Udáváme směr v BOZP a PO

V roce 1991, v období velkých změn na trhu práce, jsme přijali v naší firmě závazek zlepšit celkovou úroveň v oblasti BOZP a PO. Naším cílem bylo přiblížit BOZP a PO v republice vyspělým západním zemím. Podařilo se nám to? Ano i ne. Zlatá 90. léta  dávala naději, že vývoj ochrany zdraví a životů bude na prvním místě u všech zaměstnavatelů. Do České republiky jsme přivedli zahraniční podnikatele a pořádali jsme mezinárodní konference a semináře. Bohužel, pak přišly špatné roky, a po nich v novém tisíciletí ještě roky horší, administrativní. Byrokracie, centralizace, dotace, korupce, nárůst státní správy, vyžadování plnění mnohdy nesmyslných požadavků, období auditů (QMS, OHSAS, EMS...). Rozbujení státního i soukromého aparátu mělo za následek odčerpání finančních prostředků, které by mohly být použity na zajištění BOZP a PO u zaměstnavatelů.

Přesto se nevzdáváme. Společnými silami vlastních odborníků a konzultantů jsme vytvořili pro naše smluvní partnery systém na zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, který je chrání před postihem. Velmi nás těší, že za 23 let práce nebyla žádnému z našich klientů udělena pokuta za neplnění povinností v oblasti BOZP nebo PO, kterou jsme pro ně zajišťovali.

Ve většině případů poskytujeme bezplatné poradenství do 24 hodin. Naši čtenáři si již zvykli, že se na nás mohou obrátit s jakýmkoliv dotazem. Většina těchto dotazů je vysoce odborná a specifická, přesto naši pracovníci neváhají věnovat každému dotazu i svůj osobní volný čas.

Paní ředitelka, doktorka Maturová, se stala 1. místopředsedkyní představenstva sekce BOZP a PO, Komory soudních znalců. Již tento vysoký post dává naší firmě legitimní právo vstupovat do dění v oblasti BOZP a PO a komunikovat na nejvyšší odborné úrovni se všemi dotčenými státními orgány v naší republice.

Jako první jsme v ČR začali odbornou přednáškovou činnost formou speciálních vysoce profesionálních technických kurzů ve spolupráci se vzdělávacím střediskem ROVS-Rožnovský vzdělávací servis, s.r.o., například pro kontrolu regálů vlastním zaškoleným zaměstnance, kontrolu žebříků a ocelových konstrukcí vlastním zaměstnancem, kontrolu manipulačních prostředků vlastním zaměstnancem, a nebo trestně právní odpovědnost v BOZP a PO.

Velmi nás proto potěšil průzkum MPSV, že zaměstnavatelé a zaměstnanci již nemají zájem o různé levné kurzy v opakujících se tématech, ale požadují kurzy a školení specifické s přínosem pro jejich činnost, s odborně zdatným lektorem v BOZP, PO a životním prostředí, za které jsou ochotni vydat větší finanční náklad.

Je nám ctí, pokud odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně najdou v naší práci a na našich webových stránkách „inspiraci“, jak zlepšit stav v BOZP a PO ve své působnosti. Nicméně je tu také odvrácená strana mince v podobě konkurenčního boje. Podle mého oblíbence Jonase Ridderstrala si v životě  můžete vybrat jednu ze dvou cest: Buď budete napodobovat jiné nebo si vytvoříte vlastní budoucnost. Konkurence se, díky absenci kvality, logicky musí podbízet cenou, čímž opět snižují vysoký standart, který jsme nastavili. A jsme opět na počátku, kdy BOZP a PO může v této republice nabízet každý. Takže posun celého oboru je nejvíce podoben pověstnému Sisyfovskému valení kamene do kopce.

Na závěr bych ráda vyjádřila pozitivní informaci pro všechny naše věrné čtenáře, že přes výše uvedená negativa se udávání směru v našem oboru nevzdáváme, protože jsme si jej vybrali za svůj "profesní kříž". I nadále se na nás můžete obracet se svými dotazy a těšit se na další témata, která pro váš profesní rozvoj budou zajímavá. Jedno staré přísloví praví, že "napodobování je nejvyšší formou lichotky", takže děkujeme konkurenci za poklonu. ;)

Pokud máte námět na další téma, napište nám.

6 komentářů ke článku “Udáváme směr v BOZP a PO”

 1. Natalia Schwarz napsal:

  Vážený pane inženýre, ráda bych dodala něco k Vašemu příspěvku pozitivnějšího. Neuvěřitelné je, že i pracovní úřady platí uchazečům o zaměstnání rekvalifikační kurzy v PO a prevenci rizik. V oblasti, kde jde o ochranu života a zdraví a spadá pod přísnou kontrolu státních orgánů, je to něco nevídaného i v EU. Ale takový jsme národ, pro některé činnosti potřebujete 10 razítek, pro některé jen 6 tisíc za zkoušku.
  Proto se i paní doktorka Maturová snaží, aby tento obor měl ve společnosti své uznávané postavení. Všechno ale trh a zákonodárci nevyřeší, protože zaměstnavatelé mnohdy neřeší, na rozdíl např. od Velké Británie, kdo jim bude tuto oblast zajišťovat. Bohužel…, bohužel. NS

 2. Ing. Pavel napsal:

  Vážení, s tím napodobováním máte pravdu. Dnes si každý myslí, že se uživí jako „bezpečák“ a sám nemá vlastní představu co vůbec má nebo nemá dělat. Kdo nebystudoval skutečnou odbornou školu a 5-6 let se nezabýval vědními obory, které se k této činnosti vztahují, nemá v tomto oboru co pohledávat. Rychlokurz „letem světem“ a zfalšovaná praxe z něho „profesionála“ a „specialistu“ přes noc neudělají. A jak píšete, tak tito podnikavci kopírují, opisují, opičí se, plameně hovoří a diskutují a do společnosti vnáší jen zmatek. Bohužel u nás je dovoleno všechno, i plagiátorství a tak jim nic nebrání parazitovat na tvrdé práci druhých. Ve skutečném kapitalismu by se vůbec neuplatnili.

 3. Natalia Schwarz napsal:

  Vážený pane Slováku, velmi nás těší Váš zájem o naše kurzy. Druhé pololetí máme prozatím „otevřené“, ale Váš nápad s vyhrazeným technickým zařízením a trestní odpovědností nás velmi zaujal. Je to oblast, která je často mylně vykládána a zejména zaměstnavatelé těžce chápou, že za externě provedené revize a technický stav zařízení nesou plnou odpovědnost.
  Pokud byste měl zájem o některý specifický kurz, můžeme ho pro Vás zorganizovat na Vašem pracovišti. Zvláště v posledním roce je zvýšený zájem o provedení kurzů nebo školení na místní podmínky přímo na pracovištích.
  V brzké době zprovozníme stránku tzv. VIP klubu, kde se budete moci podívat na různá témata, které jsme přednášeli u firem, kde mají BOZP a PO na prvním místě.

 4. A. Slovák napsal:

  Prosím o informaci jaké kurzy chystáte pro druhé pololetí roku 2014. Byl jsem na kurzu trestně právní odpovědnosti a uvítal bych obdobný rkuruz např. pro VTZ, určitě s ukázkami chyb a názoru vašeho a inspektorů. Děkuji za odpověď. AS

 5. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Hezkou něděli, slečno Katarino, na oslovování tituly si vůbec nepotrpím, a možná i proto jsem mnohým lidem bližší. I když to není pravidlo, např. ve Vašem oboru práva nebo zdravotnictví se tituly jaksi povinně nosí a vyžadují:)
  Začátky bez vlivné pomoci jsou opravdu těžké. Věřím Vám, že notářská práce není vůbec zajímavá a já bych ji tedy dělat nechtěla. Máte pravdu, že jsem začínala zdánlivě v úplně jiném oboru, ale tehdy byla taková doba a SŠ či učební obor určovala strana. A díky mému otci, který vystupoval a psal v 68 roce proti vstupu sovětských vojsk, jsem neměla téměř žádnou šanci vystudovat. Ale svou urputností a doslova „uchozením stranických funkčionářů“ jsem si vymohla obory, které dle nich nebyly nějak nebezpečné pro ohrožení republiky. A pak už to šlo samo. Aktivně jsem se zapojila po odborné stránce do práce již při studiu, pak v zaměstnání a po 89 roce jsem začala podnikat.
  Vy máte dobrou kombinaci – právo a italština. Co kdybyste zkusila požádat KS o tlumočnictví nebo se zaměřila na mezinárodní právo se specializací na Itálii. Letos jsem začala studovat LLM a opravdu mezinárodní právo nebo právo EU je velmi zajímavé a odborníků je zde málo.
  Samozřejmě všechno trvá dlouho, předlouho, ale pokud půjdete za svým cílem, za pár let budete určitě velmi úspěšná. Držím Vám palce.

 6. Katarina napsal:

  Vážená paní doktorko inženýrko (nevím, čemu dáváte přednost).
  Vidím, že kariéru máte pestrou a nevím, ale připadá mi, že stejně jako já jste někde začala a jinde skončila.
  Motto uvedené na Vašem profilu s Vámi s hlubokým přesvědčením sdílím, a proto vím, že nejlépe prospěji společnosti tím, že budu vykonávat zaměstnání, které budu mít ráda, což jsou překlady z italštiny do češtiny a naopak a tímto, mimochodem, nabízím své služby, pokud byste jich někdy měla zapotřebí. Jelikož jsem v začátcích, zaměstnaná v notářské kanceláři, kde přežívám, ale nežiju, možná Vy byste měla pár tipů a rad jak začít pracovat sám na sobě a splnit si sen – mít práci, kterou budu mít ráda, bude mě zajímat a tudíž ji budu dělat dobře.
  S vřelými pozdravy, ačkoli se neznáme.

Přidejte komentář