Jak poznat kvalifikovaného odborníka v oblasti BOZP, PO a ŽP?

EL Vojtková

Nedá mi to, a navážu se svými poznatky na článek paní Maturové „Proč to nejde v BOZP a PO jinak a lépe“.

Nejsem sice vyškolená personalistka, ale dokážu posoudit „who is who and what is what“. Předpokládala jsem, že tuto schopnost má každý ředitel, manažer, manažer pro lidské zdroje, nebo živnostník. Ale bohužel nemá. Kdyby měl, nevybíral by si ke spolupráci nebo jako zaměstnance osobu, která mu vlastně při bližším vyhodnocení nemá po odborné stránce co nabídnout.

Větší společnosti zadávají výběr vhodného kandidáta personálním agenturám. V jejich popise pracovní pozice najdeme výrazy jako hledáme:

 • Koordinátora BOZP se zaměřením na oblast životního prostředí,
 • Manažera bezpečnosti práce,
 • Technika BOZP,
 • BOZP specialistu,
 • Bezpečnostního technika,
 • Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví a životní,
 • Specialistu na ŽP a BP,
 • Inženýra bezpečnosti práce,
 • Referenta BOZP,
 • SENIORA SPECIALISTU BOZP A PO,
 • HR Generalist - koordinatora HR, Enviro, BOZP,
 • Specialistu BOZP s AJ,
 • BOZP ENGINEER [kariera] (svxaj),
 • BOZP provozního technika.

Uvedené požadavky zaměstnavatelů jsou také úsměvné a mnohdy zarážející:

 • Doklad o odborné způsobilosti v oblasti prevence a řízení rizik,
 • Odborné vyučení bez maturity,
 • Faktor rizika měření podle zákona a povolení,
 • Údržba a zlepšování systému BOZP napříč společností,
 • Zkušenosti v oblasti BOZP a PO,
 • Magisterský titul v technickém oboru se specializací na bezpečnost a ochranu zdraví při práci & životní prostředí,
 • Máte praxi v BOZP a PO a používáte aktivně anglický jazyk?
 • Máte zkušenosgti z pozice BOZP technika a chcete se v této oblasti realizovat?
 • aktivně vyhlášky: technik PO (zák. 133/1985 Sb.), prevence rizik (zák. 309/2006 Sb.),
 • Pak hledáme právě Vás na pozici BOZP technika,
 • Být odpovědný za kontrolu a doplňování lékárniček,
 • Flexibilita, komunikativnost norem v oblasti BOZP a PO!
 • Předvídání možných rizik v oblasti ochrany osob a majetku,
 • zajištění dodržování platných legislativních a jiných požadavků v oblasti BOZP, PO a S.E.R. a zavádění nových požadavků do stávajících a nových procesů,
 • Navrhovat výroční HSE akční plán managementu závodu,
 • Školit, radit a podporovat management závodu a zaměstnance ve věcech HSE,
 • Analyzovat protipožární ochranu závodu a navrhovat řešení vedoucí ke zlepšení pracovních podmínek,
 • Pravidelné reporty i v anglickém jazyce,
 • Analyzovat a vybírat ochranné pracovní pomůcky,
 • Zastavit výrobu v případě výskytu HSE rizika pro zaměstnance závodu,
 • Analyzovat protipožární ochranu závodu a navrhovat řešení vedoucí ke zlepšení pracovních podmínek,
 • Kontrolovat reporting HSE indikátorů, zastavit výrobu v případě výskytu HSE rizika pro zaměstnance závodu…

Po této stručné ukázce amatérismu na webových stránkách pracovních agentur nebo budoucích zaměstnavatelů jsem dospěla k závěru, že mají zaměstnanci PA i zaměstnavatelé skutečně velkou fantazii a požadavky zadavatele si vymýšlí a podle svého laického pohledu na požárně bezpečnostní inženýrství. Obdobné nesmysly, což je velmi zarážející, uvádí i „profesionální úřady práce“. Na základě této specifikace se pak hlásí i „adekvátní uchazeči“. Tím myslím nepoužitelní. Výše uvedený text není z naší strany upravovaný, ale je přesným opisem uvedených požadavků, takže i s chybami.

Chceme být světoví a zapomínáme na naši národní legislativu a krásnou češtinu. Já kdybych viděla takový inzerát „paskvil“, udělala bych si obrázek i o firmě, která ho zadala. Neměly by tedy všichni inzerující ctít naši právní legislativu, aby bylo každému uchazeči jasné, jaké kvalifikační požadavky jsou ze strany budoucího zaměstnavatele požadovány? Je to tak prosté, stačí jen uvést následující, a každému vzdělanému zájemci o práci je jasné, co se od něj požaduje:

 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění,
 • osoba odborně způsobilá v PO podle požadavků zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění,
 • osoba odborně způsobilá (autorizovaná osoba) pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění,
 • odpadový hospodář a zaměstnanec znalý problematiky zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění,
 • znalosti další problematiky ŽP podle zákona o životním prostředí, ovzduší,  vodách, apod.

Pokud se firma rozhodne, že je pro ni výhodnější zajištění BOZP, PO a ŽP externím spolupracovníkem, potom ji doporučuji, aby při vyhledávání na webových stránkách zohlednila:

 • existenci/neexistenci webových stránek a jejich kvalitu,
 • odkaz na e-mailovou adresu nabízejícího,
 • přehled nabízených služeb,
 • Odkaz na odbornou způsobilost a to pouze relevantní doklady

-       v BOZP doklad o odborné způsobilosti v prevenci rizik

-       v PO doklad o odborné způsobilosti v PO, nejlépe s osvědčením „Š“, jako  škola, „Z“ pak jako pouhý absolvent kurzu

-       v životním prostředí doklad osoby odborně způsobilé (autorizované),

-       způsob prezentování odborných pojmů podle platné právní legislativy.

6 komentářů ke článku “Jak poznat kvalifikovaného odborníka v oblasti BOZP, PO a ŽP?”

 1. Toomahawk napsal:

  Přesně tak, je to velmi jednoduché. Zákon jasně stanovuje, co musí koordinátor, nebo osoba odborně způsobilá v BOZP splňovat. To, že někdo píše něco o znalosti vyhlášek těch a těch hovoří spíš o tom, že netuší, jak přesně taková osoba funguje.

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den,
   souhlasím, že představa k pracovní náplni OZO v PR je chápána různými zaměstnavateli různě, nicméně bez základní znalosti k právním předpisům vztahujícím se k BOZP, PO, CHL a S to bohužel nejde. Pokud se touto prací někdo živí, tak ani základní seznámení nestačí a je nutná skutečně detailní znalost desítek právních předpisů a stovek ČSN.

   Přeji pěkný zbytek dne

   S pozdravem Miroslav VALTA

 2. Tomáš Neugebauer napsal:

  AUTOR PŘÍSPĚVKU PORUŠIL PRAVIDLA DISKUSE, PROTO BYL JEHO TEXT ZABLOKOVÁN
  Důvod: osobní útoky na ostatní diskutující.
  Poučení: Autor příspěvku má možnost jeho dodatečného uveřejnění po úpravě do akceptovatelné podoby.

 3. Mirek Bednárik napsal:

  Dobrý den pani Vojtková,

  Docela mně zaujal Váš článek na internetu:

  Úvodem:
  Naprosto souhlasím s Vaším názorem. Nehorší ze všeho je tato to,výběr kandidátu na zabezpečení požární bezpečnosti a bezpečnosti práce je svěřen do rukou osob,které nemají v oboru absolutně žádné znalosti. Vedoucí pracovníci, kteří jsou na vrcholu výběru jsou na tom obdobně.
  Vyžadovat od OZO v oboru PO a BOZ a příbuzných aktivní znalost AJ nebo NJ považuji za vrchol stupidity a neznalosti problematiky.
  Za 20 let praxe v tomto oboru můžu s klidných svědomím potvrdit,že majitelé oprávnění OZO různých švindl kurzů by řádným přezkoušením v rozsahu maturity na odborné škole v oboru neprošly.
  Je fakt,že škola není všechno. Spousta odbornosti a znalostí je věcí praxe.
  Bylo mi ctí být zkušebním komisařem OZO. Skoro vždy jsem půlku vyházel.
  Ten zbytek byl pod průměr toho co by být mělo.
  Absolventi VŠ VŠB Ostrava pracují ve vědeckých ústavech,zkušebnách a na pozicích manažéru. V žádném případě se nezavírají za par korun do výrobních organizací.
  Tak,že mi to připadá, agentury hledají prince na bílém koni.

  Pokud bych si já osobně měl vybírat odborníka tak bych se ptal co následující?

  Obnášelo by to studium a praxi v těchto dalších oborech:

  Požární ochrana a bezpečnost staveb a průmyslu
  Technické zabezpečení budov
  Systémy pasivní ochrany Hilti,Promat,Inthumex,Dunamenti Montáž-revize /požární ucpávky/
  Protipožární ochrana kabelových rozvodů-nátěry,nástřiky
  Elektro- opravy,údržba a rekonstrukce
  Vzduchotechnika- montáž a revize
  Revize hasících přístrojů,požárních vodovodů,suchovodů,požárních klapek,požárních uzávěrů atd.
  Evidence,kontrola a údržba všech zařízení spojených s objektem + EPS,SHZ,EZS
  Znalost právních a normativních předpisu a následnou aplikaci do provozního procesu
  Tvorba vnitřních předpisů
  Školení a odborná příprava pracovníků v oboru prevence rizik a PO.
  Vyšetřování ,hlášení pracovních úrazů a stanovení nápravných opatření dle ZP.
  Vyřizování veškerých záležitostí týkajících se stavebního řízení/ územní řízení,,kolaudace a projekce
  Práce na PC- více než uživatelská-profi
  V elektro- hlavně rozvodny,pracovní stroje a strojovny vzduchotechniky,běžnou elektroinstalaci
  Vyhlašku 50 pro samostatnou činnost pod napětím § 6 nutností !!!
  odborně způsobilá osoba dle § 11 zák. 133/85 Sb.
  Vybavenost právními předpisy a normami.
  RP – B -aktivní řidič.
  Manuální zručnost a technické znalosti všeho druhu včetně černého řemesla.
  Čtení a práce s projektovou dokumentací.

  A to ještě není všechno co OZO potřebuje. O požární bezpečnosti staveb raději se nebudu zmiňovat. To neumí skoro nikdo.

  Něco málo o mě:

  Jsem bývalý kpt. HZS ÚK.
  Pracoval jsem 20 let na oddělení SPD ve funkci požárního rady.
  Mám školu MV ČR požární ochrany a bezpečnosti -ukončenou maturitou.
  Mám střední školu v oboru elektro- ukončenou maturitou

  Reference:
  Pracoval jsem 10 let jako zkušební technik OTK elektro -hlavně na elektrárnách.
  Pracoval jsem 20 let jako pracovník státního požární dozoru HZS UK ve funkci požární rada a v hodnosti kapitán na stavebním odboru. Vyjadřoval jsem k projektům od územka až po kolaudaci + běžný výkon kontrolní činnosti v rámci SPD.
  Dozoroval jsem po odchodu do civilu v rámci výstavby Kauflandy,OBI,Interspáry a průmyslové zony jako technický dozor investora a koordínátor prováděných prací.
  Myslím,že o tom něco malo o tom vím.

  Jse jedna z mála osob s reálným náhledem na tuto problematiky

  S pozdravem Mirek Bednárik

 4. Eliška Vojtková napsal:

  Hezký večer, pane Neugebauere, než jsem se pustila do napsání svého, poněkud naturalisticky veselého příspěvku, udělala jsem si vlastní několika měsíční průzkum mezi personálními agenturami, úřady práce a potenciálními zaměstnavateli. Opravdu je to tak, jak jsem napsala, že zadavatel nemá žádné právní povědomí o zákonných požadavcích na kvalifikaci zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a životního prostředí. Tomu minimu informovaných, zejména na ostravsku, kde je VŠB-TU, a FBI, se omlouvám:) Spíše je to obráceně než píšete. Zaměstnavatel chce odborně způsobilou osobu, která by mu ve firmě zaváděla systémy kvality, BOZP podle normy OHSAS a EMS. Opravdu v této problematice nemají zaměstnavatelé jasno a většinou ani povědomí o existenci zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.
  Ano, máte pravdu, aby uchazeč o o odbornost v PO získal osvědčení odborné způsobilosti, nemusí být ani absolvent kurtu. Může mít 6 tříd základníškoly a nulovou praxi v PO. Tady je právě ten rozdíl mezi absolventem školy s označením na dokladu MV ČR „Š“ a pouhým absolventem s označením na dokladu „Z“ jako zkouška. Nedá mi to si nepoztěžovat na často nízkou úroveň povědomí o PO těchto techniků PO nebo OZO, a to právě v době, kdy má každý možnost si doplnit vzdělání, např. bakalářským studiem.

 5. Tomáš Neugebauer napsal:

  Ne, že bych s podstatou vašeho článku nesouhlasil, ale domnívám se, že v některých detailech se můžete mýlit, neboť nevíte (nemůžete vědět), co je cílem zaměstnavatele při obsazení příslušné pozice. On je odpovědný za BOZP a jen na něm je definovat co přesně od pozice očekává. Proto není možné automaticky bez znalosti bližších podmínek (tak jak jste v článku uvedla) za chybné považovat, když hledají bezpečnostního technika (mohou provádět činnost hornickým způsobem), manažera bezpečnosti práce (mohou hledat osobu, která jim bude zavádět a řídit systém managementu BOZP), referenta BOZP (mají pojmenovanou tak funkci osoby, která vykonává určitou dílčí část činností v oblasti BOZP) a mohl bych pokračovat dále.

  Na závěr jen drobné upozornění. Na osvědčení odborně způsobilé osoby v PO Z neznamená „pouhý absolvent kurzu“, ale zkoušku, tzn., že dotyčný nemusel absolvovat žádný kurz, jen úspěšně složil zkoušku (kurz není povinný).

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.