Už jste dostali pokutu za BOZP?

Ne? Tak nebuďte smutní, určitě ji dostanete ;) . Dovolím si vám rozklíčovat, za co nově pokutu od OIP nebo SUIP dostat můžete. Při analýze vycházím z údajů uvedených v tiskových zprávách na webu www.suip.cz.

Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a s vazbou na novou organizační úpravu a funkci ÚP ČR, přešly na Státní úřad inspekce práce s účinností od 1. 1. 2012 mimo jiné také kompetence ke kontrole nelegálního zaměstnávání. V roce 2012 plánuje MPSV ČR v rámci svého rezortu provést 200.000 kontrol BOZP, přičemž cílem většiny z nich má primárně být právě oblast nelegálního zaměstnávání.

Pokutu až do výše 10.000.000,-Kč může OIP uložit zaměstnavateli za BOZP, který se zaměstnanci neuzavře pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti písemně. Skutková podstata uvedeného správního deliktu je jednou ze změn v oblasti správního trestání ze zákona o inspekci práce, které vstoupily v platnost 1.1.2012.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce doznala i správní trestání, pracoviště inspekce práce tak zaznamenala rovněž nárůst počtu podnětů podaných zaměstnanci ke kontrole zaměstnavatelů z hlediska BOZP či počtu zájemců o bezplatné základní poradenství v BOZP.

S dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů či z oblasti BOZP se v průběhu ledna 2012 na orgány inspekce práce obrátilo již celkem 6 497 zájemců o bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Statistika posledního čtvrtletí loňského roku (2011) uvádí čísla nižší:  v prosinci to bylo jen 4 667, v listopadu 5 996, v říjnu 5 805 zájemců.

Podněty, které občané podali v lednu 2012 s cílem poukázat na případná porušení předpisů ze strany zaměstnavatelů nejčastěji směřovaly na úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (398 podnětů), úsek odměňování zaměstnanců (328 podnětů), nelegálního zaměstnávání (126 podnětů), náhrad (118 podnětů) a pracovní doby (73 podnětů).

Inspektoři SÚIP/OIP provedli v lednu 2012 celkem 973 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení právních předpisů uložily oblastní inspektoráty práce celkem 160 pokut v celkové výši 5.992.000,-Kč.

Jsou to jednoduché počty, že? Jedna kontrola ze strany SUIP nebo OIP vás vyjde v průměru na 6.000,-Kč. To není moc. Jedna uložená pokuta vás vyjde v průměru už na 40.000,-Kč, a to už citelné je. Předpokládám, že pokuty s novými zaměstnanci z ÚP na OIP a novou právní úpravou od ledna 2012 budou narůstat. Oproti původnímu Zákonu o inspekci práce se zvyšuje výše pokuty z 2.000.000,-Kč až na 10.000.000,-Kč.

A kontroly jsou opravdu od ledna 2012 prováděny! Jen se zase inspektoři soustřeďují na mnohokrát prověřené a stabilní firmy, kde ani v minulosti nebyly zjištěny závažné nedostatky. Jsou potom takové pokuty za BOZP opravdu výchovné, nebo kontrolovaný subjekt jen „rozžhaví doběla“? Viz dřívější článek o výchovných pokutách :) .

6 komentářů ke článku “Už jste dostali pokutu za BOZP?”

 1. pizzerie napsal:

  Dobry den , je to banda a přeji jim jen to zle ! mě dali pokutu 350000,- a byla to velka schoda náhod že jsme neměli v pořadku smlouvy se zaměstnanci a slo logicky vysvetlit proc a jak to vzniklo ale proste jsme byla prone korist a nic je nezajímalo a předchozi tři kontroly byly vzdy v pořadku bez pokut . Odvolal jsem se a pokud to zaplatim zacnu podnikat jinak uz ne z pristupem ktery mel byt z poctivostínejdal dojdes ,uz ne tak se to v tomto state neda!!!

 2. Tomáš Neugebauer napsal:

  Vážený pane Valento, nepracoval jsem jen ve fakultní nemocnici, ale i v soukromém sektoru a na ŽL, takže mohu také posoudit.

  Do jisté míry máte pravdu, avšak ne zásadní. Zásadní problémy bych viděl jinde. Buďme upřímní, soukromý sektor jsou převážně malé firmy a mikrofirmy a ty v drtivé většině na BOZP a PO moc nehledí. Vzpomínám na případ jedné malé firmy (8 zaměstnanců) vyrábějící nápoje, která mé služby vyhledala až po kontrole IBP. Zápis obsahoval, jak si vzpomínám, téměř třicet závad. Při procházení provozu jsem se na několika místech divil, že počet závad není větší (domnívám se, že je musel vidět i inspektor). Zcela zvláštní kapitolou je bankovní sektor – ztráty, ke kterým dojde v důsledku výpadku práce analytické skupiny následkem nutného absolvování školení BOZP jsou mnohem větší, než dostaneme případnou pokutu za nedodržení pravidel BOZP.

  Dalším důvodem, který vidím, je to, že ve státních firmách do nedávna většinou měli své „bezpečáky“. Mít svého „bezpečáka“ zaručuje, pokud to není neznalec problematiky a lempl, možnost vyšší úrovně BOZP. Více času na problematiku, lepší znalost místní problematiky, možnost snazší spolupráce s jednotlivými pracovišti, možnost většího působení tam, kde je to pro dosažení vyšší úrovně BOZP potřeba atd.

  Poslední zásadní problém, který zde uvedu a s kterým se v praxi poměrně často setkávám, je ten, že OZO vnímají kontrolní orgán jako autoritu, které se nesmí odporovat. Zástupce OIP, SPD apod. je při kontrole mým protivníkem, neboť já hájím svého zaměstnavatele a on hájí stát. To mimo jiné znamená, že každou potencionální závadu chci přesně doložit – co je konkrétně (!) porušeno. A případně hledám, jak se z toho alespoň částečně „vyzout“, i když vím, že jsme pochybili (to si s příslušným vedoucím zaměstnancem vyřídím později, ale v daný okamžik musím „kopat“ za něj). K tomu vedu i své podřízené.

  Jeden z nich se před časem se zástupkyní SPD dohadoval, a to doslova (!), o čárku ve větě, kdy nám bylo vytýkáno, že nedůsledně citujeme zákon o požární ochraně v protokolu o začlenění do zvýšeného požárního nebezpečí. Každý vytáhl své originální znění zákona o požární ochraně vydané ve Sbírce zákonů (jeden úplné znění vydané po novele a druhý příslušnou novelu) a shledali jsme, že obě strany mají pravdu, neboť do nedávné novely platila dvě znění zákona o požární ochraně. Jedno s čárkou ve větě a druhé bez (po konzultaci s právníky byla obě opravdu platná).

  Domnívám se, že základním problémem není, zda se jedná o státní nebo soukromý sektor, ale zda OZO, obhájce zaměstnavatele, je rovnocenným protivníkem v souboji zvaném kontrola. Přitom připouštím, že jisté drobné „atd.“ tam může být. Není však zásadní. A může být i při kontrole v soukromém sektoru – viz příklad výše. Na druhé straně může být ve státním sektoru vyčítáno „nepřesné“ citování zákona – chybějící čárka, což se domnívám, že při kontrole v soukromém sektoru nepřipadá v úvahu (kontrola se do hloubky takovýchto detailů ani nedostane).

  Na závěr jen drobná poznámka. Někteří „bezpečáci“ když u zaměstnavatele nemohou prosadit co považují za správné při kontrole na to inspektora přímo upozorní a nebo dokonce si jej na kontrolu pozvou (a pak se tím mezi kolegy chlubí). A pak se může objevit pokuta.

  Takže základní problém vidím v kvalitě OZO! A ta je, bohužel, po pětiletém cyklu zkoušek velmi špatná.

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Hezký den, pane Neugebauere,
   dovolím si tentokrát na Váš zajímavý příspěvek reagovat sama. Máte pravdu, že BOZP, v závěsu za ní PO a ŽP, jsou v některých firmách soukromého charakteru odsouvány až na poslední místo. Většinou se majitel/podnikatel uspokojí s tím, že vydá zaměstnancům 1x za 2 roky montérky a občas si vzpomene, že nechá udělat kontrolu hasicího přístroje. Velice mě pobaví, když se mě někdo zeptá v jakém oboru pracuji, a velmi často slyším odezvu ve stylu „Jo, tak vy revidujete hasičské přístroje?“.
   Ve velkých firmách je určitě výhodou mít vlastní odborně způsobilé osoby. Není to samozřejmě mnohdy také jistota kvality, ale zaměstnavatelé a zaměstnanci mají alespoň povědomí, že obor BOZP a PO existuje. Na druhou stranu nemá vlastní „bezpečák“ zvláštní autoritu a vykonává svou práci podle pokynů zaměstnavatele, a tak, aby nebyly problémy, které by měl zaměstnavatel řešit. Spousta problémů se tak zametá pod koberec. Externí OZO má být proto nestranná a zaměstnavateli objektivně vyhledat nedostatky, které buď odstraní nebo se jimi nebude zabývat, ale bude o nich vědět.
   Zajímavý je i Váš postřeh o 30 závadách od kontroly OIP. To znám, je to u firem, které „přebíráme“ od jiných OZO, a zde vždy říkám, že není na čem stavět a začínáme úplně od začátku. Ovšem s podivem je, že ani za tolik závad firma „výchovnou“ pokutu nedostane. Z vlastních zkušeností mohu říci, že inspektorovi stačí 3 – 4 závady u jinak bezproblémové firmy, aby pokutu uložil. A bohužel musím i konstatovat, že čím lépe je BOZP nebo PO vedena, tím více se bazíruje na čárkách a háčcích, aby se vůbec něco našlo. Za svou praxi mám i takovou imaginární statistiku pro rozdělení inspektorů. Tam, kde přijde na kontrolu žena středoškolačka a má se obrazně řečeno utkat s vysokoškolákem (absolventem FBI) nastává problém. Naopak tam, kde přijde na kontrolu inspektor s VŠ a nejlépe absolvent FBI, proběhne kontrola na úrovni ve vzájemné shodě zvýšit kredit tohoto oboru. Ženy se asi hůře vyrovnávají se skutečností, že nějaká Maturová si dobře podniká, a oni musí být jen zaměstnankyně, a mají potřebu Maturové ukázat, jak oni ji to „natřou“ vysokoškolačce. Mají smůlu, nenatřou. Je to naopak, za ty dlouhé roky se i mí spolužáci a přátelé vypracovali na vlivná místa a zastávají vysoké pozice ve státní správě (generální ředitel HZS, SUIP, ČIŽP…).
   Naprosto s Vám souhlasím, že po 5 letech zákona o BOZP se v oblasti úrovně OZO vůbec nic nezměnilo. Všechno jde v klidu po starém, a chytrý český človíček si ví zase se vším rady. Důkazem je např., že mnohé firmy zabývající se třeba pokládáním podlah, nabízí ve svém programu i zajištění kompletní BOZP, PO, ŽP, auditů ISO, OHSAS nebo EMS, dále pak i četné dotazy na spolupracující osobu. Místo, aby se OZO snažil zvýšit svůj kredit prohlubováním znalostí, přemýšlí jak obor ošidit a do práce na svůj živnostenský list zapojit třeba prababičku nebo osmnáctiletého syna. No, nevím, nevím, jak by se třeba pacientům líbilo, kdyby má kamarádka lékařka vyvěsila v ordinaci na dveře ceduli „MUDr. Zmatlíková dnes neordinuje, zastupuje ji pan Zmatlík, instalatér“.
   Celkem mě dostala i PhDr. Kleinová, prezidentka komory BOZP a PO, která mi jednou napsala, že s absolventy FBI má samé špatné zkušenosti a proto preferuje osoby bez vzdělání v oboru. Tak zase nemám jasno, sama paní Kleinová není absolventkou FBI, ale když jsem se dívala na stránky jejího CIVOPu, v nabídce PO se zpracovatel nijak zvlášť neřídil legislativními pojmy, jako příklad uvádím: Zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí pro nájemní či vlastní pracoviště či objekty, Zpracování Požární poplachové směrnice, Zpracování Evakuačních plánů, Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace, Provádění školení zaměstnanců či vedoucích z oblasti PO (Lektor, E-learning), Provádění školení ohlašovny požáru a požárních hlídek…☺.
   Máme tu i podle diskuze na stránkách ROVS dva tábory – s odborným vzděláním a bez odborného vzdělání. Nicméně tak nebo tak, každá OZO musí být odborně, pracovně i morálně na výši, aby dělala čest našemu oboru a práce v BOZP a PO byla pro ni nejenom zdrojem obživy, ale i přínosem pro ochranu zdraví, životů a majetku. Děkuji Vám za Váš názor.

 3. Tomáš Neugebauer napsal:

  Potvrzuji, že kontrolní orgány rádi chodí tam, kde vědí, že nebudou žádné, nebo jen drobné nedostatky. U nás hasiči byli i 11x za rok. V tom nejsou započitány následné kontroly. Za téměř dvacet let se mi nestalo, že by některá z firem, pro kterou jsem pracoval, dostala pokutu, a to nejen v oblasti bezpečnosti práce, ale i hygieny práce, odpadovém hospodářství, ochraně ovzduší a civilní ochraně. Pamatuji, že v jednou případě dostal vedoucí zaměstnanec blokovou pokutu za hadice u svářecí soupravy.

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Neugebauere,
   gratuluji k nulové statistice 😉 Takové štěstí je velice výjimečné a moc Vám jej přeji.
   Hodně záleží na tom, kdo a ke komu na kontrolu příjde. Fakultní nemocnice, kterou jistí hojně publikující a aktivní odborník, jako jste Vy, nemá problém s plněním opatření, která doporučíte. Při kontrolách pak jde o status státní firmy a příjemný rozhovor s lidmi, kteří jsou „na jedné lodi“.
   U firem ze soukromého sektoru je přístup kontrolních orgánů diametrálně odlišný a tyto rozdíly jsem zaregistroval i já, se svou pouhou 10ti letou praxí.
   Paní doktorka Maturová působila jak na straně kontrolních orgánů, tak na straně kontrolované přes 25let a má na tento trend stejný názor.
   Z mého úhlu pohledu je třeba zásadní reforma postojů orgánů státní správy tak, aby plnila svou funkci lépe. To je ale otázkou času a generační výměny nebo výměn.
   V tuto chvíli je prostor na definici axiomů takové funkce. Jedním ze základních, v oboru BOZP, PO a revizí elektro, je dle mého názoru jednoznačné zaměření na cíl, kterým by mělo být zvyšování úrovně bezpečnosti na všech pracovištích stejně a ne jen na těch, z kterých je možné vymoci pokutu a většímu tlaku na odbornou způsobilost OOZ a RT, včetně odebírání osvědčení těm, kteří nadělají svou prací více škody než užitku… samočistící mechanismy trhu jsou zde neúčinné.
   Děkuji za Vaši přízeň naší webové prezentaci a přeji další klidné roky v zaměstnání.

 4. Mgr. Petr Hybeš napsal:

  Naprosto souhlasím s tím, že kontrolní orgány pokutují jak na běžícím pásu. Náš podnik je v jejich zájmu neustále a moc se jim u nás líbí, protože s námi nemají zvláštní problémy a pár nepodstatných závad si vždycky najdou. Pokaždé pokutu nedostaneme, ale pár jich již bylo a skoro za nic. A co takhle pokuty od životního prostředí, ČOI, energetického úřadu a podobně? Změníme to, nebo si musíme nechat všechno líbit?

Přidejte komentář