Školení a kurzy v BOZP a PO NOVĚ

.

Plním slib a upřesňuji nabídku školení a kurzů v oblasti BOZP, PO a i životního prostředí. V letošním roce jsme si vám dovolili nabídnout sérii odborných kurzů z oblasti požárně bezpečnostního inženýrství a vaše ohlasy byly velmi pozitivní. Předpokládaný zájem u velkých významných českých i zahraničních firem, které mají zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany jako svou prioritu, vzbudilo nově školení pro vedoucí zaměstnance o trestně právní odpovědnosti, a tradičně kurz pro kontrolu regálů a žebříků vlastním zaškoleným zaměstnancem.

Tato školení a kurzy jsou prováděny našimi odborně způsobilými zaměstnanci, absolventy fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI), a mnou, soudním znalcem v oboru  bezpečnost práce a požární ochrana. Při sestavování osnovy školení a kurzů ? tematických plánů a časových rozvrhů, spolupracujeme vždy s odborně způsobilou osobou nebo vedoucím zaměstnancem lektorované společnosti. Před vlastním školením nebo kurzem se seznámíme s místními podmínkami na pracovišti, aby školení či kurz zohlednily specifika provozované činnosti.

Zejména u školení pro vedoucí zaměstnance a manažery o trestně právní odpovědnosti se jedná o školení opakované či mimořádné prováděné netradiční formou, kdy jsou vedoucí zaměstnanci a manažeři seznamováni nejen se zákonnými povinnosti, ale i s trestně právní odpovědností podle zákona č. 251/2005 Sb., (O inspekci práce), zákona č. 40/2009 Sb., (Trestní zákoník), zákona č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce), zákona č. 133/1985 Sb., (Zákon o PO) a nebo se zákonem č. 89/2012 Sb., (Nový občanský zákoník).

V poslední části školení jsou posluchačům předvedeny ukázky znaleckých posudků a vysvětleno, jak probíhá vyšetřování ze strany kriminální policie ČR, státních zástupců a soudů v případě porušování povinností vyplývajících z jejich pracovních povinností, postavení v zaměstnání, nebo zanedbání předpisů bezpečnosti práce. Málokterý vedoucí zaměstnanec nebo manažer ví, že v Trestním zákoníku je uveden přímo postih za porušení povinností vyplývajících z pracovních povinností nebo pracovního zařazení, a za nedodržování předpisů o bezpečnosti práce, hygieně nebo životním prostředí.

Provést takového školení nebo kurz je časově náročnější i vzhledem k četným dotazům posluchačů, proto je předpokládaná doba trvání cca 5 až 6 hodin. Školení či kurz probíhá formou prezentace, výkladu a diskuze, a zakončeny mohou být testem podle přání zaměstnavatele. Tato forma školení nebo kurzu splní všechny požadavky české legislativy, zejména pak Zákoníku práce.

Běžná cena prováděného školení (kurzu) pro jednotlivé posluchače je 3.500,- až 4.500,- Kč. Protože firmy vysílají na pořádaná školení ve vyhlášeném termínu 1 až 2 zaměstnance, a pro další zaměstnance není již školení z různých důvodů dostupné, rozhodli jsme se právě proto zajímavou a přínosnou formou oblast BOZP a PO zpřístupnit co nejširšímu počtu posluchačů. Pro firmy nabízíme školení v jejich prostorách (či jiných, jimi zvolených místech a školících zařízeních i mimo republiku) za částku 18.000,-Kč za jeden přednáškový den, a cestovní nebo režijní náklady. Počet posluchačů není omezený, vhodná je ale účast 15 až 20 osob, z důvodu lepšího osobního kontaktu s lektorem. Školení je možné provést např. v několika termínech podle směnnosti zaměstnanců.

Podle přání a požadavků vaší firmy si můžete školení nebo kurz namíchat z nabídky našich služeb (viz. odkaz zde). Samozřejmě jsme připraveni vám s výběrem témat a organizací školení či kurzu pomoci.

 Těšíme se na shledání na některém z našich kurzů.

[contact-form-7 id=“1794″ title=“Kontaktní formulář 1_copy_copy“]

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.