Víte, koho si platíte v BOZP a PO? Z pohledu soudního znalce.

Určitě nevíte, protože pak byste nedopadli jako jedna rodinná firma v Praze.

V březnu tohoto roku jsme začali spolupracovat s výrobní společností střední velikosti. Důvodem spolupráce bylo ukončení činnosti původního podnikatele, údajně dokonce znalce v požární ochraně, který zajišťoval oblast BOZP a PO asi 10 let a (ne)zaslouženě odešel na odpočinek. Odborná způsobilost podnikatele v BOZP v prevenci rizik nebyla nikde v dokumentaci doložena.

Pokud začínáme spolupracovat s novým právním subjektem a přebíráme odpovědnost za BOZP a PO, v úvodu musíme provést audit nebo přímo Prověrky BOZP, abychom zhodnotili všechny úseky provozované činnosti a statutárnímu orgánu mohli předložit výsledek stavu, za který bohužel zákonně v naší vlasti odpovídá právě on. V tomto případě u pražské společnosti byl výsledek víc než zdrcující. Ani v BOZP a ani v PO nebylo nic v souladu s právními požadavky!

Pana podnikatele mě asociuje dnešní zpráva ve sdělovacích prostředcích (např. http://www.novinky.cz/krimi/332576-vezen-na-uteku-se-stal-ekonomem-muzea-v-praze-a-vyvedl-z-nej-miliony.html), kdy Vladimír Prokop, odsouzený v prosinci 2009 na sedm let do vězení a zpronevěru deseti miliónů korun Českobratrské církve evangelické, utekl z vězení v Hradci Králové vloni v létě. Policie po něm pátrá od 29. června. Konkurz na místo ekonoma v zemědělském muzeu vyhrál pod jménem Libor Liška, podle ředitelky muzea Evy Balaštíkové se prokázal jako vystudovaný inženýr ekonom. Ředitelka zavolala policii, když se dozvěděla o vyvádění peněz z účtů muzea. Deset miliónů je podle mluvčího muzea Hynka Jordána asi třetina rozpočtu muzea. Policistům se Prokop vysmekl při zatýkání ve své kanceláři a přes několik expozic, rekonstruovaný sál a nouzovým schodištěm uprchl z budovy. Ujel v taxíku, nasedl do něj naproti sídlu ministerstva vnitra, vedle kterého má muzeum na pražské Letné budovu.

Neuvěřitelné, leč pravdivé, a v našem státě možné. A teď prosím pozor, takových to podvodníků, ať s nějakým dokladem nebo bez něho, se vyskytuje i v oboru BOZP a PO spousta. Když si spočítám, že ona důvěřivá pražská firma vyplatila v dobré víře, že má na své straně odborníka, onomu podnikateli za 10 let částku 10.000,-Kč měsíčně, tedy celkem 1.200.000,-Kč, musím se za náš ?stav? hluboce stydět.

 Na druhou stranu je tady ale poučení pro všechny ostatní zaměstnavatele, aby byli obezřetní při výběru kvalitního OZO v prevenci rizik a požární ochraně, požadovali doložení relevantních osvědčení a dokladů o absolvování příslušné střední nebo vysoké školy, praxe, referencí a ukázky jeho prací. V žádném případě nesmí být rozhodující cena, protože ta o kvalitě výkonů a znalostí nic nevypovídá!

Protože nás tento neutěšený stav v BOZP a PO velmi trápí, rozhodli jsme se uspořádat 4.6.2014 pro zaměstnavatele, ředitele, manažery a další řídící zaměstnance, do jejichž působnosti spadá řízení bezpečnosti a požární ochrany, pilotní intenzivní kurz, ve kterém se mimo jiné dozví, jak mají OZO v PR a PO řídit a kontrolovat.  Podrobnosti jsou k dispozici zde.

16 komentářů ke článku “Víte, koho si platíte v BOZP a PO? Z pohledu soudního znalce.”

 1. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Hezkou sobotu, paní Zdeňko, ano, taková školení provádíme jak pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance tak i vedení firem. Protože je o toto „moderní a stylové školení“ velký zájem, jako o extermí audity a prověrky BOZP, pokusím se v co nejkratší době zde na našem webu popsat, jak školení probíhá, kolik stojí a jaké jsou výstupy a ohlasy na něho. Pokud byste měla o jakékoliv školení zájem, můžete mě kdykoliv kontaktovat. Děkuji Vám za Váš zájem. JM

 2. Zdeňka napsal:

  Od známé jsem se dozvěděla, že provádíte školení i ve fyrmách, za jakých podmínek, dojezd, cena, certifitát a podobně. děkuji.

 3. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Vážení přátelé, dne 8.8.2008 se stalo neštěstí s pádem mostu ve Studénce, kde zemřelo 8 lidí. Jako znalec stavbu posuzoval kolega Vladimír Burda, který zjistil mimo jiné mnohá pochybení koordinátorů BOZP, orientačně si můžete hlavní myšlenky jeho posudku přečíst na http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/97989/kauza-studenka-podle-znalce-chyboval-koordinator-stavby.html.

 4. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Hezký den, paní Aleno, podrobně jsem se seznámila s Vaším dotazem a pokusím se odpovědět.

  Vedení dokumentace elektronicky:
  Já sama nemám s elektronickou podobou vedení dokumentace žádný problém. Většina našich firem vede tzv. „vnitřní předpis“ v různých oblastech (tedy i podle §349, ZP) v elektronické podobě na podnikovém portálu, intranetu a podobně. Podmínkou ale je, aby měli všichni zaměstnanci k těmto dokumentům přístup a mohli jeho přečtení (seznámení) podepsat tzv. „interním elektronickým podpisem“ platným a nastaveným v rámci firmy. Tento je dostatečně průkazný a dokladovatelný i kontrolním orgánům. Nejedná se o „klasický elektronický podpis“ používaný v úředním styku. Samozřejmě musíte mít od všech seznámení (elektronickým podpisům) doklady archivovány (na různých nosičích) po dobu 10ti let. Ale to už v dnešní době není problém. Pouze u prováděného školení o BOZP, PO a ŽP bych doporučovala vést klasické prezenční listiny i s podpisy zaměstnanců, tematické plány, testy a podobně v listinné podobě.

  Většina kontrolních orgánů (OIP, HZS) jsou ještě „ze staré školy“ a s elektronickou podobou nejsou moc kamarádi. Proto i ten názor paní z ministerstva. Nicméně doba jde kupředu, a nikde, ani v zákoníku práce, není uvedeno, že musí být dokumentace vedena jen v tištěné podobě. Je tam uvedena povinnost vydat předpis písemně…, a ten vydán je, protože je dostupný písemně (ne ústně) na PC.

  Odborná literatura:
  Tyto názory samozřejmě znám a výtky také. Bohužel obor BOZP může v naší republice dělat každý a podle toho to tak vypadá. Je pravda, že jsme se chtěli od různých „profesionálů“ a „specialistů BOZP“ oddělit, protože jejich rádoby odborné názory nemají se skutečnou realitou moc společného. Pokud jste četla poslední číslo časopisu BHP 6/2014, jsou tam právě příklady z praxe, ale ne vždy s panem Šenkem souhlasím. Jako znalec mám názor jiný. Pan Šenk není právník ani znalec. Jak jsem říkala na kurzu, kdo nikdy nestál před soudem a neobhajoval svůj znalecký posudek pod palbou útoků ze strany soudců, státních zástupců, advokátů, obviněných a poškozených, nemůže o nějaké profesionalitě v BOZP vůbec uvažovat. Já se dívám na každý případ pohledem soudního znalce a předbíhám kroky, které by mohly nastat v různých variantách. Proto, jestli Vám mohu doporučit, pročítejte si různé názory a příklady z praxe, ale udělejte si vždy vlastní názor nebo si ho ověřte v právních předpisech. Ani podle NOZ nelze veřejně „plácat svoje názory a rady“, protože ten, kdo to dělá, se jednoho krásného dne může také ocitnout na „lavici obžalovaných“ za špatnou radu. Výklad právních předpisů může dělat pouze soud.

  Paní Aleno, jsem moc ráda, že máte o náš obor takový zájem. Kdybyste potřebovala do budoucna znát na něco můj názor, ráda Vám odpovím. Držím Vám palce ve Vaší práci.

  Jana Maturová

 5. Alena napsal:

  Vážená paní doktorko,
  zúčastnila jsem se Vámi lektorovaného semináře o trestně právní odpovědnosti v oblasti BOZP a dovoluji si využít Vaší nabídky posluchačům (snad jsem to takto správně pochopila) o možnosti poskytnutí rady. Bohužel zatím nemám vhodné foto týkající se porušení bezpečnostních předpisů, které bych Vám na oplátku poslala.

  1. dotaz: Nejsem si jista, které všechny „směrnice“ upravující oblast BOZP ve firmě by měly být zahrnuty pod tzv. Vnitřní předpisy podle § 305 ZP a tedy by měly být vydány písemně (myslím tím ne pouze elektronicky) a archivovány 10 let. Jde mi o dokumentaci popisující např. fungování systémů zajištění pracovnělékařské péče o zaměstnance, provádění školení o právních a jiných předpisech BOZP, vyhledávání a hodnocení rizik při práci a stanovení příslušných opatření k jejich minimalizaci, postupů následujících po vzniku úrazu, registr rizik a souvisejících opatření, pracovní řád společnosti, která nemá povinnost ho vydat dle odst. 2 § 306 ZP, MPBP atd.

  2. dotaz: Snažím se učit se od zkušenějších kolegů na seminářích, z literatury i na „osvědčených“ webových stránkách, ale nejsem si zcela jista, které informace a od koho lze bez větších obav převzít. Uvítala bych v této věci od Vás jakoukoli radu. Např. uvažuji o koupi knihy Prac. úrazy v judikatuře od Z. Šenka, ale před časem byl zmíněný autor tvrdě kritizován tzv. profesionály (nebo „profesionály“?) na portále BOZP info…

  Omlouvám se za přílišnou rozvláčnost, v některých věcech mi dělá problém vyjádřit se stručně. Seminář o trestně právní odpovědnosti byl pro mě zajímavý a přínosný, znala jsem Vás do té doby jen z internetu a byla jsem, přiznám se, na Vás dost zvědavá, no a nebyla jsem rozhodně zklamaná.

  Děkuji za případnou odpověď.

 6. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Hezký den, pane Jaroslave, děkuji, a pokusím se ze svého pohledu alespoň zkráceně popsat „ty nedozírné následky“. Nevím, zda pracujete v oblasti BOZP, protože bych to měla snazší. Zaměstnavatel má zejména podle ust. § 103, odst. 2 a 3, zákona č. 262/2006 Sb., v PZ (zákoník práce) zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Dále má zaměstnavatel za povinnost určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno nebo musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

  Záleží tedy na zaměstnavateli, jak si „subjektivně“ tyto povinnosti vyloží. Bohužel, pokud by došlo k ohrožení zdraví nebo životů zaměstnanců, vyzvou orgány činné v trestním řízení, státní zástupci nebo soudy, znalce (v oboru bezpečnosti práce), aby ve svém znaleckém posudku zhodnotil, zda zaměstnavatel splnil všechny povinnosti k zajištění prevence rizik. Podle zákona č. 40/2009 Sb., v PZ (trestní zákoník), může být zaměstnavatel nebo vedoucí zaměstnanci či zaměstnanci, podle rozsahu obvinění, odsouzení za porušení povinností vyplývajících z jejich pracovních povinností nebo za porušení předpisů v oblasti bezpečnosti práce až na 12 let. Dále může podle zákona č. 89/2012 Sb., (NOZ) požadovat poškozený a jeho rodina náhradu škody, která může být i několik desítek milionů. A toto si bohužel téměř žádný ze zaměstnavatelů a zaměstnanců neuvědomuje a nebo nepřipouští. To byla ta horší varianta.

  Ta lepší varianta je, že zaměstnavateli bude uložena podle zákona č. 251/2005 Sb., v PZ (zákon o inspekci práce) pouze pokuta do výše až 2 milionů.

  Nicméně obě varianty mohou být uplatněny i současně. A to je ta třetí a nejhorší varianta.

  Snad jsem Vám pomohla trochu se v dané problematice.

  Jana Maturová

 7. Jaroslav napsal:

  Moc pěkně jste to napsala, paní doktorko, o tom školení. Opravdu jde spíše o průřez a opakování. Ale jednu věc, co jste napsala, nechápu: „trestně právní následky budou nedozírné“. Jak to mám chápat? Děkuji za odpověď.

 8. Jaroslav Běloch napsal:

  Moc pěkně jste to napsala, paní doktorko, o tom školení. Opravdu jde spíše o průřez a opakování. Ale jednu věc, co jste napsala, nechápu: „trestně právní následky budou nedozírné“. Jak to mám chápat? Děkuji za odpověď.

 9. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Vážení přátelé, dnes jsem dostala velmi zajímavý blog od pana Karla Wágnera o samovznícení v nemocnicích u nás i ve světě. Určitě, zejména Vy, kteří pracujete ve zdravotnictví, jeho obsah uvítáte: http://karelwagner.blog.idnes.cz/c/418243/Samovzniceni-v-nemocnicich.html

 10. Handlovka napsal:

  Děkuji za velmi vyčerpávající odpověď. ještě to tedy promyslím, chce to oprvdu zvážit pro a proti a je fakt, že cena v naší firmě hraje opravdu dost velkou roli ale stějně tak i kvalita.

 11. online napsal:

  děkuji za velmi vyčerpávající odpověď. ještě to tedy promyslím, chce to oprvdu zvážit pro a proti a je fakt, že cena v naší firmě hraje opravdu dost velkou roli ale stějně tak i kvalita

 12. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Hezký den, dívala jsem se již na různé nabídky e-learningového školení jak z BOZP, tak PO. Na trhu je opravdu velké množství firem, které tuto formu školení nabízí. Bohužel, mnozí nemají dostatečné vzdělání a zkušenosti v obou oblastech a za nabídkou vidí jen podnikatelský zisk. Můj názor a názor ověřený i u SÚIP a GŘ HZS je ten, že e-learning se může použít jako prvotní seznámení pro úvod do dané problematiky. Nicméně, pokud se vrátím k základním právním předpisům na úseku BOZP a PO, není zde nikde uvedeno, že zaměstnavatel „posadí zaměstnance k PC a spustí mu obecné školení, kde si zaměstnanec opět v obecné podobě procvičí znalosti formou testu“, a tím splní zaměstnavatel všechny své zákonné povinnosti. Naopak, jak v BOZP, tak i v PO je povinnost provádět školení na místní podmínky a seznamovat zaměstnance s BOZP a PO na pracovišti. Pokud bych měla já, jako znalec v oboru bezpečnost práce a požární ochrana hodnotit toto školení z pohledu legislativy, vždy bych musela na žádost soudu, státních zástupců, kriminální policie nebo advokátů, uvést, že pouze školení provedené obecným e-learningem zakoupeným v e-shopu bylo nedostatečné, neprůkazné a nebylo provedeno na místní podmínky daného právního subjektu. Zaměstnavatel by v tomto případě porušil jak Zákoník práce, tak Zákon o PO.

  V některých našich velkých firmách má zaměstnavatel nastavené školení kombinovanou formou, což je v naprostém pořádku. Toto školení tvoří jako e-learnig sám zaměstnavatel prostřednictvím OZO v PR a PO, a dále školení provádí na místní podmínky všichni vedoucí zaměstnanci.

  Pročetla jsem si nabídku školení http://www.skolenizamestnancu.cz/skoleni-pro-stavby.html, kdy průměrná délka školení je 45 minut. Z pohledu dnešní legislativy je tento čas jakýmsi zřejmě průřezem právních předpisů, protože oblast stavebnictví a zejména koordinátorů je tak rozsáhlá, že ani pomalu měsíční školení a praktický výcvik neobsáhne všechny povinnosti, které musí „stavebník“ znát. Chápu, že i cena cca 50,-Kč za kurz je lákavá, nicméně v konečném součtu, jak už to bývá neušetříte a trestně právní následky budou nedozírné. Chce se to jen správně rozhodnout. Držím palce.

  S pozdravem Jana Maturová

 13. Handlovka napsal:

  Děkuji za velmi přísný článek, práve uvažuji nad tím, že vyzkouším BOZP kurz online tento – …koordinatori-bozp.cz/cs/sluzby#tabs-2 ale přesně taky váhám…nemáte někdo zkušenost?

 14. online napsal:

  děkuji za velmi přínsný článek, práve uvažuji nad tím, že vyzkouším BOZP kurz online tento – http://www.koordinatori-bozp.cz/cs/sluzby#tabs-2 ale přesně taky váhám…nemáte někdo zkušenost?

 15. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Hezký večer, pane Vondruško, identitu našich klientů pochopitelně chráníme, ale můžete mi věřit, že všechno, co zde uveřejňujeme, je pravda, a vychází z našich poznatků z praxe. S firmami jako byla ta pražská, se setkáváme téměř vždy, když nás osloví zaměstnavatel, abychom provedli audit na práci jejich smluvní OZO v prevenic rizik nebo požární ochraně. Neštěstím zaměstnavatelů je, že si myslí, že když se někdo prohlašuje za odborníka, také odborníkem je. Doporučuji Vám si pročíst mé předcházející příspěvky, kde doporučuji, na co mají zaměstnavatelé klást důraz při hledání odborně zdatné OZO v PR a PO.

 16. A. Vondruška napsal:

  Přečetl jsem si o vašem kurzu pro vedení společností. Asi máme problém jako mnozí, seč nevíme, kdo nám co a jak v potřebné kvalitě zajišťuje. Jméno té firmy asi nezveřejníte, ale jak zjistím, kdo je a kdo neí dobrý?

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.