Jsou pokuty od OIP opravdu výchovné?

Všichni to známe, jsme na začátku pracovního dne, snažíme se stihnout všechny úkoly, chystáme se zrovna odjet nebo na domluvené jednání s dodavatelem, a tu se na recepci objeví návštěva, která se představí jako kontrolní orgán. Ředitel je na služební cestě v Itálii, vedoucí výroby předává dokončenou stavu na druhém konci republiky, mistři zajišťují náhradní díly z Německa pro výrobu, aby nebyly zbytečné prostoje, kontaktní osoba určená pro vyřizování záležitostí se státními neohlášenými orgány právě skládá státní zkoušku v Praze… Co teď? Zavoláme smluvního partnera v prevenci rizik. Smůla, právě se účastní dohodnutého certifikačního auditu u dalšího klienta a uvolnit se může až pozítří. Co budou inspektoři kontrolovat? Kdo se jim takto narychlo bude věnovat? Jak stihneme my splnit své naplánované úkoly? Podobných otázek je spousta.

A já se vždycky ptám „Je nutné ze strany kontrolních orgánů dělat takové přepadovky, když se vlastně nic zvláštního nestalo?“. Tento postup je zejména specialitou oblastních inspektorátů práce. Chápu, mají na to zákonné právo. Ale co nechápu je, proč si k neohlášeným kontrolám vybírají firmy, které jsou stabilní, v regionu známé a úspěšné, které mají BOZP vedenou nadstandardním způsobem, nevykazují závažné pracovní úrazy a dobrovolně se přihlásily např. k certifikaci podle ČSN OHSAS 18001 a nebo k hrdému titulu „Bezpečný podnik“. Je opravdu nutné volit takovýto postup nebo se raději předem telefonicky na termínu kontroly dohodnout? Naopak znám firmy, kde OIP nebyl za celých 20 let jejich existence. A co teprve firmy stavební… Minulý týden jsem se dívala z okna kanceláře, jak na protějším domě pracovala firma při pokládání střechy a úpravě půdních prostorů. Jen tak, jako profesionální kaskadéři. Opravdu to byl pohled jako vystřižený ze zkoušky v odborné způsobilosti v prevenci rizik. Tím myslím, že pánové porušili všechny zásady BOZP od osobní nebo kolektivní ochrany při práci ve výšce, použití ochranných přileb, přes pracovní oděv nebo obuv. A to prosím spokojeně pracovali ve výšce 7.NP v centru Českých Budějovic za zájmu tisíců lidí, kteří v těchto místech kolem domu procházeli nebo je jako já z okna sledovali. A zase se ptám „Kde byli inspektoři?“. Stavba je to rozsáhlá a určitě měla být ohlášená na OIP podle ust. §15, odst.1, pís. b), zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. A znovu se ptám „Nebylo by lepší se zaměřit na tyto a jim podobné firmy?“. Náš čtenář si odpoví sám – nebylo, protože by to bylo daleko složitější a problematičtější.

Budu pokračovat dál. Náš kontrolní tým si tedy domluví náhradní termín kontroly, protože opravdu není ve firmě zrovna teď nikdo, kdo by mohl podat relevantní informace. Druhý den proběhne kontrola a kontrolní tým zjistí samozřejmě nějaké provozně technické závady bezprostředně neohrožující životy zaměstnanců. Sepíše a podepíše se zápis, kontrolovaná firma odstraní rychle 3 – 4 zjištěné nedostatky a podá na OIP ihned zprávu o jejich splnění včetně fotodokumentace. Všichni kontrolovaní z firmy si myslí, že je tímto vše v pořádku. Ale ouha, teď přichází doslova šok. Prostřednictvím datových schránek je firma informovaná o uložení pokuty. Zase vyvstávají otázky „Proč? Za co? To není možné, když nic až tak závažného nebylo zjištěno?“. Po dotazu na OIP je firmě sděleno, že se jedná o pokutu výchovnou.

A teď se ptám zase já. Co je to výchovná pokuta? Co má tato pokuta vychovat u firmy na vysoké odborné úrovni z hlediska BOZP?  Má tato pokuta opravdu výchovný účinek? Co způsobí uložení pokuty v myšlení zaměstnanců firmy? Bylo opravdu nutné pokutu v řádu desítek tisíc uložit? Je snadnější vymoci peníze ze stabilizované firmy než z firmy skoro neidentifikovatelné? Je všechno v našem státě v pořádku? Chtě nechtě mě svádí k přirovnání této situace k situaci u řízení motorového vozidla, kdy vám policista naměří 2 km za obydlenou částí obce a 5m před koncem obce rychlost 60 km v hodině a dostanete pokutu se ztrátou bodů, na rozdíl od pirátů silnic, které nikdo nikdy nechytí a ani nepostihne. Podobně je tomu i s nepřizpůsobivými občany. Proč musí být vždycky postihováni ti slušní a slušnější?

jeden komentář ke článku “Jsou pokuty od OIP opravdu výchovné?”

  1. […] přátelé, děkuji za spoustu osobních příspěvků zejména k článku „Jsou pokuty od OIP opravdu výchovné?“. Mimo problematiku nesmyslného pokutování zavedených firem a opomíjení státního dozoru […]

Přidejte komentář