Odborná příprava preventistů požární ochrany

.

Náplň:

Povinnosti preventistů požární ochrany na pracovišti ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Určeno pro:

Je určeno pro zaměstnance pověřené prováděním úkolů v požární ochraně v součinnosti s osobami odborně způsobilými v PO.

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Odborná příprava je povinná pro zaměstnavatele provozující členité činnosti ve více objektech, na základě zákona o požární ochraně s nařízenou periodicitou 1 rok.

Doklady:

Zaměstnavatel obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a testy vyplněné jeho zaměstnanci s osvědčením preventisty podle požadavků zákona č. 133/1985 Sb., a vyhlášky č. 246/2001 Sb.

  • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely poskytování bezplatného poradenství

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil