Opatření zaměstnavatelů proti šíření koronaviru ve vzdělávání

Opatření zaměstnavatelů proti šíření koronaviru ve vzdělávání

Šíření nové formy koronaviru

Svět se potýká se stále stoupajícím množstvím lidí, kteří onemocněli novou formou koronaviru označovanou jako SARS-CoV-2 (dříve nCov nebo wuchanský, dnes označovaný COVID-19). Tato choroba si už vyžádala asi 130 tisíc nakažených a víc než 4700 mrtvých. V neděli 1. března se dostala i do České republiky. Jakou hrozbu představuje?

Do soboty 14. března je v České republice potvrzeno 150 případů, celkem se objevilo již přes tisíc podezření na koronavirus. Zhruba polovina nakažených je v Praze, zasaženy jsou ale všechny kraje. Ve středu vyhlásila Světová zdravotnické organizace situaci za pandemii. 

Opatření vlády proti šíření koronaviru

Níže uvedená opatření vlády jsou aplikací § 69 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - znění od 01.01.2018:

 1. Vláda k pátku 13. března od 06:00 zakázala do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.
 2. Vláda rovněž od pátečních 06:00 zakázala vstup veřejnosti do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Od pátku bude také mezi 20:00 a 06:00 zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb. Od pátečních 06:00 musí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech. Kabinet o těchto a dalších opatření rozhodl v reakci na rozšíření nákazy koronavirem.
 3. Vláda od sobotních 06:00 zakáže přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech. Od stejného času zakáže přítomnost na venkovních i vnitřních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 lidí. Od soboty 06:00 vláda též zakazuje prodej na tržnicích a tržištích, jako je pražská Sapa.
 4. Vláda zakázala vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí. Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky.
 5. Bezpečnostní rada státu od 11. března zrušila na neurčitou dobu výuku na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Ve čtvrtek vláda zakázala s účinností od pátku 13. března přítomnost žáků v základních uměleckých školách. Řada měst rozhodla také o uzavření mateřských škol.
 6. Kvůli pandemii koronaviru vláda zakázala v Česku sportovní akce s účastí nad 30 osob. Od pátečního rána platí také zákaz vstupu na sportoviště, což znamená zastavení všech soutěží v zemi. Vedle hokejové extraligy se tak nebude hrát ani nejvyšší fotbalová soutěž, která měla pokračovat bez diváků. Všechny soutěže už přerušili také basketbalisté. Sportovci a kluby mohou mít za současných podmínek problémy také s organizací tréninků.

Nicméně i v sobotu 14.3.2020 zasedala vláda v noci, a její nařízení se mohou průběžně měnit, doufejme, že už jenom k lepšímu.

Prevence rizik na pracovišti

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci uvedl, že ekonomika musí nadále fungovat, takže se zákazy pracovišť zatím netýkají, nicméně zaměstnavatelé jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, a to i v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 na jeho pracovištích.

Naši klienti, mezi které patří i nadnárodní společnosti se sídly v zahraničí, přijali dodatečná opatření proti šíření koronaviru na pracovištích zejména omezením akcí, při kterých dochází k osobnímu kontaktu více osob jako jsou porady, školení nebo nařízením práce z domova, tzv. homeoffice či prováděním porad a školení přes videokonferenční služby.

Vzhledem k tomu, že zejména výrobní činnosti není možné provádět vzdáleným způsobem, doporučujeme našim klientům zavést organizační opatření, která by minimalizovala počet osob na jednom pracovišti například rozdělením pracovních úkonů na části, které jsou předávány mezi jednotlivými zaměstnanci tak, aby jejich vzdálenost nebyla menší než 2m.

Dalším organizačním opatřením v prevenci šíření koronaviru, které doporučujeme našim klientům přijmout, je rozložení nákazy v čase diverzifikací pracovních týmů na skupiny, které se na pracovišti budou střídat v týdenním cyklu.

Důležitá je rovněž důsledná dezinfekce všech ovládacích prvků a částí zařízení pracovišť v kombinaci s používáním vhodných OOPP tak, aby se pravděpodobnost kontaktu mezi pracovními skupinami a zaměstnanci, pracujícími na jednom pracovišti minimalizovala.

Opatření při účasti na odborných kurzech Pyrokontrol

V měsíci březnu máme vypsány 3 hromadné termíny odborných kurzů, na které se nám hlásí lidé z celé republiky. Jako organizační opatření proti šíření koronaviru COVID-19 jsme se rozhodli v pandemickém období provádět některá školení vzdáleným způsobem prostřednictvím naší virtuální školící místnosti, realizované ve videokonferenční službě Whereby.com. Zaměstnavatelé či podnikatelé vyhodnotili období stavu nouze jako ideální pro vzdělávání zaměstnanců nebo sebe samotných.

Minimální požadavky na rychlost připojení (příjem i odesílání dat) se odvíjí od počtu účastníků ve virtuální místnosti:

 • Do 4 účastnických stanic minimálně 2.0 Mbps,
 • Nad 4 účastnické stanice pak minimálně 3,2 Mbps.

Před každým termínem odborného kurzu provedeme s každým účastníkem test spojení ve virtuální školící místnosti na odkazu https://whereby.com/pyrokontrol:

Dne 27.3.2020 zveřejnil SÚIP, že i v době nouzového stavu bude kontrolovat dodržování BOZP, a to ve zvýšeném dohledu. Proto je nutné, aby všichni zaměstnavatelé a podnikatelé dodržovali pravidla pro bezpečí svých zaměstnanců a sami vůči sobě. SÚIP zveřejňuje na svém webu aktuality z oblasti BOZP a stanoviska vlády, které je možné dohledat na odkazu https://www.suip.cz/informace-o-koronaviru/.

Za náš tým přejeme všem zdraví a mnoho pracovních úspěchů v lepších zítřcích.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.