Ve státních orgánech pak o kamarádství. Vím, o čem mluvím, a určitě o svých zkušenostech napíšu další příspěvek. Snad se to někdy v budoucnu zlepší a my se vyrovnáme vyspělým evropským státům. Máme na to:)- někteří:) Jana Maturová

 6. Ing. Pavel Pokorný napsal:

  Zdravím Vás, paní doktorko, a dovolím si reagovat na Váš článek a komentář paní Novak.
  Nedá se než s Vámi souhlasit a apelovat na zdravý rozum firem při výběru osob, kterým chtějí svěřit tak náročnou a zároveň problematickou oblast jako je BOZP a PO. Máte pravdu, kurzy produkují tisíce levných kurzistů, ale když je jim ouvej shání profesionála. Když přebírám po někom zpackanou práci, nestačím se divit, co je schopen vytvořit, a tím myslím poplést, nedotáhnout do konce a vůbec nezpracovat. Určitě nějakých 75% kurzistů žije v sladké nevědomosti.
  Děkuji, že jste se do problému pustila, máte mou plnou podporu
  P. Pokorný

 7. Iren Novak napsal:

  Děkuji za objasnění, asi málo kdo ví, jak se věci ve sktečnosti mají. Ani my jsme nevěděli, že je rozdíl mezi „bezpečákem“ a „bezpečákem“. Asi to v nás ještě přetrvává a taky tomu napomohl pan Čunek, kterého pan Kraus nazval „bezpečákem v motérkách“. Podle Vašeho vysvětlení je mi nyní jasné, že je v tom velký rozdíl. IN

Přidejte komentář