Školení manipulace s chemickými látkami a směsmi

.

Náplň:

Povinnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce v návaznosti na manipulací s chemickými látkami. Charakteristiky a bezpečnostní listy, první pomoc.

Určeno pro:

Pro osoby manipulující s nebezpečnými chemickými látkami a jejich vedoucí zaměstnance.

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Školení je pro všechny zaměstnavatele povinné na základě zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci, v souvislosti s ustanoveními zákoníku práce s doporučenou periodicitou 3 roky.

Doklady:

Účastník kurzu získá znalosti potřebné k bezpečné manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami, novinek v legislativě a obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a testy s osvědčením o absolvování kurzu.

  • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely poskytování bezplatného poradenství

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil