Kurz pro revizní techniky VTZE

Kurz pro revizní techniky VTZE
.

Náplň:

Legislativní souvislosti obsahu revizní zprávy z pohledu soudního znalce. Relevance revizní zprávy při soudním přezkumu obsahu, příklady z praxe. Trestně právní a občansko právní odpovědnost revizních techniků.

Určeno pro:

Je určen pro revizní techniky s §9 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. všech druhů a rozsahu, zaměstnance i OSVČ.

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Na základě §12 vyhlášky č. 50/1978 Sb. jsou organizace (zaměstnavatelé a OSVČ) povinny zajišťovat trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků uvedených v této vyhlášce (včetně své vlastní jako OSVČ), soustavné doplňování jejich znalostí v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, zejména v oblasti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně technických norem, souvisejících s jejich činností.

Doporučená periodicita je 3 roky.

Doklady:

Účastník obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a vyplněné testy s osvědčením o absolvování odborného kurzu dle §12 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 Úhrada kurzu

    • Cena kurzu 4.500,- Kč bez DPH, 5.445,- Kč včetně DPH
    • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
    • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
    • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.