Firemní kultura v BOZP a PO

Firemní kultura v BOZP a PO
.

Určení kurzu

 • Majitelé společností a firem.
 • Statutární zástupci společností.
 • Management společností a firem odpovědný za řízení úseku BOZP, PO a životního prostředí.
 • Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně.

 Absolvent získá

 • Znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve své firmě a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v prevenci rizik a požární ochraně ve vztahu k firemní kultuře a jejímu rozvoji v rámci sociálního i právního prostředí, v kterém společnost existuje.
 • OSVĚDČENÍ o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance podle právních požadavků Zákoníku práce, Zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících, s platností 3 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce 1/2 roku od dne konání kurzu.

Anotace kurzu

Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti. Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance. V oblasti PO pak převládají rizika u technických závad.  Do firemní kultury patří tedy přesvědčení, postoje, vize, normy a hodnoty firmy. Není tím myšleno jen pouhé stanovení pravidel jednotné formální podoby písemností BOZP a PO či vnitřní značení v budovách firmy nebo styl oblékání zaměstnanců (Dress Code), jak by se mohlo zdát. Jedná se o mnohem více. Dalo by se říci, že jde o  vnitřní vnímání a postoje zaměstnanců firmy, které se týkají chodu a existence firmy. Nejedná se tedy pouze o psaná, ale hlavně o ta nepsaná pravidla a jejich synergické provázání s osobními hodnotami zaměstnanců.

Osnova kurzu

 • 8,30 – 8,55 – prezentace, občerstvení
 • 9,00 – 9,30 – změny MPSV v oblasti firemní kultury
 • 9,30 – 10,30 – firemní kultura v oblast bezpečnosti práce
 • 10,30 – 11,00 – firemní kultura v oblast požární ochrany
 • 11,30 – 12,00 – metody zkoumání firemní kultury a skupin,
 • 12,00 13,00 – veřejné instituce a trestně právní odpovědnost
 • od 13,00 hodin – strategické plány v oblasti BOZP a PO, vize, plány, ověření získaných znalostí, diskuse
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

Nutné informace pro vystavení osvědčení účastníka kurzu

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další údaje, které bude objednatel k identifikaci ještě požadovat

 Úhrada kurzu

  • Cena kurzu 4.500,- Kč bez DPH, 5.445,- Kč včetně DPH
  • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
  • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
  • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.