Zřícení regálů v Bezděčíně

Ve čtvrtek 19.6.2014 se ve skladové hale CTParku Mladá Boleslav, kde sídlí firmy Faurecia a DHL, zřítila část zdi. Podle dostupných informací došlo i ke zřícení skladových regálů, které měly být přetíženy autobateriemi. Kyselinou sírovou, která z nich měla vytékat, byl údajně zasažen jeden zaměstnanec. Postižený zaměstnanec, který zde pracoval na vysokozdvižném vozíku, měl podepsat negativní revers a odmítl odborné zdravotnické ošetření. Ostatním zaměstnancům skladu, kteří byli v té době na svačině, se nic nestalo.

Příčiny zřícení regálů šetří kriminální policie jako obecné ohrožení, s určitostí se na zjišťování příčin pádu stěny a regálů bude z hlediska BOZP podílet OIP pro Středočeský kraj a pravděpodobně i soudní znalec z oboru BOZP.

Předběžně vyčíslená škoda je ve výši několika set milionů korun, kdy byly poškozeny třičtvrtiny haly a velké množství skladovaných výrobků.

Zřícení regálů

Zřícení regálů

(Zdroj např. http://boleslavsky.denik.cz/nehody/hruza-v-bezdecine-se-zritil-kus-haly-a-zasypal-dva-lidi-20140619.html, http://www.novinky.cz/krimi/339845-v-mlade-boleslavi-se-zritil-strop-skladu-z-ulozenych-autobaterii-vytekla-kyselina.html).

Pro odborníky i laiky v oblasti BOZP  se nabízí mnoho nezodpovězených otázek:

 • Jak byla skladovací hala navržena z hlediska statiky?
 • Užívala se skladovací hala přesně k účelu, ke kterému byla zkolaudována?
 • Kdo instaloval do skladovací haly regály ? pronajímatel nebo uživatel?
 • O jaké regály se jednalo ? byly nové nebo již dříve používané?
 • Byl pro skladování akumulátorových baterií a ostatního zboží zvolen správný typ regálu?
 • Byly regály nainstalovány ve skladovací hale bezpečně z hlediska BOZP a kdo jejich instalaci prováděl?
 • Zajistil zaměstnavatel pravidelné inspekce regálů oprávněnou osobou s potřebnými znalostmi ve smyslu ČSN EN 15 635?
 • Vypracoval zaměstnavatel k provozu regálů a skladu požadovanou dokumentaci v souladu s právními předpisy na úseku BOZP včetně zavedení systému pro inspekce a údržbu regálů?
 • Nemohlo ke zřícení regálů dojít v souvislosti s činností vysokozdvižného vozíku?
 • Jak zajišťoval zaměstnavatel proškolení zaměstnanců z hlediska BOZP pro práci ve skladu a při používání skladovacích zařízení?
 • Proč se zaměstnanec, který byl vyprošťován z pod zřízených regálů nenechal preventivně odborně prohlédnout? Proč podepsal negativní revers?
 • Byla oblast prevence rizik dostatečně zajištěna odborně způsobilou osobou?

A MŮJ ZÁVĚR ? DODRŽUJTE PROSÍM VŠECHNY POVINNOSTI UKLÁDANÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZAMĚSTNAVATELI NA ÚSEKU BOZP. TATO HAVÁRIE NEMĚLA ZA NÁSLEDEK PRAVDĚPODOBNĚ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ A ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC NEZEMŘEL. NICMÉNĚ ŠKODY A NÁSLEDNÉ PROBLÉMY BUDOU NEDOZÍRNÉ. ZNÁTE TO Z NAŠICH KURZŮ O KONTROLE REGÁLŮ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM.  ;)

5 komentářů ke článku “Zřícení regálů v Bezděčíně”

 1. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Hezký večer, paní Moniko, zrovna nedávno jsme si s kolegyní z Moravy povídaly o průběhu jedné kontroly z OIP, a máte naprosto podobné zkušenosti, byť jste z druhého konce Česka. Nevím, jak vedoucí zaměstnanci na OIP a SUIP instruuí své zaměstnance na základě Kodexu státních zaměstnanců, jak se mají při státní kontrole chovat, ale zdá se, že dobré mravy některým úředníkům nic neříkají. Samozřejmě to není žádná novinka, já sama se s podobným chováním občas setkávám už 20 let. Snad bych Vám doporučila obrátit se na SUIP, ale výsledek je podle mých zkušeností nejistý:)
  Vydržte, třeba nastoupí nový směr vaši vnuci a pravnuci.

 2. Monika WITT. napsal:

  Přečetla jsem si o zřícení regálů v Bezděčíně, a něco málo jsem viděla v TV. Byla jsem i na vašem kurzu ke kontrole regálů, a tak mohu říci, že provozovatelé zanedbali své povinnosti. Málokdo ví, co se musí kolem regálů vést a kontrolovat.
  Ale o jiném, ve vašem komentáři k panu Sbodovi máte pravdu, že OIP je nesoudný a na kontrolách se snaží vnutit do firmy své rodinné příslušníky a známé. Začíná to slovy: vím o jednom dobrém externistovi, který by vám to tu dělal. A pak zjistíte, že manželka má firmu na BOZP a PO, a syn si právě udělal OZO. A toto musíme živit. Myslela jsem, že mladá generace bude jiná, ale není, převzala všechny neřesti od svých rodičů.

 3. Pád regálů v Bezděčíně napsal:

  Přečetla jsem si o zřícení regálů v Bezděčíně, a něco málo jsem viděla v TV. Byla jsem i na vašem kurzu ke kontrole regálů, a tak mohu říci, že provozovatelé zanedbali své povinnosti. Málokdo ví, co se musí kolem regálů vést a kontrolovat.
  Ale o jiném, ve vašem komentáři k panu Sbodovi máte pravdu, že OIP je nesoudný a na kontrolách se snaží vnutit do firmy své rodinné příslušníky a známé. Začíná to slovy: vím o jednom dobrém externistovi, který by vám to tu dělal. A pak zjistíte, že manželka má firmu na BOZP a PO, a syn si právě udělal OZO. A toto musíme živit. Myslela jsem, že mladá generace bude jiná, ale není, převzala všechny neřesti od svých rodičů.

 4. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Hezký den, pane Svobodo, mluvíte mi z duše, kdybychom měli opravdu plnit všechno, co nám přikazují právní předpisy, tak nebudeme dělat nic jiného než zpracovávat „papíry“ a „školit zaměstnance“, kteří ale vlastně nebudou zaměstnanci, protože pro samé příkazy, zákazy a nařízení, nebudou moci ani sami pracovat:) A z čeho budou potom placeni úředníci?
  Všechno má nějaké své rozumné meze, které musí ctít jak zaměstnavatel, zaměstnanci, tak i státní orgány. Problémy si děláme sami sobě navzájem. Bohužel někteří zaměstnavatelé nechtějí z BOZP zajišťovat téměř nic a BOZP je pro ně „mrtvá činnost“, a naopak někteří inspektoři se v práci seberealizují tím, že ničí i poměrně dobře zavedené firmy v oblasti BOZP.

 5. Pavel Svoboda napsal:

  Teda když si čtu co všechno by měl podnikatel/firma splnit jen aby mohl něco dát do regálu, tak nechápu jak je možné, že jsme tu všichni neumřeli hlady.

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.