Odborná příprava preventistů požární ochrany

.

Náplň:

Povinnosti preventistů požární ochrany na pracovišti ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Určeno pro:

Je určeno pro zaměstnance pověřené prováděním úkolů v požární ochraně v součinnosti s osobami odborně způsobilými v PO.

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Odborná příprava je povinná pro zaměstnavatele provozující členité činnosti ve více objektech, na základě zákona o požární ochraně s nařízenou periodicitou 1 rok.

Doklady:

Zaměstnavatel obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a testy vyplněné jeho zaměstnanci s osvědčením preventisty podle požadavků zákona č. 133/1985 Sb., a vyhlášky č. 246/2001 Sb.

 Úhrada kurzu

    • Cena kurzu 4.500,- Kč bez DPH, 5.445,- Kč včetně DPH
    • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
    • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
    • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.