Školení obsluhy plynových zařízení

Školení obsluhy plynových zařízení
.

Náplň:

Obsluha, bezpečné a zakázané manipulace s plynovými zařízeními. Provádění provozních kontrol plynových zařízení. Periodicita kontrol a revizí.

Určeno pro:

Je určen pro zaměstnance, kteří byly pověřeni obsluhou plynových zařízení a prováděním provozních kontrol plynových zařízení.

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Školení je pro provozovatele plynových zařízení na základě ustanoveními zákoníku práce povinné. Doporučená periodicita je 3 roky.

Doklady:

Zaměstnavatel obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a testy vyplněné jeho zaměstnanci s osvědčením o absolvování kurzu.

  • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.