ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2024

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2024

Vážení a milí klienti, drazí přátelé a známí, návštěvníci našeho webu,

závratnou rychlostí, jako všechno v našem hektickém životě, se blíží úžasný nový rok 2024. Nejen, že byla 24 mým šťastným číslem už od základní školy, ale i u maturity a u státnic jsem si vytáhla otázku 24. V neposlední řadě mám v tento den svátek, a i podle kalendáře bylo toto číslo vždy úspěšné.

Chci věřit, že i oblasti BOZP a PO přinesou jen a jen pozitivní situace a legislativní změny.    

Například novelizace znaleckého zákona míří do mezirezortního připomínkového řízení, kterou tam odeslalo Ministerstvo spravedlnosti:

„Návrh zákona je zpracován mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023. Rád bych zdůraznil, že novelizace vzniká na základě „volání praxe". Proto je třeba zákon upravit tak, aby všechno mohlo dobře fungovat, vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav a dodává: „Díky předkládané novelizaci tedy dojde k odstranění hlavních aplikačních problémů koncepčně nové znalecké právní úpravy, která je účinná od ledna 2021. Novela má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2025. V neposlední řadě dojde novelizací také k zefektivnění činnosti Ministerstva spravedlnosti, a to při zajištění agendy licencování znaleckých subjektů a při výkonu dohledu".

Sláva, konečně!!! Zvítězil zdravý rozum.

Novinky

Zrušení časového omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – fyzických osob zapsaných do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona o znalcích a tlumočnících (dále jen „předchozí právní úprava").

Zrušení povinného pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti u znalců – fyzických osob.

Dílčí změny podmínek složení vstupní zkoušky znalce.

Prodloužení lhůt pro zápis povinných údajů ze strany znalců do informačního systému evidence posudků na 30 dnů; v případě údaje o vyúčtovaném a přiznaném znalečném až na 90 dnů (dosud 5 pracovních dnů).

Odborná způsobilost v PR a u koordinátora BOZP na staveništi

Horší je to však v oblasti prevence rizik. Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo diskusi nad možnou novelou zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nejde však v současné době o návrh zákona, který by byl či je v připomínkovém řízení, ale pouze o první diskusi nad možným zněním některých ustanovení zákona. 

Připravuje se i povinnost průběžného vzdělávání. A to v rozsahu 20 hodin za rok, přičemž každý kurz nebo seminář má trvat nejméně 4 vyučovací hodiny. A to samozřejmě i vedle absolvování zkoušky z odborné způsobilosti 1x za 5 let.

A teď by mě opravdu zajímalo, koho je aktualizační a specializační vzdělávání na výkon odborné způsobilosti v rozsahu nejméně 20 hodin ročně opět lobby. A byla bych ráda, kdyby se zde objevila i konkrétní jména, která tak za nějaké dovzdělávání u určité oborové skupiny znovu lobují. Pokud bude tento návrh skutečně akceptován, žádám, aby v zákoně bylo upraveno i to, že absolventi FBI, kombinovaného a bezpečnostního zaměření, VŠB-TUO nebudou tímto paskvilem zatíženi, neboť mají již příslušné odborné vzdělání zakončené státní či doktorskou zkoušku. Rovněž tak soudní znalci z oboru BP. Sama mám inženýrské a doktorandské vzdělání v oboru a jsem soudním znalcem, a přesto se musím jít každých 5 let, a letos jsem byla již po čtvrté, nechat přezkoušet lidmi, kteří mohou mít pouze jakékoliv středoškolské vzdělání? Už se prosím ve všech různých komisích vzpamatujte a žijte reálný život. Doporučuji se podívat do jiných oborů, kde nic podobného není uzákoněno, a přesto fungují normálně, nebo si vzít příklad z MS ČR😊

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.