ZMĚNY V DOPRAVĚ OD ZÁŘÍ 2009

Řidiči se musí připravit na velké změny v povinné výbavě. Od 15. září je účinná novela vyhlášky ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zatímco úlevy začnou platit okamžitě, na splnění nových povinností mají lidé čas až do začátku roku 2011.

Auta vyrobená po 15. září 2009 už nemusí vozit rezervní pneumatiku. Úleva platí i pro shodné typy aut, vyrobené ještě před tímto datem. Jestliže v autě nepovezou rezervu, musí řidiči mít sadu na zalepení pneumatik nebo (u nákladních aut nad 3,5 tuny) smlouvu s asistenční službou. Komplikovanější je situace u starších typů, které se již po 15. září nevyrábějí. Ministerstvo totiž nakonec nechalo rozhodnutí na výrobcích (automobilkách). Každopádně už nebude rezerva povinná, jestliže výrobce po 15. září dodává vozidla stejného typu na trh bez rezervních pneumatik. Přehledný seznam vozů, kde zůstane rezerva povinná, zatím není k dispozici ani na webu ministerstva dopravy a nemá jej ani dopravní policie. Za jízdu bez povinné rezervy přitom hrozí bloková pokuta až 2.000 Kč. Rezerva každopádně zůstane povinná u aut, u nichž je rezervní kolo součástí deformační zóny – typicky jde o auta s motorem vzadu, tedy starší škodovky. U aut, která už nemusí vozit rezervu, nebudou součástí povinné výbavy ani ruční zvedák (hever) a klíč na matky kol.

Automobily kategorie N1, tedy lehká užitková auta, nemusí mít od 15. září povinnou dělicí přepážku. Od 15. září už tedy nemusí ani starší lehké užitkové vozy jezdit s mřížkou oddělující prostor pro náklad od prostoru pro cestující. Povinná už nebude ani tmavá fólie na sklech zavazadlového prostoru. Pozor, i po vyjmutí mřížky zůstane vůz registrovaný v kategorii N1. A pokud byl po úpravě na „nákladní" omezen počet míst pro cestující jen na čtyři, nelze jej zpětně rozšířit znovu třeba na pět.

Od 15. září nemusí motocyklisté vozit náhradní žárovky. Naopak pro auta zůstávají žárovky součástí povinné výbavy. A to i přesto, že se původně uvažovalo o změně, hlavně kvůli značné náročnosti až nemožnosti výměny u některých nových aut bez pomoci specializovaného servisu.

Reflexní vestu dosud musí vozit jen profesionální řidiči (a také zaměstnanci na služební cestě). Nově bude povinná pro všechny řidiče, nicméně až od začátku ledna 2011. Původně se hovořilo o tom, že se stane součástí povinné výbavy už letos.

Nejpozději od 1. ledna 2011 musí být obsah lékárničky v souladu s novou vyhláškou. Novinkou je obrázkový a textový návod na poskytnutí první pomoci při autonehodě (obdoba slovenské Karty první pomoci). Povinnou součástí se nově stane také termoizolační fólie. Ta může chránit zraněnou osobu před prochladnutím, lze ji použít také jako podložku. Novinkou je také resuscitační maska.

Od 15. září platí novela vyhlášky o povinné výbavě automobilů, která výrazně mění i složení autolékárničky. Na doplnění však mají řidiči čas až do konce roku 2010. Nový obsah lékárniček je totiž povinný až od 1. ledna 2011.

Kdo by si chtěl pořídit novou lékárničku „poctivě" už od letošního 15. září, měl by nejspíš smůlu. Z ankety mezi náhodně vybranými lékárnami v Praze a Olomouci, kterou provedl server Aktuálně.cz, totiž vyplynulo, že je zatím neprodávají. Důvod? Jednak pozdní zveřejnění vyhlášky (ve Sbírce zákonů vyšla až 31. srpna), jednak dostatek času pro povinnou výměnu.

Co musí mít nově autolékárnička?

 • Obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2 )

 • Obvaz hotový s dvěma polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/ cm2)

 • Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960×1360×960 mm)

 • Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)

 • Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

 • Obinadlo škrtící pryžové (60×1250 mm)

 • Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek

 • Rouška plastová (20×20 cm,tloušťka 0,05 mm)

 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

 • Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka 15 cm

 • Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200×140 cm

 • Leták o postupu při zvládání dopravní nehod

(množství kusů jednotlivých položek se liší podle velikosti lékárničky)

"Příloha č. 14 Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel včetně vzoru letáku o postupu při zvládání dopravní nehody

1. Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

Zdravotnický materiál množství (ks)
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem 1
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm 2 )
b) Obvaz hotový s 2 polštářky 1
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm 2 )
c) Šátek trojcípý (z netkaného) textilu 1
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
d) Náplast s polštářkem 3
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
e) Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1
f) Rouška resuscitační 1
g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1
h) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1

2. Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

Zdravotnický materiál množství (ks)Velikost lékárničky I. II. III.

a) Obvaz hotový s l polštářkem 3 5 10
(šíře nejméně 8 c m, savost nejméně 800g/cm 2 )
b) Obvaz hotový s 2 polštářky 3 5 10
(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm 2 )
c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu 2 3 6
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
d) Náplast hladká cívka 1 2 4
(velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)
e) Náplast s polštářkem 6 12 18
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
f) Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm) 1 3 5
g) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem
schválená jako zdravotnický prostředek 1 2 4
h) Rouška plastová (20 x 20 cm,tloušťka 0,05 mm) 1 2 4
i) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4
j) Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě
se zaoblenými hroty - délka 15 cm 1 1 1
k) Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 1
1) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1 1 1

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.

3. Vzor letáku o postupu při zvládání dopravní nehody

POSTUP PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY

Zajištění místa nehody:
zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj
umístit trojúhelník před místem nehody
vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost

Život zachraňující úkony:

zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo
zakrytí pronikajícího poranění hrudníku
šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti
rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných

Volání zdravotnické záchranné služby:
Záchranka 155, Policie 158, Hasiči 150, Tísňové volání 112

sdělit co se stalo, popsat charakter nehody, co nejpřesněji určit místo nehody,
uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu,
sdělit své jméno a číslo telefonu

Vyšetření:
pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,
poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.), případně reakci na oslovení
pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.


Vyprošťování:
jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným,
nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace),
vyproštění provádět co nejšetrněji,
pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky


Bezvědomí:
riziko udušení zapadlým kořenem jazyka, z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy), je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic


Oživování (resuscitace):
zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytinu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min


Úrazový šok:
nejčastější příznaky šoku jsou slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost


Zábrana šoku:

protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění,
zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty
nepodávat žádné léky, nedávat pít


Autolékarnička
Typizovaná autolékárnička


Vzorová karta první pomoci - zdroj www.cervenykriz.eu (strana 1)


Vzorová karta první pomoci - zdroj www.cervenykriz.eu (strana 2)

Oproti původním úvahám se novou součástí povinné výbavy nestane hasicí přístroj. Zůstane povinný jen v autobusech. Nově není nutností ani ve vozech taxislužby.

Doporučenou, nikoliv však povinnou výbavou osobního automobilu je například: tažné lano, hasicí přístroj, reflexní vesta, pracovní rukavice, bateriová svítilna, měřič tlaku vzduchu, startovací kabely, voda (nejlépe destilovaná) apod.

Pokud se s autem chystáte do zahraničí, zjistěte si povinnou výbavu automobilu v zemi do které pojedete. Povinná výbava není v Evropě ve všech zemích zdaleka stejná a mohla by vás nesprávná výbava auta stát nepříjemná eura navíc.Karta první pomoci – použitý zdroj: www.cervenykriz.eu

jeden komentář ke článku “ZMĚNY V DOPRAVĚ OD ZÁŘÍ 2009”

 1. Petra S. napsal:

  Velmi pekny clanek.

  Dekuji za hezke shrnuti a take „vypichnuti“ zmen ve vyhlaskach.

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.