Školení a přezkoušení odborné způsobilosti dle NV č. 194/2022 Sb.

Školení a přezkoušení odborné způsobilosti dle NV č. 194/2022 Sb.

Náplň:

 • Odborné školení ve smyslu § 9 odst. 1 NV č. 194/2022 Sb.  pro trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků uvedených v tomto nařízení, soustavné doplňování jejich znalostí v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, zejména v oblasti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně technických norem, souvisejících s jejich činností a riziky z nich plynoucích.
 • Předmětem pravidelného přezkoušení odborné způsobilosti dle § 9 odst. 2 NV č. 194/2022 Sb. jsou:
  • a) znalosti povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit,
  • b) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem,
  • c) pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, zdroje a příčiny rizik, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit, a
  • d) další zásadní skutečnosti a informace mající dopad na bezpečnost práce a provozu při činnostech na elektrickém zařízení.

Určeno pro:

osoby bez elektrotechnické kvalifikace:

 • Školení pro osoby proškolené dle §3 NV č. 194/2022 Sb.
 • Školení pro osoby poučené dle §4 NV č. 194/2022 Sb.

osoby s elektrotechnickou kvalifikací:

 • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky provádějící samostatnou činnost v elektrotechnice – elektrotechnik dle §6 NV č. 194/2022 Sb.
 • Zkouška odborné způsobilosti pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací v elektrotechnice – vedoucí elektrotechnik dle §7 NV č. 194/2022 Sb.

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Povinné pro všechny osoby provádějící činnost na vyhrazených elektrických zařízeních v souvislosti s ustanoveními §103 zákoníku práce a § 19 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, s nařízenou periodicitou nejdéle 3 roky.

Doklady:

 • Účastník získá znalosti a osvědčení, které jej opravňuje k provádění úkonů na elektrických zařízeních dle dosaženého stupně. Obsahem je dále zápis ze zkoušky, test, tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy, pokud je tato součástí objednávky. V době pandemie je prováděno vzdáleně formou ústního přezkoušení.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Do poznámky přihlášky kromě údajů formuláře prosím uveďte:

 • datum a místo narození,
 • vzdělání v elektrotechnice (Odborné učiliště OU, Střední odborné s maturitou SO, vysokoškolské VŠ),
 • datum zahájení praxe v elektrotechnice,
 • stupeň požadované kvalifikace v elektrotechnice (osoba proškolená, osoba poučená, elektrotechnik, vedoucí elektrotechnik).

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.
 • STORNO poplatek je, po přijetí platby zálohové faktury a vystavení řádné faktury, 20% z ceny kurzu.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.
 • Úprava údajů na osvědčení vystaveném dle závazné přihlášky bude zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 1000,- Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Další podobné kurzy

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.