Studium na naší Alma mater

Studium na naší Alma mater

Dovolím si tento příspěvek věnovat skvělé paní inženýrce chemie a specialistce elektro, která dlouhé roky příkladně vykonává činnosti v prevenci rizik a požární ochraně, a v tomto školním roce 2020 se rozhodla si ještě doplnit své dosavadní rozsáhlé znalosti dalším magisterským studiem kombinovaného oboru na FBI, VŠB-TUO 🙂

Původní název Vysoká škola báňská v Ostravě škola změnila k 1. lednu 1995 na Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. V současnosti VŠB–TU Ostrava směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické, přírodovědné a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání. Absolventi univerzity si najdou práci často již během studií, školu každý rok úspěšně absolvuje v průměru 3176 studentů. Univerzita podporuje studentské aktivity - vlastní podnikání, studium v zahraničí či studentské organizace. VŠB - Technická univerzita Ostrava spolupracuje s řadou českých a zahraničních univerzit a také s mnoha firmami (zdroj webové stránky)

Proměny názvu VŠB-TUO

 • 1849 - Montánní učiliště v Příbrami, s výukou v jazyce německém
 • 1865 - Báňská akademie v Příbrami
 • 1904 - Vysoká škola báňská v Příbrami
 • 1945 - Vysoká škola báňská v Ostravě
 • 1995 - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) je jedna ze sedmi fakult VŠB–TUO, která navazuje na tradici sahající až do roku 1968, kdy vzniknul první samostatný studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, a to pod vedením Fakulty hornicko – geologické, pouze jako katedra. Samostatná fakulta univerzity  však vznikla až v roce 2002.  FBI poskytuje studijní programy v bakalářském, (navazujícím) magisterském i doktorandském stupni studia. Studenti jsou vyučováni ve všech úrovních studia formou prezenčního i kombinovaného programu.

Součástí fakulty jsou tyto katedry:

 • Katedra požární ochrany (030)
 • Katedra bezpečnosti práce a procesů (040)
 • Katedra ochrany obyvatelstva (050)
 • Katedra bezpečnostních služeb (060)

Studijní programy a obory:

Bakalářské studijní programy a obory

 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
  • Bezpečnost práce a procesů
  • Havarijní plánovaní a krizové řízení
  • Technická bezpečnost osob a majetku
  • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Navazující magisterské studijní programy a obory  

 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
  • Bezpečnostní inženýrství
  • Technická bezpečnost osob a majetku
  • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
  • Bezpečnostní plánování

Doktorské studijní programy a obory

 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
  • Požární ochrana a bezpečnost

Na základě svolení šéfredaktorky si dovolujeme podělit se s Vámi o článek uveřejněný v časopisu HISTORY revue číslo 8/2020, o osudech rektora VŠB v období druhé světové války, panu Františku Čuříkovi:

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.