Prohlášení o shodě regálových systémů

Prohlášení o shodě regálových systémů

Při našich odborných kurzech pro inspekční techniky regálových systémů se často setkáváme s dotazem na problematiku jejich prohlášení o shodě. V tomto odborném článku se budeme zabývat okolnostmi a náležitostmi pro jeho vydání, včetně relevantních právních a ostatních předpisů, které se problematiky týkají.

Prohlášení o shodě CE

Pro regály kovové nepřemístitelné kotvené i nekotvené do výšky 6 m byla od 04.08.1997 do 30.11.2002 povinnost vydání tzv. "velkého" evropského prohlášení o shodě CE dle Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ke splnění povinnosti § 12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky - poslední znění od 01.10.2002.

Tato povinnost byla k 01.12.2002, vyškrtnutím výše uvedené položky z přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, zrušena, a prohlášení o shodě podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky - znění od 01.01.2024 je tedy dnes irelevantní.

Takže pokud jste se setkali s požadavkem na dodavatele regálů, například od různých auditorů ISO nebo OHSAS, k doložení prohlášení o shodě CE, jde o právní nonsens, protože dodavatelé v dnešní době nemají na základě čeho takové prohlášení vystavit.

Prohlášení dodavatele o shodě

Fakt, že dnes není možné dodavateli vydávat prohlášení o shodě CE však neznamená, že není možné požadovat po dodavateli naplnění normy ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky.

Tato část ISO/IEC 17050, dle předmětu (kapitoly 1), stanovuje všeobecné požadavky na prohlášení dodavatele o shodě v případech, kdy je žádoucí nebo potřebné, aby shoda předmětu se specifikovanými požadavky byla - bez ohledu na příslušné odvětví - potvrzena. Pro účely této části normy ISO/IEC 17050 může být předmětem prohlášení o shodě produkt, proces, systém managementu, osoba nebo orgán.

Tato část normy ISO/IEC 17050 nestanovuje žádné speciální předměty, kterých se prohlášení o shodě
týká. Pokud je to vhodné, pak může být místo sousloví "prohlášení dodavatele o shodě" použito sousloví "prohlášení o shodě".

Příklad prohlášení o shodě dle přílohy A ČSN EN ISO/IEC 17050-1:

 • Číslo prohlášení,
 • Název a adresu vydavatele
 • Předmět prohlášení
 • Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s požadavky konkrétních dokumentů, které dodavatel vypíše do seznamu, obsahujícího:

  • Číslo dokumentu
  • Titul
  • Vydání/Datum vydání

 • Doplňkové informace

  • Podepsáno jménem a z pověření koho
  • Místo a datum vydání

 • Jméno, funkce a podpis nebo jeho ekvivalent schválený vydavatelem prohlášení

Zkušební ústav a prohlášení dle ČSN EN 15 512

Prototyp regálového systému může být dodavatelem přezkoumán například zkušebním ústavem strojírenským při některé z vysokých škol (Kloknerův ústav v rámci Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze) nebo i STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM, S.P. na základě na našem území platné ČSN EN 15512+A1 - 2022 - Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce.

Odborný kurz

Více informací je součástí našeho odborného kurzu pro inspekční techniky regálových systémů, na který se můžete přihlásit na stránce kurzu ZDE.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.